Tar over eierskapet i Senter for økonomisk forskning

Ønsker å samle NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk forskning AS til et selskap.
Under et styremøte i august bestemte NTNU-styret at institusjonen så langt det lar seg gjøre skal ha 100 prosent eierskap i selskapene de har aksjer i. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Under et styremøte i august bestemte NTNU-styret at institusjonen så langt det lar seg gjøre skal ha 100 prosent eierskap i selskapene de har aksjer i.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

NTNU har bestemt seg for å utløse opsjonsavtalen med Senter for næringslivsforskning, og vil med det ha fullt eierskap i Senter for økonomisk forskning AS i løpet av første tertial 2020. Planen er deretter å fusjonere senteret med NTNU Samfunnsforskning AS.

Senteret er ifølge en melding fra NTNU et godt etablert oppdragsmiljø som springer ut fra Institutt for samfunnsøkonomi.

«Senteret kan vise til gode resultater, sterk kompetanse og en god portefølje av prosjekter» skriver NTNU.

Overtakelsen av aksjene i selskapet er et resultat av et styrevedtak fra august i år hvor NTNUs styre besluttet at institusjonen i utgangspunktet bør ha fullt eierskap i de aksjeselskapene de har eierandeler i. Årsaken til vedtaket var at det vil sikre en best mulig kobling til NTNUs strategi, godt samarbeid med fagmiljøer og bidra til at institusjonen når strategiske forskningsmål.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU kan miste kontrollen over alle bygningene sine

NTNU, UiO, UiB, NMBU og NiH kjemper for å unngå at Statsbygg tar over kontrollen på eiendommene deres. - Dette handler om muligheten til å ivareta samfunnsoppdraget vårt, sier NTNUs økonomi- og eiendomsdirektør, Frank Arntsen.

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.