Utvider styret med to representanter

NTNU tar opp i seg tre høgskoler, men styret utvides med kun 2 representanter i en overgangsfase. – En vanskelig balansegang, men hvert styremedlem skal representere hele NTNU, sier HiST-rektor Helge Klungland.
- Vi må bestrebe oss på å unngå at alle interne representanter for det nye styret kommer fra

- Vi må bestrebe oss på å unngå at alle interne representanter for det nye styret kommer fra "gamle NTNU", sier Helge Klungland.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Styringsgruppa i fusjonsprosjektet avholdt møte tidligere denne uka. Her er samtlige fire rektorer representert. Spørsmålet om hvordan det nye NTNU skal ledes i overgangsfasen var ett av temaene på dagsordenen.

Fusjonen trer formelt i kraft ved årsskiftet. Man er kommet fram til at dagens NTNU-ledelse skal fortsette inn i det nye året. Det innebærer at rektor Bovim fortsetter, sammen med sine prorektorer og direktører. Tilsvarende ledere ved høgskolene vil bli tilbudt andre stillinger i det nyfusjonerte universitetet, heter det i referatet fra møtet.

Balansegang

Spørsmålet om styresammensetning ble grundig diskutert, forteller Klungland. Man kom fram til en utvidelse på to medlemmer – én fra de ansatte og én fra studentene.

- Dere vurderte ikke å gi plass for en representant fra hver av de fusjonerende høgskolene, for slik å sikre at deres interesser blir godt representert?

- Vi diskuterte det, ja. Dette er en vanskelig balansegang, Et premiss for styrearbeidet er at hvert styremedlem skal representere hele NTNU. Slik må det være. Vi fant at vitenskapelig ansatte og studenter totalt behøver en styrking av sin representasjon i den fasen vi er på vei inn i. Så tenker vi oss at vi går tilbake til normalen etter første styreperiode og reduserer antallet til 11 igjen, sier Klungland.

Nytt valg til høsten

Han minner om at det hele er avhengig av at Kunnskapsdepartementet får de nødvendige vedtak på plass, gjerne før sommerferien. Dermed skal et helt nytt, utvidet styre velges. Dette må skje ganske snart etter sommerferien slik at styret er på plass midtveis ut på høsten.

- Hva om valget ender med at hele det nye styret, minus de eksternt oppnevnte, kommer fra det gamle NTNU?

- Det vil være uheldig, svarer Klungland.

- ”Uheldig” er vel nærmest et understatement?

- Det er iallfall noe vi må bestrebe oss på å unngå. Mekanismene for dette er noe vi fremdeles diskuterer og vil drøfte i vårt neste møte, sier HiST-rektoren.

Bovim fortsetter

Hvis fusjonen defineres som en virksomhetsoverdragelse, vil rektorstillingen ved NTNU bestå. Da er det ikke nødvendig med utlysing av stillingen, eller å vurdere de øvrige rektorstillingene opp mot rektorstillingen ved universitetet. Dermed ligger det an til at Gunnar Bovim blir rektor også i det nye NTNU.

Rektorene ved høgskolene fra årsskiftet ha rett på andre ”passende stillinger i organisasjonen”, som det heter. Videre: ”Prorektorene og direktørene ved høgskolene vil etter all sannsynlighet heller ikke ha rettskrav på tilsvarende stillinger ved NTNU. De vil derfor også bli tilbudt andre passende stillinger.”

Entusiasme

- Går diskusjonene hardt for seg i denne gruppa?

- Det er en god tone. Vi har grundige diskusjoner, og naturligvis meningsforskjeller, men entusiasmen for det vi bygger er det som dominerer. Vi har fått til mye. Jeg vil spesielt trekke fram de faglige arbeidsgruppene vi har fått nedsatt. Folk rundt om på institusjonene venter på å få komme i gang, så det er bra. 

- Hvor urolig er man for at det skal bli en fusjon i navnet og ikke i gavnet – hvor folk på grunnplanet fortsetter omtrent som før?

- Jeg opplever mye entusiasme på det nevnte grunnplanet. Igjen vil jeg vise til fagarbeidsgruppene. Folk snakker sammen, det er opp til oss å legge det nødvendige grunnlaget for at fusjonen når helt ned, sier Helge Klungland.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Legger «tyskervits»-varsel mot Vagstad dødt

Forskerforbundet har behandlet varselet mot tillitsvalgt Steinar Vagstad ved Universitetet i Bergen og konkludert med at Vagstad ikke har gjort noe galt.

Eikrem vs. Filter Nyheter:

PFU behandler saken onsdag

Øyvind Eikrem beskylder Filter Nyheter for ukritisk kildebruk og å komme med påstander som ikke kan etterprøves. Avisa svarer at Eikrem bagatelliserer det innvandrerfiendtlige innholdet på Facebook-sida avisa kopler ham til.

UA-serie: NTNU etter korona

Er fysisk læringsmiljø vårt svar på enekontor?

Situasjonen for mange studenter er på flere måter skremmende.

Fem nye smittetilfeller ved NTNU

En bekreftet smittet ved NTNU på Dragvoll, og fire ved NTNU i Gjøvik.