Ytring:

Hvorfor er det umulig å bestemme datoer for konten før 15. juli? Det var jo mulig før i tida.

Førsteamanuensis Trond Andresen mener at NTNUs system for kontinuasjonseksamen skaper vanskeligheter for ferieplanlegginga.

Trond Andresen er oppgitt over NTNUs systemer for kontinuasjonseksamener.
Publisert

For en del år siden laget NTNUs administrasjon et system hvor faglærer og studenter først fikk vite dato for kontinuasjonseksamen så seint som 15. juli, mens man før den tid hadde fått eksamensdatoen tidligere. Denne innstramminga gjør ferieplanlegging vanskelig. Og at man ofte må jobbe med forberedelser i ferien. Administrasjonen er klar over dette.I dag (15. juli) er datoen for mitt emne kunngjort. Siden dette er et emne med mange studenter og derfor også ganske mange som må ta "konten", blir det skriftlig eksamen, som må lages i forveien. Administrasjonen har greid å plassere den til 4. august! Jeg hadde - på grunnlag av mange års erfaring - regna med at den som vanlig havna rundt 8. til 11. august.

Kan noen der oppe i systemet forklare meg hvorfor:

- man ikke kan legge de store emnene til datoer litt seinere i august? Mindre emner vil jo vanligvis bli gjennomført muntlig, og der har faglærere fleksibilitet både med dato og forberedelser. Har dere overhodet tenkt på dette poenget?

- hvorfor det er umulig å bestemme datoer for konten før 15. juli? Det var jo mulig før i tida?

Førstamanuensis ved Institutt for teknisk kybernetikk, Trond Andresen.