Forpliktet til sanksjoner mot Iran, Nord-Korea, Taliban og Al-Qaida

Fra nyttår fikk UDI myndighet til å avslå enkelte oppholdssøknader direkte. Justis- og beredskapsdepartementet følger med på «iranersaken» og vurderer regelverket fortløpende.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen med den nye politiske ledelsen i departementet i bakgrunnen. Fra venstre André Kolve, Vidar Brein-Karlsen og Himanshu Gulati. Departementet vurderer fortløpende endringer i regelverket rundt eksportkontrollen. 
        
            (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet)

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen med den nye politiske ledelsen i departementet i bakgrunnen. Fra venstre André Kolve, Vidar Brein-Karlsen og Himanshu Gulati. Departementet vurderer fortløpende endringer i regelverket rundt eksportkontrollen.  Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sier de har tillit til at PST og utlendningsforvaltningen utfører sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Babak Khalaghi har sammen med en tredje iransk stipendiat ved NTNUs Institutt for materialteknologi nylig fått beskjed av UDI om at de ikke får innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Dette er de siste eksemplene i rekken av iranere som blir nektet opphold på grunnlag av utlendingsforskriftens paragraf 6-35, første ledd. Den omhandler blant annet forbud mot overføring av sensitiv teknologi til Iran.

Ny bestemmelse i utlendingsforskriften

NTNU og iranerne anket avgjørelsen i forrige uke. Saksbehandlingstiden skal være fire uker.

LES SAKEN HER: NTNU har anket utkastelse av iranere
LES OGSÅ HER: Iranske stipendiater kastes ut
LES OGSÅ: SV forfølger iranersaken

Universitetsavisa har sendt en rekke konkrete spørsmål til departementet, blant annet om saksbehandlingstiden for oppholdstillatelse for iranske studenter og stipendiater.

Justis- og beredskapsdepartementet svarer at de «ønsker selvsagt at alle søknader skal behandles så effektivt og raskt som mulig i utlendingsforvaltningen». De viser til at det ble gitt en ny bestemmelse i utlendingsforskriften om at søknader om arbeid og studier som berører eksportkontrollhensyn, kan avslås av UDI direkte. Dette hadde virkning fra 1. januar i år.

Mener PST henger fast i fortida

Norges fremste ekspert på Iran, Sverre Lodgaard, mener PSTs holdning og de stadige utvisningene av iranske forskere har blitt en belastning for forholdet mellom Iran og Norge.

Den tidligere lederen for Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) har de siste årene særlig arbeidet med forholdet mellom USA, Iran og Israel. Lodgaard synes det virker som om PST henger fast i fortida.

- De bør lytte til de faglige vurderingene til NTNUs ansatte, mener Lodgaard, som er en av Norges fremste eksperter på Irans atomprogram.

LES SAKEN HER: Mener iranersakene er blitt en belastning

Forpliktet til sanksjoner

Den nye bestemmelsen i utlendingsforskriften gjelder også når det er nødvendig for å gjennomføre vedtak fra FNs Sikkerhetsråd, ifølge Justisdepartementet. Dette omfatter blant annet sanksjoner mot Iran, Nord-Korea, Taliban og Al-Qaida, som Norge er forpliktet til å gjennomføre. Justis- og beredskapsdepartementet mener saksbehandlingsrutinene var mer omstendelige tidligere.

- Å slå Iran i hartkorn med Nord-Korea er helt håpløst, sier Lodgaard.

UDIs vedtak om oppholdstillatelse i saker som omfattes av eksportkontrollen skal fattes på grunnlag av vurderinger fra PST eller Utenriksdepartementet. Dersom UDI mener anbefalingene ikke bør legges til grunn, skal saken forelegges Justis- og beredskapsdepartementet for vurdering.

Departementet opplyser om at de følger med på praksisen, og at de har en løpende vurdering for behov for endringer i regelverket.

LES OGSÅ: Mahdi Ghane reiser til Iran
LES OGSÅ: NTNU vil diskutere iranere med sin eier
LES OGSÅ: Veileder reagerer på UDI-avslag
LES OGSÅ: Fortvilet stipendiat fra Iran kastes utI mai fikk Hamideh Kaffash (t.v.) og Babak Khalaghi beskjed om at de ikke får innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-stipendiatene føler at de blir diskriminert fordi de er født i Iran. Saken ble anket og Kaffash har nå fått beskjed om at UDI ikke tar anken til følge. 

I mai fikk Hamideh Kaffash (t.v.) og Babak Khalaghi beskjed om at de ikke får innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-stipendiatene føler at de blir diskriminert fordi de er født i Iran. Saken ble anket og Kaffash har nå fått beskjed om at UDI ikke tar anken til følge. 

Kaffash og Khalaghi har hatt en form for oppholdstillatelse som kalles «early work start» i påvente av den midlertidige oppholdstillatelsen. De sier de ikke har hatt noen grunn til å tro at de skulle få avslag. 

Kaffash og Khalaghi har hatt en form for oppholdstillatelse som kalles «early work start» i påvente av den midlertidige oppholdstillatelsen. De sier de ikke har hatt noen grunn til å tro at de skulle få avslag. 

Etter å ha ventet over et halvår på svar fra UDI, fikk Mahdi Ghane i slutten av februar avslag på søknaden om oppholdstillatelse. 

Etter å ha ventet over et halvår på svar fra UDI, fikk Mahdi Ghane i slutten av februar avslag på søknaden om oppholdstillatelse. 

Relaterte artikler

- Utvisningene har blitt en belastning

Norges fremste ekspert på Iran, Sverre Lodgaard, mener PSTs holdning og de stadige utvisningene av iranske forskere har blitt en belastning for forholdet mellom Iran og Norge.

SV forfølger iranersaken

SVs stortingsrepresentant Snorre Valen mener behandlingen av iranerne på NTNU er så håpløs at det nesten er komisk. Nå tar han affære overfor statsråden.

NTNU har anket utkastelse av iranere

Rektor Gunnar Bovim mener UDI ikke følger sin egen liste over sensitive fagområder og forventer nøye politisk behandling av problematikken.

Iranske stipendiater kastes ut

NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Babak Khalaghi har fått beskjed av UDI om å forlate landet. – UDI leker med folks karriere, mener Kaffash.

Bovim ber UDI om svar

Tre nye iranske stipendiater har fått avslag på søknader om midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-rektor Gunnar Bovim mener universitetet kan tape kampen om de beste hodene.

Nå har han reist

UDI har pålagt NTNU-stipendiaten Mahdi Ghane å komme seg ut av landet i løpet av tirsdag. I går tok han farvel med Trondheim og startet reisen tilbake til hjemlandet.

Har tillit til PST

NTNU-ledelsen har tillit til PSTs arbeid og vurderinger, men ønsker å diskutere situasjonen for iranske stipendiater med Kunnskapsdepartementet.

PST forsvarer utkasting

PST mener universitetene har et ansvar for at sensitiv kunnskap ikke kommer på avveie. Tjenesten utfordrer lærestedene til å diskutere om de er sitt ansvar bevisst.

Vil diskutere utkasting

Tekna mener situasjonen for iranske stipendiater ikke er akseptabel. Nå vil den lokale fagforeninga at NTNU-ledelsen skal ta affære.

Veileder reagerer på avslag

– At UDI nekter Mahdi Ghane opphold i Norge, er uforståelig, sier CeSOS-direktør Torgeir Moan. Han viser til at forskning gjort av ph.d.-kandidater blir offentlig tilgjengelig.

Fortvilt stipendiat fra Iran kastes ut

Iranske Mahdi Ghane fikk stipend ved NTNU for å forske på vindturbiner til havs. Nå vil UDI kaste ham ut av landet på grunn av sanksjonene mot Iran.

Tungt å høre hjemme på bekymringslisten

Det føles tungt å høre hjemme i landet som ligger øverst på bekymringslisten til atomenergibyrået, FNs sikkerhetsråd og Politiets Sikkerhetstjeneste. Men det aller tyngste er at folk i vest ikke skiller mellom landet Iran og det iranske folket.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Skattejakt i bibliotekene:

Noen bøker er så små at folk fikk synsskader

Fem hundre år gamle prestehåndbøker, byplaner fra etterkrigstiden, og en førsteutgave av en av Isaac Newtons verker. Det er bare noe av det man kan finne på Gunnerusbiblioteket og i Dora-arkivet.

Gjesteskribenten:

Ved universitetene virker det som man snakker om studenter og ikke med dem

Det finnes ingen enkel løsning på den manglende tilliten mellom studenter og ansatte i debatten om tilsynelatende lettkrenkede studenter, men en god start er å snakke mer med studentene og mindre om dem, mener denne ukens gjesteskribent.

Ville gjøre studie på skolestenging - fikk nei

– Vi trenger randomiserte studier for å finne ut om skolestenging er en god idé. Det er sørgelig at vi ikke klarer å gjennomføre det, sier fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

Mener Nokut har for mye makt

Avgått Nokut-direktør Terje Mørland mener dagens regelverk bør slankes.