Arbeidsrelevans:

- Denne debatten mangler nyanser

- Det overrasker meg at debatten er blitt såpass unyansert, sier Arbeiderpartiets Nina Sandberg.

Nina Sandberg forsvarer forslaget Ap har gått sammen med Sp og FrP om å legge fram. - En vinnersak for landet, slår hun fast.
Publisert Sist oppdatert

Debatten som er på tale er den som UiO-rektor Svein Stølen kickstartet med en rasende twittermelding i forrige uke. Da gikk han til frontalangrep på tilleggsforslaget fra Ap, Frp og SP i forbindelse med regjeringens kompetansemelding. Det er særlig kriteriet om arbeidsrelevans i en ny finansieringsmodell kritikerne retter skytset mot.

De tre partiene har sammen flertall i Stortinget, og regjeringen vil måtte ta hensyn til forslaget når meldingen om styringspolitikk for UH-sektoren legges fram for Stortinget neste vår.

Det er Nina Sandberg i Udannings- og forskningskomiteen som fronter saken for Arbeiderpartiet. Sandberg og Stølen møtte hverandre til holmgang over temaet i Dagsnytt 18 forrige fredag. Siden har debatten gått høyt.

LES OGSÅ: - Pinlig av Arbeiderpartiet

(For forslagets sentrale formuleringer, se faktaboks)

- Bevisste misforståelser

- Sandberg, er du overrasket over intensiteten i debatten som kom etter at VG presenterte forslaget deres?

- Jeg er glad for at forslaget gir opphav til debatt, men jeg er overrasket over at den er blitt såpass unyansert, og dessuten preget av noe som kan se ut som bevisste misforståelser, sier Sandberg. Hun viser til en leder i Dagbladet hvor forslaget blir karakterisert som ren stalinisme.

Sandberg poengterer at de tre partiene ikke har vedtatt noen endelig finansieringsmodell, men lagt føringer til hva et forslag regjeringen skal legge fram for Stortinget skal omhandle.

- Det er dette som er jobben vår. Vi sitter i opposisjon. Vi vil bli hørt – det er derfor vi anvender ordet «skal» og ikke «bør» - ellers ville departementet kunne begravd innspillene våre. Slik det er, må de tas hensyn til.

LES OGSÅ: - Ein førtieittårsminne

Arbeidsrelevans også for humanister

- Men hvordan skal man formulere krav til relevant jobb for folk som har tatt utdanning innen disiplinfag?

- Utforming av selve forslaget blir en jobb regjeringen, i samarbeid med sektoren og arbeidslivet, må foreta på grunnlag av utredning, dialog og erfaringsinnhenting. Jeg stiller meg undrende til de som påstår at dette vil gå ut over humanistiske fag. Det er ikke slik i dag at humanister mindre enn andre opplever å utdannes til relevant arbeid, og samfunnet har selvsagt behov for humanister, sier Sandberg.

- Du møter motbør fra rektorer fra disiplindominerte universiteter som UiB og UiO, og får støtte fra rektorer fra profesjonsrettede universiteter som Oslomet. Ser du at å stille kriterier for arbeidsrelevans er noe lettere for en nyutdannet sykepleier enn for en som har tatt master i en disiplin innen Humaniora?

- Jeg mener arbeidsrelevans er viktig uansett profesjon eller disiplinfag. Vi i Arbeiderpartiet mener det må lønne seg for universitetene å drive livslang læring og ha et øye for hvordan det går med kandidatene på arbeidsmarkedet.

NPM? Nei.

- Noen karakteriserer forslaget deres som å innføre New Public Management inn på finansieringssiden i høyere utdanning?

- Det er å snu saken på hodet. Arbeiderpartiet ønsker et system for høyere utdanning som fremmer mangfold i sektoren, og finansieringssystemet er overordnet styring, sier Sandberg.

AP-representanten minner om at UH-sektoren har til oppgave å levere kandidater som samfunnet behøver.

- OECD-undersøkelser viser et økende gap mellom hvilke utdanninger institusjonene tilbyr og hvilke arbeidslivet behøver. Dette gapet må lukkes, og våre innspill er et, mener jeg, konstruktivt forslag i så måte.

Vinnersak

- I et intervju UA gjorde med FrPs Åshild Bull-Gundersen for to år siden fremmer hun synspunkter som er til forveksling lik dem som framkommer i dette utspiller som Ap stiller seg bak. Jeg siterer fra det intervjuet: «Det vi ser, er at alt for mange ungdommer velger studier som ikke fører til noen jobb. Det vil de først finne ut en tid etter at de er ferdig utdannet. Det synes vi er leit.» Er du enig med henne?

- Ap og FrP har ulike motiver for å gå inn for de tiltakene som ligger i forslaget vårt. Vi er opptatt av at utdanning har en egenverdi. Vi vil at langt flere skal kunne ta høyere utdanning, og mener selvsagt at samfunnet trenger både filosofer og ingeniører. UH-sektoren må tilby et mangfold av fag og kvalifikasjoner.

- Det er stortingsvalg neste år. Blir dette en vinnersak for Arbeiderpartiet, slik du vurderer det?

- Vi går inn for dette fordi reform er nødvendig og på høy tid. Dermed kan man i det minste håpe at det blir en vinnersak for landet, sier Nina Sandberg.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fakta

Det er særlig denne formuleringen som har vakt reaksjoner:

«Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med stortingsmeldingen om styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler, om å legge frem forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler. Forslaget må utarbeides i tett samarbeid med utdanningssektoren og arbeidslivet. Incentiver/faktorer i forslaget til nytt finansieringssystem skal være: Relevant arbeid etter endt studie, ulike opplegg for videreutdanning, og opprettelse av mindre og fleksible emner og moduler som arbeidslivet etterspør og som kan tas i kombinasjon med jobb»