Universitetet i Stavanger blir første som får bunnkarakter på kvalitet

Etter at 8 av 51 rapporter om kvaliteten ved universiteter og høgskoler i Norge er levert, har én institusjon fått rødt lys: Universitetet i Stavanger.
UiS vil trolig få 12 måneder på seg til å rette opp manglende før et nytt besøk fra Nokut. I teorien kan UiS miste statusen som universitet om ikke manglene da er rettet opp. 
        
            (Foto: UiS)

UiS vil trolig få 12 måneder på seg til å rette opp manglende før et nytt besøk fra Nokut. I teorien kan UiS miste statusen som universitet om ikke manglene da er rettet opp.  Foto: UiS

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved norske universiteter og høgskoler, og det graderes etter godkjent, mindre mangler eller vesentlige mangler. Nokuts sakkyndige komiteer har levert åtte rapporter til nå, og det er bare Universitetet i Stavanger (UiS) som får «har vesentlige mangler», skriver  Khrono.

«Manglene er av en slik art at institusjonen må gjennomføre omfattende tiltak for at de sakkyndige skal ha tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten», står det i rapporten.

Systemproblem

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, understreker overfor  Stavanger Aftenblad at det er kvalitetssystemet som stryker.

– Dette er på institusjonsnivå og gjelder systemene våre. Det sier ikke noe om kvaliteten på studiene, for de kan være av god kvalitet, og det er de også, sier Eggen. 

Hun sier universitetet er i en prosess mellom to kvalitetssystemer.

Kan miste status  

Oslo Met, NMBU og UiS fikk godkjentstempel i samme runde, mens i forrige runde med tilsyn, fikk Nord universitet, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge godkjent og Høgskolen i Vestlandet (HVL) fikk påvist enkelte mangler og med frist til å rette opp disse til 1. juni i år.

Nokut-styret gjør endelig vedtak 23. april. For de andre tre, blir godkjenningen trolig stående, Universitetet i Agder og NMBU får sågar skryt i sine rapporter. Institusjonene har frist til 2. mars med å levere uttalelse om rapportene. 

UiS vil trolig få 12 måneder på seg til å rette opp manglende før et nytt besøk fra Nokut. I teorien kan UiS miste statusen som universitet om ikke manglene da er rettet opp.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU best i landet i europeisk stipendordning  

Midlene fra Marie Sklodowska-Curie Individual Fellows er fordelt, og NTNU gjør det best av de norske universitetene.

NTNUs campussamling blir trolig ikke ferdig før i 2030

Målsetningen var at NTNUs samlede campus skulle stå klart i 2025. Prosjektdirektør Merete Kvidal tror alt er klart først i 2030. Byggestart er utsatt til 2024.

Nord universitet:

Her bidrar studentene med fengende musikk i lunsjen

Hver fredag møter ansatte, studenter og lokalbefolkning opp for å få med seg huskonserten på campus Levanger.