Mer vekt på akademisk frihet, etikk og disiplinfag

Mer vekt på etikk og akademisk frihet, og mye større tydelighet rundt disiplinfagene. Hundrevis av nye NTNU-ere har sørget for kraftige endringer i fundamentet for nye NTNU.
Engasjement. Fusjonen opptar mange ved nye NTNU. Det tyder de mange høringssvarene på fusjonsplattformen på. Bildet er fra en ledersamling ved NTNU tidlig i vinter. Tema: Fusjon.  
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Engasjement. Fusjonen opptar mange ved nye NTNU. Det tyder de mange høringssvarene på fusjonsplattformen på. Bildet er fra en ledersamling ved NTNU tidlig i vinter. Tema: Fusjon.   Foto: Tore Oksholen

- Det har vært en interessant høringsprosess, med stort engasjement og masse gode innspill, knappe 60 for å være nøyaktig.

Det sier Einar Hjorthol, dekan ved HiST og leder av arbeidsgruppa som har jobbet fram forslaget til fusjonsplattform for nye NTNU. Et utkast ble sendt ut før sommeren, og til tross for knapp høringsfrist kom det mange innspill. Forslaget som legges fram for fusjonsprosjektets styringsgruppe i dag er kraftig endret, i forhold til utkastet  som gikk på høring.

Oppdatert: Endelig tekst til fusjonsplattform vedtatt onsdag 19.august ligger her.

Fikk 60 innspill

Inkludert i de nærmere 60 uttalelsene er innspill fra sju egne faglige arbeidsgrupper, som til sammen har involvert 300 personer i arbeidet med å gi høringssvar. 

Her kan du lese alle høringsforslagene

- Sekretariatet har gjort en grundig jobb med å strukturere innspillene og legge til rette for arbeidsgruppa, sier Hjorthol, som forklarer at hovedstrukturen i det opprinnelige høringsutkastet er beholdt.

- Det er en tredeling der vi tar for oss nye NTNUs profil og egenart, kjerneoppgaver og fagområder med utviklingspotensiale.

- Hvor stor forskjell er det på de to dokumentene?

- Hovedprofilen har fått større plass enn før og vi har fått tydeliggjort de tematiske satsningsområdene. Videre har nye NTNU mange viktige disiplinfag som nå har fått mye tydeligere og bedre profilering, sier Hjorthol.

Les også: Beholder NTNU-navnet, utvider hovedprofilen

Akademisk frihet og etikk

I tillegg presiserer han at etikk og akademisk frihet er synliggjort. Eksempler på dette er en ekstra formulering som nå er tatt inn under NTNUs egenart. Den lyder i helhet slik: 

«NTNU skal drive fri og uavhengig kunnskapsutvikling og ivareta og fremme akademisk frihet. Forskere har rett til frihet i valg av tema, metode, gjennomføring av forskning og publisering av resultater».

Det er også tatt inn to nye linjer på slutten i delen som omhandler universitetets forskningsmiljøer:

«Forskning ved NTNU skal foregå på en etisk forsvarlig måte. Vi skal sikre god vitenskapelig praksis og ha mekanismer for å håndtere mistanke om brudd på forskningsetiske normer».

Reagerte på fravær av disiplinfag

- Høringsutkastet hadde ikke noe eget kapittel om disiplinfagene. Kom det mange reaksjoner på det?

- Det kom en del innspill på det. Disse fagene er viktige, det er vi enige i og derfor er det helt naturlig at de blir mere synlige. I tillegg er det gjort en hel masse små justeringer. De faglige arbeidsgruppene har bidratt sterkt til at del tre er strammet opp og blitt mer tydelig i forhold til fagområdene.

Mens disiplinfagene ikke var viet særlig oppmerksomhet i høringsutkastet, er det nå tatt inn et eget, fyldig punkt som heter «Disiplinfagenes sentrale plass i utviklingen av NTNU».

Internasjonal, nasjonal - og regional

Det at fusjonen styrker NTNUs arbeidslivsprofil i de tre regionene er også lagt mer vekt på i det nye utkastet. I tillegg tar det opp i seg at nye NTNU består av institusjoner med lokal forankring. Derfor er det presisert at universitetet også skal ha en regional, ikke bare en nasjonal og internasjonal profil. 

- Blir alle fornøyde nå?

- Det skal mye til før alle blir veldig fornøyde, men jeg mener vi har et meget godt utgangspunkt. Det har vært svært mange hyggelige og positive tilbakemeldinger.

- Hva har vært det vanskeligste arbeidet for gruppa som står bak forslaget til fusjonsplattform? 

- Det er naturlig i slike høringsfaser at en får innspill som spriker i mange ulike retninger. Da må en forholde seg til det en mener er viktig. Vi har valgt å ta ut deler som blant annet går på arbeidsvilkår og problemstillinger av mer politisk art. Det får komme senere. Vi kan ikke legge stramme føringer på felt som naturlig følger senere i prosessen.

- Kan dere bli beskyldt for å sjalte ut det som er komplisert og ubehagelig?

- Dette dokumentet er en plattform, et positivt utgangspunkt som peker på muligheter. De som vil det, får en masse gode muligheter i den nye institusjonen.  NTNU er inne i en veldig flott fase nå, vi får oppmerksomhet fra øverste politiske hold og blir lagt merke til. Det tar vi til oss. Det blir mer enn nok av utfordringer å ta fatt på senere. Detaljene kommer etter hvert. 

Ni  ønsker på topp

Fusjonsprosjektets nettside har publisert topp ni på ønskelista fra høringsrunden. Dette er områdene der ønskene om mer synliggjøring har vært sterkest:

 1. NTNUs hovedprofil, teknologi og naturvitenskap.
 2. Verdien av akademisk frihet.
 3. Merverdiene som følger av fusjonen.
 4. Disiplinfagenes sentrale rolle.
 5. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.
 6. Doktorgradsutdanningen.
 7. Det regionale samfunnsoppdraget.
 8. Ambisjonene innen utdanning.
 9. Fagområdene.

Vi har valgt å ta ut deler som blant annet går på arbeidsvilkår og problemstillinger av mer politisk art. Det får komme senere.

Einar Hjorthjol, leder Fusjonsplattformgruppa
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vil bli ny direktør i Forskningsrådet

UiB-rektor Dag Rune Olsen er en av 15 personer som kniver om stillingen som administrerende direktør i Forskningsrådet.

Gjesteskribenten:

Mitt liv som digital

Du verden, så attikomme en stakkars dame på 48 år (som tross alt og på no time ble en, riktignok selverklært, kløpper på Teams og Zoom) kan føle seg!

Ytring:

Førjulstanker ved NTNU

«Noen filosofer har ment at mennesket fødes som en ubeskrevet tavle... ...Men hvem hadde laget tavlen og skrivesakene, og hvem skriver?» spør Arne B. Johansen i denne ytringen.