Universitetsdemokratiets fallitt

NTNU er i ferd med å bli en bananrepublikk, mener avtroppende tillitsvalgt fra HiST.
Gløshaugen - hovedsetet i et universitet som ligner mer på en bananrepublikk, i følge innsenderen. 

Gløshaugen - hovedsetet i et universitet som ligner mer på en bananrepublikk, i følge innsenderen. 

NTNUs styre velges av og blant NTNUs ansatte og studenter, samtidig som Kunnskapsdepartementet velger eksterne medlemmer. De demokratisk valgte medlemmene utgjør flertallet – og til tross for ulike indre uenighet vedtok styret en fusjon med HiST, HiG og HiÅls i januar. Alt vel så langt.

Fredag 8.mai, 70 årsdagen etter frigjøringen etter krigen, fatter samme styre nytt vedtak. Dette vedtaket er så udemokratisk som det kan bli. Sittende demokratisk valgte styre for NTNU ønsker å bli sittende etter fusjon. Årsak: For å ivareta universitetsdemokratiet.


Bananrepublikken NTNU

I enkelte stater med underutviklet demokrati, er det ikke uvanlig at sittende regjering kansellerer nyvalg om de frykter å miste innflytelse og posisjon. Sittende styre frykter at et nyvalg vil være preget av fusjonsprosess og derfor er det rimelig at de som allerede har makta fortsatt skal ha slik makt. I realiteten velger styret å videreføre sin posisjon uten å ta inn over seg at velgermassen øker med over 20 %.

Det argumenteres med at det ved virksomhetsovertagelse er vanlig at sittende styre blir sittende i den bedriften alt innlemmes i. Dette ut i fra en analogi om at flertallet i et bedriftsstyre representerer eiers interesse. Her er det en vesentlig feilslutning: NTNUs styremedlemmer valgt av studenter, ansatte og stipendiater er valgt ut fra sin valgforsamling og ikke utpekt av eiere. Selv om de interne styremedlemmene i sak av og til, som i fusjonssaken, er uenige, er styrevervet et produkt av avgitt legitimitet fra velgerne.

Fra og med 1.1.16 vil en av frem tilsatt i det nye NTNU være styrt av et flertall de ikke har vært med på å velge. I dette inngår strategiske valg for viktige og samfunnsnyttige utdanninger, hvis NTNUs styre ikke har kunnskap og erfaring med å forvalte. Det være seg ulike profesjonsrettede utdanningsløp innen helse- og sosial, grunnskole, økonomi og 3 årig ingeniørutdanning.

Åpent og inkluderende NTNU

Skal det være et reelt demokrati i universitets og høgskolesektoren, slik den omtalt i universitets- og høgskoleloven, må det utlyses et nyvalg. Derigjennom vil alle ansatte i det nye NTNU bli hørt. Uten dette vil sittende NTNU styre fatte vedtak uten å ha legitimitet. Ansatte ved de ulike lærestedene som fusjoneres inn i NTNU går inn i samarbeidet med åpne armer, men det forutsetter at vi har reell medvirkningsanledning i utviklingen av vår fremtidige arbeidsplass.

For den som er redd for at kontinuiteten forsvinner, er det faktum at Kunnskapsdepartementet som eier har fremdeles anledning til å beholde sine lojale soldater, de eksterne de selv utpeker.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.