Sykehus kan bli tvunget til å gi stipendiater fast jobb

Forskerforbundet og Tekna har sagt opp avtalen som gjør at helseforetakene kan ansette stipendiater og postdoktorer midlertidig.
Forskerforbundet håper på god dialog med helseforetakene for å få løsninger som harmonerer med universitetets vilkår. (Illustrasjonsfoto, St. Olavs Hospital) 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Forskerforbundet håper på god dialog med helseforetakene for å få løsninger som harmonerer med universitetets vilkår. (Illustrasjonsfoto, St. Olavs Hospital)  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Avtalen er oppsagt med virkning fra 19. april. Helseforetakene kan dermed ikke ansette stipendiater og postdoktorer midlertidig etter denne bestemmelsen lenger.

Fast ansettelse er hovedregelen etter norsk lov. Derfor må en ha en spesiell hjemmel for å ansette stipendiater og postdoktorer midlertidig. En slik hjemmel finnes i Statsansatteloven og Universitets- og høyskoleloven, med tilhørende forskrift som regulerer ansettelsesforholdet. I sektorer som ikke er underlagt disse lovene, må en tilsvarende adgang avtales mellom partene i arbeidslivet etter en bestemmelse i arbeidsmiljøloven, ifølge Forskerforbundet.

– Dessverre opplever vi at avtalen flere steder ikke etterleves, eller er tydelig kommunisert ut til Spekters medlemsvirksomheter. Ved flere anledninger har vi opplevd at virksomheter, med støtte fra Spekter, tolker og praktiserer avtalen i strid med avtalens intensjon sier Vegard Thorbjørnsen, seniorrådgiver i Forskerforbundets tariffseksjon i en uttalelse på Forskerforbundets nettsider.

Hensikten med avtalen var ifølge Forskerforbundet blant annet å sikre at ansettelsestid som postdoktor eller stipendiat regnes som tjenesteansiennitet ved overgang til en annen stilling, på samme måte som i staten. Når dette ikke følges, øker det bruken av midlertidige ansettelser, mener fagforeningen.

– Det er ikke aktuelt for oss å ha en avtale som ikke sikrer tilsvarende arbeidsvilkår som i universitets- og høyskolesektoren for våre medlemmer. Det må på plass hvis vi skal kunne godta et unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse, sier Thorbjørnsen

Leder Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet mener det er av stor verdi for et universitetssykehus å ha harmoniserte regler med universitetet.

- Jeg håper på god dialog med helseforetakene, så vi kan finne nye løsninger for en slik harmonisering, sier hun.

Kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i Spekter bekrefter overfor Forskerforum at avtalen er sagt opp.

– Vi skal ha en diskusjon med helseforetakene om hvilke behov de har og hvordan de ønsker at ansettelse av forskere skal håndteres videre, skriver hun til Forskerforum.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Nord universitet:

15 ansatte kan bli sagt opp på lærerutdanninga

Levanger: - Det er tungt å gå og gruble på dette og det preger praten under lunsj. Alle er usikre på hva som skal skje, sier Ole Petter Vestheim  og Tore Kristian Aune.

NTNU best i landet i europeisk stipendordning  

Midlene fra Marie Sklodowska-Curie Individual Fellows er fordelt, og NTNU gjør det best av de norske universitetene.

NTNUs campussamling blir trolig ikke ferdig før i 2030

Målsetningen var at NTNUs samlede campus skulle stå klart i 2025. Prosjektdirektør Merete Kvidal tror alt er klart først i 2030. Byggestart er utsatt til 2024.

Nord universitet:

Her bidrar studentene med fengende musikk i lunsjen

Hver fredag møter ansatte, studenter og lokalbefolkning opp for å få med seg huskonserten på campus Levanger.