UiT-ledelsen følte seg presset til å ikke møte på Nesna-konferanse

Epostutveksling mellom UiT-rektor Anne Husebekk og Kunnskapsdepartementet viser anstrengt tone.
Kunnskapsdepartementet og statsråd Iselin Nybø får kritikk for behandlingen av UiT-rektor Anne Husebekk. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Kunnskapsdepartementet og statsråd Iselin Nybø får kritikk for behandlingen av UiT-rektor Anne Husebekk.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

UiT - Norges arktiske universitet så på muligheten for å tilby etter- og videreutdanning på Nesna, men ble anmodet av Kunnskapsdepartementet om å ikke engasjere seg mer. Klassekampen har fått innsyn i en epostutveksling mellom UiT-rektor Anne Husebekk og avdelingsdirektør Rolf Larsen og ekspedisjonssjef Knut Børve i KD som viser at UiT følte seg presset til å ikke møte på en konferanse på Nesna.

Husebekk reagerer på instruering foran rektorkolleger

I eposten fra Husebekk skriver hun blant annet: «Det er ikke greit ( svært ubehagelig) å bli instruert foran rektorkollegaer fra 8 universitet, og jeg håper å slippe og oppleve dette flere ganger. Jeg besøkte Regionrådene på Helgeland 7.8 og det har vært rikelig tid til å snakke med meg etter den tid.»

Husebekk skal ha blitt instruert på et møte med rektorer for norske universiteter og representanter fra KD 23. august.

Noen dager etter møtet skulle viserektor Sveinung Eikeland ved UiT ha deltatt på en utdanningskonferanse på Nesna. Som følge av møtet med Larsen og Børve i KD bestemte UiT seg for å trekke viserektorens deltakelse, ifølge Forskerforum, som også har fått innsyn i epostutvekslingen.

«Jeg følger selvsagt opp instruksjon for KD, og vi trekker Sveinung Eikelands foredrag 27.8.», skriver Husebekk i eposten.

I sitt svar til Husebekk skriver Larsen og Børve i KD at de beklager at samtalen etter møtet utviklet seg slik den gjorde.

Nybø avviser at KD har instruert UiT

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø skrev i et leserinnlegg i UA tidligere denne uken at KD ikke har instruert styret ved UiT i denne saken. Hun skrev også at de heller ikke har bedt UiT om å la være å vurdere nye undervisningstilbud på Helgeland.

Ifølge Nybø anmodet departementet UiT om å ikke tilspisse situasjonen ytterligere, men heller gå i dialog med Nord universitet før de gikk videre med å vurdere eventuelle studietilbud på Helgeland. Bakgrunnen var en vanskelig situasjon for de ansatte, særlig ved studiested Nesna, og for administrasjonen ved Nord universitet, både før og etter at styret bestemte seg for å legge ned sin campus på Nesna, skriver Nybø i ytringen.

UiT besøkte Nesna i august for å se på mulighetene for å tilby etter- og videreutdanning på stedet. Husebekk mener det er behov for slike utdanninger på Helgeland, men har understreket at UiT ikke har noen plan om å overta noen av campusene Nord universitet legger ned eller fagene som blir flyttet. Derfor ventet de med å besøke regionen til etter at Nord universitet hadde gjort vedtaket om nedlegging, ifølge Forskerforum.

KD får kritikk

Leder Dag Rune Olsen i Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter UiT-rektor Anne Husebekk når hun mener Kunnskapsdepartementet (KD) har brutt inn i universitetets autonomi.

Forvaltningsekspert Jan Fridthjof Bernt kritiserer også Kunnskapsdepartementets behandling av UiT-rektor Anne Husebekk.

– En slik muntlig og uformell kommunikasjon mellom departement og institusjon er uheldig av to grunner: Adressaten for en bindende instruks må være styret ved institusjonen, og da kan ikke denne bare gis muntlig i et møte med rektor. Og slike styringssignaler må uansett gis på en måte som gjør at det ikke er tvil om hvorvidt de er ment som en instruks, en anmodning, eller bare et uformelt råd, og om hva styringssignalet går ut på, sier jusprofessoren til Forskerforum.

29. oktober skal Husebekk og KD i et møte om oppfølging av saken.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

20 internasjonale studenter til NTNU i november

Seksjonssjef Anja Linge Valberg mener smittevernhensynene er godt ivaretatt.

Ytring:

Ingen er forskåna fra korona

Koronapandemien har gitt mye lærdom. Her er syv ting jeg vil ta med meg på vegen videre.

Gjesteskribenten:

At hjemmeeksamen ble planlagt i siste liten, burde vært unødvendig

Det er helt uforståelig for meg at man ikke tidligere har sett at det ville være umulig å gjennomføre eksamen akkurat som i årene før covid-19.

Asheim vil ha litt mindre Brisbane og litt mer Bayern for norske studenter

Regjeringen mener det er for tilfeldig hvor norske studenter reiser på utveksling. De vil bruke Lånekassen til å lokke studenter til attraktive land.