UiT-ledelsen følte seg presset til å ikke møte på Nesna-konferanse

Epostutveksling mellom UiT-rektor Anne Husebekk og Kunnskapsdepartementet viser anstrengt tone.
Kunnskapsdepartementet og statsråd Iselin Nybø får kritikk for behandlingen av UiT-rektor Anne Husebekk. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Kunnskapsdepartementet og statsråd Iselin Nybø får kritikk for behandlingen av UiT-rektor Anne Husebekk.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

UiT - Norges arktiske universitet så på muligheten for å tilby etter- og videreutdanning på Nesna, men ble anmodet av Kunnskapsdepartementet om å ikke engasjere seg mer. Klassekampen har fått innsyn i en epostutveksling mellom UiT-rektor Anne Husebekk og avdelingsdirektør Rolf Larsen og ekspedisjonssjef Knut Børve i KD som viser at UiT følte seg presset til å ikke møte på en konferanse på Nesna.

Husebekk reagerer på instruering foran rektorkolleger

I eposten fra Husebekk skriver hun blant annet: «Det er ikke greit ( svært ubehagelig) å bli instruert foran rektorkollegaer fra 8 universitet, og jeg håper å slippe og oppleve dette flere ganger. Jeg besøkte Regionrådene på Helgeland 7.8 og det har vært rikelig tid til å snakke med meg etter den tid.»

Husebekk skal ha blitt instruert på et møte med rektorer for norske universiteter og representanter fra KD 23. august.

Noen dager etter møtet skulle viserektor Sveinung Eikeland ved UiT ha deltatt på en utdanningskonferanse på Nesna. Som følge av møtet med Larsen og Børve i KD bestemte UiT seg for å trekke viserektorens deltakelse, ifølge Forskerforum, som også har fått innsyn i epostutvekslingen.

«Jeg følger selvsagt opp instruksjon for KD, og vi trekker Sveinung Eikelands foredrag 27.8.», skriver Husebekk i eposten.

I sitt svar til Husebekk skriver Larsen og Børve i KD at de beklager at samtalen etter møtet utviklet seg slik den gjorde.

Nybø avviser at KD har instruert UiT

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø skrev i et leserinnlegg i UA tidligere denne uken at KD ikke har instruert styret ved UiT i denne saken. Hun skrev også at de heller ikke har bedt UiT om å la være å vurdere nye undervisningstilbud på Helgeland.

Ifølge Nybø anmodet departementet UiT om å ikke tilspisse situasjonen ytterligere, men heller gå i dialog med Nord universitet før de gikk videre med å vurdere eventuelle studietilbud på Helgeland. Bakgrunnen var en vanskelig situasjon for de ansatte, særlig ved studiested Nesna, og for administrasjonen ved Nord universitet, både før og etter at styret bestemte seg for å legge ned sin campus på Nesna, skriver Nybø i ytringen.

UiT besøkte Nesna i august for å se på mulighetene for å tilby etter- og videreutdanning på stedet. Husebekk mener det er behov for slike utdanninger på Helgeland, men har understreket at UiT ikke har noen plan om å overta noen av campusene Nord universitet legger ned eller fagene som blir flyttet. Derfor ventet de med å besøke regionen til etter at Nord universitet hadde gjort vedtaket om nedlegging, ifølge Forskerforum.

KD får kritikk

Leder Dag Rune Olsen i Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter UiT-rektor Anne Husebekk når hun mener Kunnskapsdepartementet (KD) har brutt inn i universitetets autonomi.

Forvaltningsekspert Jan Fridthjof Bernt kritiserer også Kunnskapsdepartementets behandling av UiT-rektor Anne Husebekk.

– En slik muntlig og uformell kommunikasjon mellom departement og institusjon er uheldig av to grunner: Adressaten for en bindende instruks må være styret ved institusjonen, og da kan ikke denne bare gis muntlig i et møte med rektor. Og slike styringssignaler må uansett gis på en måte som gjør at det ikke er tvil om hvorvidt de er ment som en instruks, en anmodning, eller bare et uformelt råd, og om hva styringssignalet går ut på, sier jusprofessoren til Forskerforum.

29. oktober skal Husebekk og KD i et møte om oppfølging av saken.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Grunnstoffene som forandret verden

Forskning på grunnstoffene har vært avgjørende for den kunnskapen vi har i dag.

Psykologtjenester:

Mener Ansa ikke har fulgt anbudsreglene

Onlinepsykologene sier Ansa ikke ville legge psykologtjenestene ut på anbud. Anders Petterød Halvorsen i Ansa mener imidlertid at de har fulgt reglene.

Kurses for å bli bedre veiledere for stipendiater

En økning i antallet doktorgradskandidater har ført til et økt behov for gode veiledere ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik.

Slik vil Sintef og NTNU påvirke EU

Sintefs og NTNUs øverste ledere har signert et brev til EU om hvilken forskning unionen bør satse på i årene som kommer. - Innspillene har til felles at de tar for seg de enorme transformasjoner vi står overfor, sier Alexandra Bech Gjørv. - Dette kommer til å bli lagt merke til, sier Anne Borg