355 millioner i ekstrautgifter for forsinkede NTNU-stipendiater

Tall fra UHR viser at NTNU får 355,6 milioner kroner i ekstrautgifter på grunn av forsinkede stipendiater.

NTNU får den største kostnaden ved at stipendiater blir forsinket.
NTNU får den største kostnaden ved at stipendiater blir forsinket.
Publisert Sist oppdatert

UA skrev nylig at forsinkelsene blant stipendiatene medfører en ekstraregning på tilsammen én milliard kroner. Detaljerte tall fra Universitets- og høgskolerådet viser nå fordelingen på denne utgiften.

NTNU får den største kostnaden. I perioden 2020-2025 vil det koste 355,6 millioner kroner at stipendiatene ved NTNU blir forsinket på grunn av koronaepidemien.

UiO anslår en ekstrautgift på 239 millioner kroner. UiB regner med å måtte betale 146,9 millioner ekstra på grunn av forsinkelsene. Alle disse tallene er fordelt på perioden 2020-2025.

NTNU oppgir at virkningen for 2020 vil være på 60 millioner kroner, UiO oppgir 61 millioner kroner for 2020, og UiB 32,35 millioner.

UiT og NMBU

UiT oppgir at de må betale 61 millioner kroner tilsammen for perioden 2020-2025, mens NBMU får en ekstrautgift på 42 millioner kroner.

UHR sendte i dag over disse tallene til Kunnskapsdepartementet. De skriver samtidig at de understreker at dette er estimater, siden det er usikkerhet knyttet til varighet på restriksjonene, etc.

Tallene skal leses som totaltall for hele stipendiatperioden.

Rundt regnet 2/3 av stipendiatene er finansiert av institusjonene. 1/3 er da finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre midler.

De fleste av institusjonene har fordelt omfanget på finansieringskilde, men ikke alle.

free

Powered by Labrador CMS