- Kunnskap det samme som håndfast teknologi

Kunnskap omfattes av regelverket for eksportkontroll på samme måte som håndfast teknologi. UH-sektoren har et selvstendig ansvar for å følge dette regelverket, mener PST.
PST la frem sin trusselvurdering for 2015 i starten av februar, og for andre året på rad setter den betydelig søkelys på forskning og utdanning. 

PST la frem sin trusselvurdering for 2015 i starten av februar, og for andre året på rad setter den betydelig søkelys på forskning og utdanning. 

Arne Christian Haugstøyl, seksjonsleder i PST, sier til Forskerforum at universiteter, høyskoler og institutter har et selvstendig ansvar for å følge dette regelverket, på lik linje med teknologibedriftene.

PST la frem sin trusselvurdering for 2015 i starten av februar, og for andre året på rad er sækelyset i særlig grad rettet mot forskning og utdanning.

Visumregimet fanger ikke opp alt

Haugstøyl mener forsknings- og utdanningsinstitusjonene selv må vurdere kunnskapen som studenter og forskere fra sanksjonerte land får tilgang til, opp mot eksisterende regelverk for eksportkontroll. Institusjonene kan altså ikke bare stole på at alle problematiske forskere eller studenter blir fanget opp av visumregimet.

- Vi har forståelse for at dette er komplisert, og har en god dialog med norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det er ikke så mange andre måter å gjøre dette på, enn å sette seg inn i regelverk, varelister og annet tilgjengelig materiale, sier Haugstøyl til avisen.

I mars 2014 sendte Kunnskapsdepartementet (KD) et brev til universiteter og høyskoler som fremhevet plikten til å hindre ulovlig kunnskapsoverføring. Institusjonene selv måtte identifisere sensitive studier. Ifølge brevet har institusjonene plikt til å nekte studenter fra Iran og Nord-Korea å ta «bestemte fag».

Utover fjoråret kom en bølge av utvisningssaker som gjaldt særlig iranske studenter og forskere, men i mange av disse tilfellene protesterte lærestedene iherdig på utvisningsvedtakene.

Skepsis fra KD

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen tok initiativ til å lage en liste over sensitive studier. Det har det ikke blitt noe av.

- KD uttrykte skepsis til slike lister. Nå er vi litt i tvil om hva vi skal gjøre, sier Olsen.

PST har tidligere nevnt konkrete fagfelt, men Haugstøyl ønsker ikke å gjøre det nå.

- Kunnskap kommer menneskeheten best til gode om den deles raust. Samtidig er vi klar over at enkelte makter ønsker å misbruke kunnskap, sier UiB-rektoren som syns det er litt for enkelt å legge ansvaret over på forsknings- og utdanningsinstitusjonene.

- Kjernen i problemet er hvordan vi med fornuft skal vurdere hvilken kunnskap som faller inn under regelverket. Det må vi ta en ryddig debatt på, heller enn å peke på hverandre, sier Olsen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Godkjenner at ny NTNU-rektor kan ansettes for 5,5 år

Planen er at ny rektor for NTNU skal ansettes tidlig i 2020. Kunnskapsdepartementet godkjenner nå at åremålsperioden kan gå fram til 2025.

Kjøper NTNU TTO sin eierandel i NTNU Accel

Selskapet T:Lab kjøper nå NTNU Technology Transfer sin eierandel i NTNU Accel.

Mener utenlandske ansatte vet for lite om norsk arbeidsliv

En utenlandsk ansatt var i Norge i nesten ni år før han fikk vite at det var mulig å søke om lønnsopprykk.

En av fire forskere med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering

En ny rapport viser at hver fjerde forsker med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering og manglende inkludering. Hver tiende kvinne - uansett bakgrunn- rapporterer om seksuell trakassering.