"Rektors modell er den dårligste"

Psykologisk institutt vil overfor styret ved NTNU på nytt presisere at vi ønsker en modell som er faglig konsentrert i et fakultet for utdanning og psykologi, skriver tre ledere ved Psykologisk institutt i dette leserinnlegget.

I siste høringsrunde om organisering av nivå 2 prioriterte Styret ved Psykologisk institutt Modell 2 som den foretrukne modell, en modell som også ble foretrukket av Fakultetsstyret ved SVT. Rektors innstilling til Styret ved NTNU er derimot en variant av Modell 2a, den modellen som Psykologisk institutt har vurdert som den dårligste av strategiske og økonomiske hensyn. Psykologisk institutt vil overfor styret ved NTNU på nytt presisere at vi ønsker en modell som er faglig konsentrert i et fakultet for utdanning og psykologi, det vil si en modell som har likhetstrekk med Det Psykologiske Fakultet ved Universitetet i Bergen. En slik modell har sin åpenbare styrke i et homogent fakultet med sterk faglig identitet, stor strategisk evne, og økonomisk bærekraft som styrker og muliggjør langsiktig grunnleggende forskning. Samtidig vil denne modellen støtte godt opp rundt NTNUs samfunnsoppdrag som nasjonalt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.

Rektor har lagt opp til en plan der nivå 3 skal avgjøres i Styremøtet i august, og det er dette vi forholder oss til. I Rektors forslag til vedtak, derimot, er en rekke institutt og fagmiljøer plassert inn i fakultetene. Mange institutt vil nok føle seg hjemme der de er plassert, men det gjør ikke Psykologisk institutt. Psykologisk institutt er plassert i et fakultet der vi ikke ønsker å være, noe som kommer godt frem i vår høringsuttalelse. 

Med dette som bakgrunn stiller vi oss undrende til at foreliggende innstiling til styret er førende mht. plassering av nivå 3 allerede nå. Hvilke muligheter vil i så fall være åpne for flytting av instituttet etter styrets vedtak? Vi vil presisere at vi forholder oss til at vedtaket i styret 15. februar gjelder nivå 2. Rektor har uttalt at han ønsker at 90 % skal være klart etter vedtaket. Vi ser ikke bort ifra at vi vil være blant de siste 10 % om styrets avstemning går på tvers av SVT fakultetets styrevedtak, og søke etter annen fakultetstilknytning dersom Modell 2a blir vedtatt.

Bente Gunnveig Berg, forskningsleder

Karl Henry Jacobsen, HMS-leder

Magne Arve Flaten, instituttleder

Instituttleder Magne Arve Flaten ved Psykologisk institutt er en av forfatterne bak dette leserbrevet. 
        
            (Foto: KRISTOFEER FURBERG)

Instituttleder Magne Arve Flaten ved Psykologisk institutt er en av forfatterne bak dette leserbrevet.  Foto: KRISTOFEER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norge til topps i forskning på klimaendringer

Norge er det landet i verden som forsker mest på klimaendringer justert for landets størrelse viser analyse fra Nifu. - Vi produserer tre ganger så mye som landets størrelse skulle tilsi.

Han er Ålesunds beste underviser

Mark Pasquine er tildelt «Studentenes studiekvalitetspris» ved NTNU i Ålesund.

Gjesteskribenten:

Hvem «eier» egentlig døden?

Et merkelig spørsmål vil kanskje noen hevde. Likefullt har dette spørsmålet dukket opp hos meg flere ganger dette siste året, hvor jeg som gjesteskribent for UA har delt ulike refleksjoner knyttet til min mors død for snart et år siden.

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.