Jeg håper MANGE vil være dekan!

Jeg ønsker mange gode søkere til alle lederstillingene ved NTNU! sier rektor Anne Borg.

Vi er avhengige av gode ledere for å kunne utvikle NTNU i årene framover, sier rektor Anne Borg, her avbildet under immatrikuleringen 2020.
Publisert Sist oppdatert

«Hvem vil være dekan?» spør Nina Lager Vestberg i et leserinnlegg i Universitetsavisa.

Svaret mitt er: Jeg håper mange vil være dekan! Akkurat som jeg håper mange ønsker å være prorektor, viserektor og etter hvert også instituttleder og de andre lederfunksjonene som vil bli lyst ut. Jeg ønsker mange gode søkere til alle lederstillingene ved NTNU!

Det bør være attraktivt å være leder ved landets største (og noen vil si viktigste) universitet, av mange grunner. Blant annet er det å bidra gjennom god ledelse til å realisere NTNUs visjon om Kunnskap for en bedre verden, en av de mest meningsfylte jobbene jeg kan tenke meg.

Trenger gode ledere

Men først og fremst håper jeg mange vil være dekan eller ha andre lederstillinger fordi NTNU trenger gode ledere.

NTNU er en viktig samfunnsaktør. Vi er avhengige av gode ledere for å kunne utvikle NTNU i årene framover, oppfylle målene som er nedfelt i strategien vår og oppfylle samfunnsoppdraget.

Vi trenger gode ledere som sørger for at vi har et godt arbeidsmiljø og legger til rette for at den enkelte medarbeider får best mulig rammebetingelser for å gjøre en god jobb.

Ikke minst nå som vi står midt oppe i en ekstra krevende situasjon med en pandemi som vil prege virksomheten i lang tid framover, trenger vi ledere som kan håndtere uforutsigbarhet og lede omstillingsprosesser. Og ikke minst – se nye muligheter i en krevende situasjon.

Kan virke skremmende

Jeg har notert meg at flere mener kravene i utlysningsteksten kan skremme flere fra å søke. Ja, topplederstillingene på NTNU er krevende. Vi stiller og skal stille høye krav til de vi tilsetter. Men jeg lover også at vi har lyttet til disse innspillene og tar dem med oss videre i tilsettingsprosessene.

Det er også ofte slik at når sittende leder signaliserer at hun eller han vil søke på nytt, avstår andre fra å søke. Slik bør det ikke være.

Har du et ønske om å bidra i ledelsen av NTNU, søk! Vi skal ha en grundig tilsettingsprosess, og kanskje er nettopp du den vi ønsker å ha med i den store lederkabalen – selv om din CV ikke er en blåkopi av utlysningsteksten.