Arbeidsmiljøundersøkelsen:

NTNU og UiB nekter å følge pålegg om innsyn

Felles klagenemnd pålegger NTNU og UiB å utlevere resultater av ARK-undersøkelsen, men de to universitetene nekter å etterkomme pålegget. Nå henvender NTNU seg til KD for å få omgjort klagenemndas vedtak.
Ida Munkeby mener det er gode argumenter for å ikke etterkomme klagenemndas pålegg om innsyn. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Ida Munkeby mener det er gode argumenter for å ikke etterkomme klagenemndas pålegg om innsyn.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

NTNU og Universitetet i Bergen står sammen med universitetene i Oslo og Tromsø i saken.

På Høyden har jobbet i mer enn halvt et år med å få ut resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsene, ARK, fra både NTNU, Universitetet i Bergen og flere andre institusjoner. Institusjonene avslo i første omgang innsyn. Etter at På Høyden klagde vedtaket inn for Felles klagenemnd, fikk universitetene nylig pålegg om å avgi informasjonen som var etterspurt, etter at NTNU på vegne av de fire institusjonene ba om omgjøring av vedtak om å gi innsyn.

Men verken NTNU eller UiB ønsker å etterkomme vedtaket. Tirsdag rettet organisasjonsdirektør Ida Munkeby, på de involverte universitetenes vegne, en henvendelse til Kunnskapdepartementet. Her ber de om å få komme i en dialog om vedtaket, med sikte på å få endret innsynsbegjæringen.

Dette orienterte hun NTNUs styre om under onsdagens møte.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Sterke argumenter

Overfor Universitetsavisa bekrefter Munkeby at hun rettet en henvendelse til Kunnskapsdepartementet tirsdag, hvor hun ber om at saken vurderes på prinsipielt grunnlag.

- Vi mener fremdeles at vi har sterke argumenter til ikke å ville gi fra oss dette materialet, sier NTNUs organisasjonsdirektør.

- Vi har ikke ønske om å hemmeligholde resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Men når det er snakk om små grupper med så få som 8-10 personer, så er det å gå altfor langt å åpne for allmenn publisering av personsensitiv informasjon. Det kan gå ut over tilliten til undersøkelsen hos ansatte, samt taushetsplikt i forhold til leder, sier hun.

Derfor vil NTNU at KD som eier skal foreta en overordnet gjennomgang av kriteriene for offentliggjøring i saker som denne.

- Inntil vi får svar kommer vi til å sitte stille i båten og ikke gi fra oss noe som helst, slår Munkeby fast.

LES OGSÅ: Sju av ti svarte om arbeidsmiljøet på NTNU
LES OGSÅ: Spør ikke om seksuell trakassering

- Handler om personvern

For NTNU går dette på tilliten til undersøkelsen, at respondenter skal kunne føle at de kan avgi sensitiv informasjon uten fare for å bli identifisert.

- Vi har ingen problemer med å avgi informasjon på et litt mer aggregert nivå. og vi snakker mer enn gjerne om utfordringene svarene synliggjør når det gbjelder arbeidsmiljøet i vår sektor: på institusjomnene og ved fakultetene. Men så dypt ned som dette mener vi utfordrer hele det systemet for tillit som er bygget opp.

- Men når Felles klagenemnd, som jo er rette klageinstans her, foretar sin faglige vurdering, veier ikke det temmelig tungt?

- Jo, det gjør jo det. Vi må forholde oss til det. Men her er det aspekter som vi mener de ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til. Vi er usikre på om de har vurdert alle sider av saken godt nok. Derfor ønsker vi å være i en dialog med KD om dette.

- Dersom KD ser på saken – og kommer tilbake til der og sier at sorry, her må dere avgi informasjonen som er etterspurt: Kommer dere til å gjøre det?

- Da tar vi det derfra, svarer organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Research in the time of Corona

«Now it is important to acknowledge the challenge young researchers experience and to share best practice and new alternative ways to do science,» dean and vice dean at Faculty for Information technology and electrical engineering state in this Letter to the Editor.

Studentene fikk en tøff koronavår

Så mange som tre av fire campusstudenter mener de fikk lavere læringsutbytte enn de ville fått i en normalsituasjon.

Psykologutdanningen:

De er i enormt mindretall, men uenige om kvotering

- Det er skadelig for helsevesenet at så få menn utdanner seg til psykologer, sier psykologistudent Baldur Kjelsvik.