Nord inviterte 20 bedrifter inn i klynge - blir ikke med selv

Nord universitet overtalte gründerbedriftene til å flytte inn og bygge opp en medieklynge i Steinkjer. Nå kan bedriftene bli sittende igjen alene.
Fra hovedsetet i Bodø har Nord universtet foreslått å samle medieutdanningene på Levanger. Det til tross for at de har invitert med seg en håndfull mediebedrifter for å skape et felles miljø i Steinkjer. 
        
            (Foto: Helene Mariussen)

Fra hovedsetet i Bodø har Nord universtet foreslått å samle medieutdanningene på Levanger. Det til tross for at de har invitert med seg en håndfull mediebedrifter for å skape et felles miljø i Steinkjer.  Foto: Helene Mariussen

- Da vi fikk beskjed om at fagene skal flyttes til Levanger tenkte vi hva i alle dager. Det er jo langt unna den klyngen vi skulle bygge opp, sier Ketil Lindseth, styreleder i Lindseth reklame.

Han snakker på vegne av totalt 20 små og mellomstore bedrifter på Steinkjer som med sine 50 ansatte har utgjort et kommunikasjonsfaglig miljø i byen. Siden oppstarten i 2002 har de holdt til i egne lokaler, men i 2014 kom Nord universitet og banket på døren. Kunne de tenke seg å være med på å bygge opp en medieklynge i den nye innovasjonscampusen?

- Vi var usikre. Vi hadde jo vårt eget miljø hvor vi både samarbeidet og jobbet hver for oss, og vi hadde planer for videre utvikling av det miljøet. Men vi lot oss overtale til å være med på dette, blant annet fordi kommunen mente det var viktig både for Nord universitet og utviklingen av mediefagene i Steinkjer.

Saken ble først omtalt i kronikks form i Verdens Gang.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Vi er forsmådd

Bedriftene sa opp leiekontraktene og begynte planleggingen av et mediesenter. Bedriftene skulle komme tett på studentene og vice versa. Skulle en få ut synergieffektene av noe slikt måtte det investeres. En person ble satt til å jobbe fulltid for å få dette til på best mulig måte.

- Vi var overbevist om at Nord universitet skulle satse, og at dette ville gi oss en merverdi på sikt. For tre uker siden ante vi fred og ingen fare. Vi trodde vi skulle flytte sammen i august.

Lindseth omtaler avgjørelsen fra Nord universitet som en forvaltningsskandale.

- Staten, ved universitetet, har investert store summer i dette prosjektet, og vi har latt oss overtale. Når de da trekker seg må vi stille spørsmålet: Kan staten og universitetet opptre på denne måten? Vi synes det er forunderlig. Vi er forsmådd. Hvordan kan en stole på at staten skal holde avtaler på andre områder?

Han reagerer også på at Nord universitet ikke ønsket å stille da NRK inviterte til debatt om saken i Dagsnytt 18.

- De er en institusjon eid av folket, ikke en privat eid institusjon som kan gjøre som de vil. Det å da ikke stille opp i en demokratisk debatt om et forslag de selv har lagt ut på offentlig høring er ødeleggende for den tilliten rektor er satt til å forvalte, mener han.

- Vi er en redelig leietaker

Konstituert rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, forteller at hun var opptatt i møter med representanter fra vertskommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, LO og NHO den dagen debatten i Dagsnytt 18 pågikk, og at hun derfor ikke fikk til å være med.

Når det gjelder forslaget om samling i Levanger forteller hun at universitetet er nødt til å innfri kravene om fagkompetanse knyttet til de enkelte studiene dersom de skal kunne tilby utdanningen, og at den foreslåtte samlingen i Levanger er et steg på veien dit.

- Ved å samle medieutdanningene i Levanger kan Fakultet for samfunnsvitenskap samarbeide med andre fakulteter og få til en felles kunnskaps- og kompetanseutvikling, og også et tettere samarbeid med flere av universitetets øvrige kunst- og kulturfag. På kort sikt vil dette bidra til at vi igjen kan ha opptak til bachelor i film og TV-produksjon. På lang sikt er vår målsetting at Nord universitet skal bli ledende på utdanning og forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid innen dette fagområdet, sier hun.

- Forstår dere frustrasjonen blant de gründerbedriftene som sitter igjen med høyere leieutgifter uten å få noen oppside?

- Slik vi vurderer det må vi samle fagmiljøene på Levanger for å kunne bevare medieutdanningene ved Nord universitet. Ved å samle fagmiljøene i Levanger, kan vi fortsatt være sterkt til stede med disse utdanningene i Trøndelag og være en aktuell samarbeidspartner for bedriftene i Steinkjer.

- Lindseth stiller spørsmål ved om staten/universitetet kan opptre på denne måten, og hvorvidt en kan stole på for eksempel Nord universitet i andre saker når avtaler brytes her. Kommentar?

- Nord universitet er en redelig leietaker og vi forholder oss til våre avtaler. Vi trenger sterke og levedyktige fagmiljøer for å beholde vår styrke som universitet og for å kunne tilby oppdaterte og relevante utdanninger og forskning til regionen. Når organiseringen av aktiviteten ved universitetet ikke er økonomisk bærekraftig og til hinder for at universitetet når sine mål, er vi nødt til å endre strukturen. Universitet har jobbet med studiestedsstrukturen i over ett år og det har alle våre samarbeidspartnere vært godt informert om.

Rettelse: Den opprinnelige artikkelen hadde noen upresise formuleringer som kunne forstås som at Nord universitet ikke skal inn i innovasjonscampusen i det hele tatt. Det stemmer ikke. Det er mediefagene som er foreslått flyttet til Levanger, ikke hele virksomheten på Steinkjer. Det er altså den planlagte medieklyngen som omtales her, ikke campusen som helhet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Medisinstudentene vil tilbake til pasientene

Medisinstudentene mener den pasientnære undervisningen bør starte opp igjen så raskt som mulig. – Det er en stor del av utdanningen vår, sier leder for medisinstudentene,

Ytring:

Ap, Sp og FrPs lek med spåkula

Vi stiller oss spørrende til hvem som skal ha denne definisjonsmakten på hva som er arbeidsrelevant, og hvordan man kan vite hva arbeidslivet har behov for i de kommende årene?

Dette er medisin mot frafall i videregående

Gjennom solidaritetskorpset kan ungdom mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa. Det ga meg tryggheten jeg trengte, skriver Sondre Hansen.

Gjesteskribenten:

Hvordan har vi klart oss på NTNU under pandemien?

Hvordan har vi klart oss på NTNU så langt? spør Helge Holden. Her diskuterer han noen av erfaringene med å holde det gående under en pandemi.