- Altfor kort tid på SAKS

De ansatte er ikke hørt godt nok. Beslutningsunderlaget er utilstrkkelig. Derfor må Styret IKKE ta stilling til sammenslåing under januarmøtet, skriver Olav Bolland i dette innlegget.
- NTNU behøver mer tid, er iinstitutleder Olav Bollands budskap til Styret. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

- NTNU behøver mer tid, er iinstitutleder Olav Bollands budskap til Styret.  Foto: Sølvi W. Normannsen

SAKS-prosessen er den kanskje viktigste saken ved NTNU siden opprettelsen av NTNU i 1996. Styret tar stilling til eventuell sammenslåing med en eller flere høgskoler om under tre uker, men det er to grunner til at NTNUs styre ikke må ta en for konkret beslutning på sammenslåing med andre institusjoner i januar 2015:

1. Beslutningsunderlaget er ikke tilstrekkelig ved at konsekvenser ved ulike modeller, både positive og negative, ikke er tilstrekkelig belyst. Dette omfatter:

 • a) Lokaliseringer
 • b) Konsekvenser økonomisk ut fra inntektsfordelingsmodellen
 • c) Organisatorisk struktur, inkludert ledelsesmodell
 • d) Administrative systemer
 • e) Struktur på studieprogramportefølje
 • f) Prinsippet om forskningsbasert undervisning
 • g) Organisering av forskning, inkludert forholdet til Sintef
 • h) Konsekvenser for NTNUs posisjon på internasjonale rankinger

2. Ansattes medvirkning har ikke vært tilstrekkelig i den antakelig mest betydningsfulle saken ved universitetet siden NTNU ble opprettet i 1996.

Merkevaren NTNU må styrkes

En for konkret beslutning i denne omgang er ikke fornuftig. Konsekvensene av de tre alternativene må utredes tilstrekkelig. NTNUs nasjonale posisjon som den viktigste UoH-institusjon innenfor teknologi må styrkes og ikke svekkes ved evt. sammenslåinger med andre institusjoner. Merkevaren «NTNU» må utvikles videre og styrkes. Institusjoner som slår seg sammen med NTNU, må bli NTNU. NTNU må videreutvikle en felles kultur.

Jeg har følgende fem innspill til utredningsprosessen i SAKS:

1) NTNU kan få betydelige synergier ved sammenslåing med HIST, for eksempel gjennom:

* en felles og samordnet campusutvikling

* samordning av lærerutdanning

* samordning av helseutdanning

* samordning av økonomiutdanning

* samordnet utvikling og bruk av laboratorier

2) NTNU kan få betydelig styrking av enkelte fagområder ved en sammenslåing med Høgskolene i Narvik, Ålesund og Gjøvik. Utviklingspotensialet for NTNU kan være betydelig, faglig og i forhold til samarbeid med næringsliv, gjennom utvikling av et nært samarbeid med disse institusjonene. Det vil være utfordrende å utvikle en felles kultur med disse tre institusjonene, men vilje til det må være en forutsetning for sammenslåing.

3) Sivilingeniørprogrammene (5-årige løp) bør bestå i stor grad slik de er i dag (gradvis utvikling må selvsagt hele tiden skje). Bachelorutdanningen, ved for eksempel HIST, oppfyller et annet behov i samfunnet og bør i prinsippet også bestå, og ikke forsøkes integrert med de 5-årige sivilingeniørprogrammene. Teknologiutdanningen bør ha en overordnet koordinering.

4) Ledelsesmodeller må utvikles for et evt. nytt og større NTNU. Teknologimiljøene bør vurderes organisert som et eget teknologifakultet eller School of Engineering.

5) NTNUs visjon om eksellense på internasjonalt nivå må videreføres, og være en veldig tydelig ledetråd i videre organisatorisk utvikling av universitetet vårt.

NTNU behøver mer tid, og det vil politiske myndigheter ha forståelse for når NTNU sier fra om at slike prosesser krever grundig arbeid for å lykkes.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjesteskribenten:

Jeg burde feire, men har i stedet en ekkel følelse

Jeg har nettopp fått en artikkel godkjent i doktorgraden min! Hvorfor sitter jeg likevel med en ekkel følelse i magen?

Ansatte ti mannlige filosofer:

Utvalg sterkt kritisk til at NTNU ansatte bare menn

«Disse ansettelsene har ikke bare forsterket den eksisterende kjønnsubalansen innenfor filosofifaget, men sementert situasjonen for lang tid framover.»

Ytring:

Buss og vinter - sett frå nederst på Gløshaugen

Vi som bur sørover har ganske lang veg å gå til bussen i Elgesetergate. Kan det jobbast for å få ein betre tilkomst? spør Roger Birkeland.

Rektor vil overta styringen av Institutt for historiske studier

NTNU-ledelsen foreslår at IHS  flyttes ut av Det humanistiske fakultet og plasseres direkte under rektor.