Iselin Nybø om Plan S: - Jeg har ryggen til John-Arne

Oslo: - We are in it to win it. Slik er statsråd Iselin Nybøs oppsummering av egen holdning til innføring av Plan S.
- Dette er noe vi har snakket om i årevis, at vi vil ha åpen tilgang for offentlig finansiert forskning. Noe skjer, men det skjer ikke nok, og det skjer ikke raskt nok, sier statsråd Iselin Nybø. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- Dette er noe vi har snakket om i årevis, at vi vil ha åpen tilgang for offentlig finansiert forskning. Noe skjer, men det skjer ikke nok, og det skjer ikke raskt nok, sier statsråd Iselin Nybø.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Ministeren for forskning og høyere utdanning gir svært lite rom for tvil om at hun er hundre prosents tilhenger av Plan S og arbeidet for å innføre obligatorisk åpen tilgang for norsk forskningspublisering. Universitetsavisa møter henne på Stortinget like etter at hun møtte norske universitetsledere under UHR-konferansen som ble arrangert tirsdag.

LES OGSÅ: Plan S er ikke ute på høring, sier John-Arne Røttingen

LES OGSÅ: Kompromissforslag kan gjøre forslaget akseptabelt

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Forskningsrådet har eierskapet

- Du sier du ikke har noen plan B, bare en Plan S. Men har ikke alle politikere som ønsker noe gjennomført, en plan B i tilfelle det ikke går veien med plan A?

- Nå er det slik med denne planen, at det er Forskningsrådet som har tatt initiativet på norsk side og som eier saken, og som jeg som ansvarlig statsråd stiller meg bak.  Det er likevel forskningsrådene i cOAlition S som leder dette, og det er John-Arne (Røttingen red.anm.) som leder arbeidsgruppen som jobben for å finne ut hvordan det skal gjøres. Min jobb er å holde det politiske trykket oppe i deres arbeidet for å komme dit vi skal.

- Så hvor skal vi?

- Dette er noe vi har snakket om i årevis, at vi vil ha åpen tilgang for offentlig finansiert forskning. Noe skjer, men det skjer ikke nok, og det skjer ikke raskt nok. Nå er vi  i en koalisjon med tunge aktører, og dermed har vi en historisk mulighet til å få til noe.

Nybø etterlater liten tvil om at hun er en entusiastisk tilhenger av Plan S. Hun snakker om behovet ulike offentlige etater innen helse, skoleverk og andre steder har for å få tilgang på det siste nye på forskningsfronten, samt om de store summene som globale forskningsforlag tjener på dagens abonnementtidsskrifter.

- Vi ønsker selvfølgelig ikke å svekke kvaliteten på de beste tidsskriftene, men dette er en måte til å tvinge fram  endringer.

LES OGSÅ: Debatten går i kommentarfeltet

Vi må ikke fjerne trykket

- Men tidsplanen – må man ha så dårlig tid?

- Jeg mener vi må ha et trykk på dette. Å ta vekk deadline er å ta vekk trykket.

- Dere kunne ha gjort som svenskene, hvor bare ett av fire forskningsråd har sagt ja til Plan S?

- Men vi har ett forskningsråd, som har fattet en beslutning jeg støtter helhjertet opp om.

- Edvard Moser karakteriserer dette som «det verste forskningspolitiske utspillet han har sett». Han er redd for at Kavli-senteret med innføringen av denne planen ikke lenger vil kunne trekke til seg de beste unge forskertalentene, fordi disse vil ha mulighet til å kunne publisere i karrierefremmende tidsskrifter. hva tenker du om det?

- Jeg forstår bekymringen. Men vårt mål er at tidsskrifter med tilsvarende høy kvalitet skal publisere åpent. Det er jo det som er hensikten med Plan S. Så skal ikke jeg påstå at det vil gå smertefritt. Men jeg tror Moser er enig i målet, som er at forskningen skal være åpen.

EU-diktat?

Noen kompromissforslag er kommet på bordet, som for eksempel ulike postprintløsninger, hvor tidsskrifter forplikter seg til å slippe artikler fri etter publisering i eget abonnementtidsskrift, enten fra dag 1, eller kort tid etter.

- Hva tenker du om dette?

- Det er slike forslag som disse forskningsrådene som inngår i koalisjonsgruppen skal diskutere.

 - I hvilken grad er det EU som nå dikterer hvordan dette landskapet skal se ut for den enkelte forsker – i Norge som i de andre deltakende nasjonene?

- ERC (European Research Council, red.anm.) er jo en stor aktør her. Men det er mange aktører som inngår i cOALition S.

- Men blir ikke denne medvirkningsprosessen som dere har tatt initiativ til – hvor høringen inngår, nokså illusorisk? Dere inviterer ikke til høring om hvorvidt planen skal innføre, bare hvordan den skal innføres? Dette blir vel uansett avgjort i Brussel?

- Det er forskningsrådene i koalisjonen som avgjør, og der er Norge tungt involvert. Jeg oppfatter likevel norske forskere som enige om målet – men man har ulike oppfatninger om veien dit. Og det blir en bred konsultasjon knyttet til implementeringen av planen.

- Men hvem tar den endelige beslutningen om hvordan planen til slutt blir seende ut?

- Det er det de deltakende forskningsrådene som gjør. Jeg har sagt at jeg står i stormen med dem, og heier på dem.

Underskriftsaksjon

Nylig kunne Universitetsvisa fortelle at en gruppe forskere i Prio har invitert til en underskriftsaksjon for å kreve at mulige følger av en eventuell innføring av Plan S må utredes før man tar stilling til om den skal iverksettes. Antall underskrifter er i skrivende stund oppe i 866. Statsråden vil ikke gi noe klart svar på om kravet blir innfridd.

- Dette er ikke noe vi har tatt stilling til, enkelt og greit.

- Går dette veien, tro du?

- We are in it to win it, som det heter. Og jeg har ryggen til John-Arne her, hele veien.

Plan S:
 • Plan S er et initiativ fra EU for å gjøre all offentlig forskning åpent tilgjengelig.
 • Vil utforme robuste krav til kvalitetssikring.
 • Bidra til å etablere åpne publiseringskanaler hvis kanaler av høy kvalitet ikke finnes. Støtte til infrastruktur for åpen tilgang hvis nødvendig.
 • Publiseringskostnader dekkes av finansiørene eller institusjonene, ikke av enkeltforskere.
 • Publiseringsavgifter standardiseres og får et tak.
 • Bruk av CC BY-lisens eller tilsvarende.
 • Ønsker samordning mellom forskningsinstitusjonene, spesielt for å sikre transparens.
 • Kravene gjelder i første omgang tidsskriftsartikler, men vil omfatte bøker på sikt.
 • Åpne arkiver fortsatt viktige for langsiktig arkivfunksjon og mulighet for videre utvikling.
 • Hybrid publisering godtas ikke.
 • Finansiørene vil innføre sanksjoner dersom kravene ikke etterleves.
cOAlition S

De forskningsrådene som har gått inn for Plan S har dannet en egen koalisjon – «cOAlition S» – for å drive arbeidet videre.

Koalisjon S har en styringsgruppe som består av forskningsdirektørene i koalisjonen. Et eget arbeidsutvalg, en Task Force, er nedsatt for å jobbe videre med prinsippene i Plan S, hvordan de skal forstås, tolkes og implementeres av det enkelte forskningsråd.

Denne arbeidsgruppen ledes av Røttingen sammen med David Sweeney fra Storbritannia, og skal komme med sine anbefalinger til cOAlition S innen utgangen av november.

Wellcome Trust og The Bill and Melinda Foundation har sluttet seg til «cOAlition S».

Røttingen til Trondheim, Oslo og Bergen

Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet kommer til Trondheim torsdag 29. november for å diskutere og informere om arbeidet Plan S. Møtet vil finne sted i Øya Helsehus, rom 025A (lenke til campus-kart), klokka 10-12. Det blir innlegg fra forskningsrådets direktør, panelsamtale og debatt.

Den 28. november deltar Røttingen i et tilsvarende arrangement i regi av Akademisk forum ved Universitetet i Oslo. Her møter han Svein Stølen, Hans-Petter Graver og Kristian Gundersen til debatt. Møtet foregår i Georg Sverdrups hus, 15.30-17.30.

Den 7. desember drar Røttingen til Bergen. Her møter han Jørn Jakobsen, Kjell Erik Lommerud, Jarl Giske og Ingvild Fossgard Sandøy sitte i panelet. Møtet holdes i Draggjellet skole, klokka 10-12.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

- Vi tar hensyn etter beste evne

«Elendig planlegging av 'konten'»?- Vi prøver å ta hensyn etter beste evne, skriver rådgiver Anette Lindi i dette svaret til Trond Andresen.

Ytring:

Den rigide arealnormen for statlige bygg må endres

- En betydelig mengde forskning finner negative effekter av åpne kontorlandskap, skriver Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Fjerner restriksjoner på innreise for gjesteforskere

Regjeringen fjerner innreiserestriksjoner som har gjort det komplisert for gjesteforskere å komme til Norge fra utenfor EØS.

Ytring:

Å glemme å betale null kroner

– Jeg ble ikke irritert eller sint på den stygge lappen som var festet til vindusviskeren, bare oppgitt, sier Arve Hjelseth om Apcoas praksis, og undrer seg hvorfor NTNU har inngått en avtale med dette parkeringsselskapet.