Statsbudsjettet 2019:

Foreslår krav til fullført grad for å få omgjort deler av lånet til stipend

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem mandag klokken 10. Ny omgjøringsordning for stipend, færre midler til campusarbeidet ved NTNU og ingen penger til utviklingsavtalene er blant overskriftene.

NTNU-rektor Gunnar Bovim, UHR-leder og NMBU-rektor Mari Sundli Tveit og statsråd Iselin Nybø Iselin Nybø.
NTNU-rektor Gunnar Bovim, UHR-leder og NMBU-rektor Mari Sundli Tveit og statsråd Iselin Nybø Iselin Nybø.
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett en endring i omgjøringsreglene for studielånet. Som før vil 40 prosent av studielånet kunne bli omgjort til stipend, men mens alt tidligere var basert på gjennomførte studiepoeng vil gradsavleggelse nå være et tilleggskrav.

Den nye reglene betyr at studenten får omgjort 25 prosent av studielånet til stipend basert på oppnådde studiepoeng. For å få omgjort de siste 15 prosentene må studenten ha fullført en grad. Det skuffer lederen for Norsk studentorganisasjon.

Her kan du lese reaksjonene på forslaget til statsbudsjett for 2019.

I tillegg foreslår regjeringen støtte til 2200 nye studentboliger i 2019. De vil også fortsette opptrappingen av studiestøtten. For studieåret 2018/2019 betyr dette at studentene får støtte i ti måneder og tre uker, som et ledd i økningen til elleve måneders studiestøtte. De foreslår også å sette av 15 millioner kroner til studiestøtte for å gjøre det enklere for voksne å ta utdanning.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Dette forventet sektoren av statsbudsjettet 2019

Ingen penger til Elgeseter gate 10

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til universiteter og høyskolers arealer med 86 millioner kroner i 2019 til totalt 161 millioner kroner. Dette foreslås for å bedre tilpasse byggende til de endrede behovene i undervisning og forskning. Men til tross for økte bevilgninger til bygg er det satt av færre midler til campusprosjektet.

I forslaget til statsbudsjett skriver regjeringen at de forventer et mindre behov for midler til prosjektering av nytt NTNU-campus i 2019 enn i 2018. De bevilger derfor 36 millioner mindre i 2019 til dette arbeidet, en nedgang fra 50 millioner kroner i 2018 til 14 millioner kroner i 2019.

Det er heller ikke foreslått midler til Elgeseter gate 10 over statsbudsjettet, til tross for at dette var noe det var knyttet store forventninger til i forkant.

Totalt foreslås det 6,7 milliarder kroner i bevilgnigner til NTNU, den klart største enkeltbevilgningen til noe statlig universitet i budsjettforslaget. På andreplass kommer Universitetet i Oslo som er foreslått bevilget snaut 5,7 milliarder kroner.

Universitetet i Bergen kommer på tredjeplass på listen over foreslåtte bevilgninger med drøyt 3,6 milliarder.

På bunnen av listen ligger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som er foreslått bevilget snaut 1,3 milliarder kroner. Like over demer Nord universitet med foreslåtte bevilgninger på 1,4 millarder kroner og Universitetet i Agder med rett under 1,5 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Skuffet over manglende finansiering til Elgeseter gate 10

Øker bevilgningene med 1551 millioner kroner

Samlet sett foreslår regjeringen å øke bevilgningene til forskning og høyere utdanning med 1551 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett.

I 2019 går blant annet 25 av disse millionene til prosjekter og ordninger osm skal få studentene til å lære mer og bedre gjennom økte bevilgninger til Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. 65 millioner kroner vil gå til forskning på muliggjørende og industrielle teknologier, teknologi som for eksempel øker produktiviteten i sektoren eller reduserer utslippene av klimagasser.

Til arbeidet med informasjonssikkerhet foreslår regjeringen å bruke 17,5 millioner kroner for å etablere et program. Disse midlene tildeles gjennom Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, og tildeles etter at evalueringer har pekt på svakheter i tryggheten i forskningsnettet og utfordringer med å få på plass en tiltrekkelig styring av informasjonssikkerhet i sektoren.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge åtte millioner kroner til doktorgrader i offentlig sektor og privat næringsliv. Dette med særlig vekt på å få flere lærere i skolen til å ta doktorgrad, noe som kommer til syne gjennom ti nye stipendiatstillinger for lærere.

Når det gjelder helse- og sosialfagutdanningene foreslår regjeringen å bruke ti millioner kroner på ei prøveordning med kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene. Dette tiltaket følger opp den langsiktige prioriteringen «Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester» i langtidsplanen.

Ingen penger til utviklingsavtalene

I forslaget til statbudsjett skriver regjeringen at de foreløpig ikke ønsker å knytte penger til utviklingsavtalene mellom departementet og de statlige universitetene og høyskolene.

Heller ikke midler til universitetsmuseene prioriteres i forslaget til stabudsjett. Det har den siste tiden vært mye snakk om tilstanden til blant annet vikingskipene på Bygdøy etter at de begynte å falle fra hverandre, men Universitetet i Oslo ikke virker til å ha fått gehør for dette behovet fra regjeringshold.

481 millioner kroner til revidert langtidsplan

Regjeringen varsler også at de vil bruke 1,5 milliarder kroner på tre nye opptrappingsplaner over de neste fire årene knyttet til den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Pengene skal brukes på et teknologiløft, forskning og utvikling knyttet til fornyelse og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning. I statsbudsjettet for 2019 følges dette opp med 481 millioner kroner.

I løpet av de fire årene skal det brukes 800 millioner på et teknologiløft, spesielt når det gjelder grunnleggende IKT-forskning og IKT-sikkerhet og studieplasser innenfor teknologi. 450 millioner er planlagt brukt på forskning og utvikling for fornyelse og omstilling i næringslivet, og 250 millioner kroner skal gå til kvalitet i høyere utdanning.

Planens fem langsiktige prioriteringer er hav, klima, miljø og miljøvennlig energi, fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester, muliggjørende og industrielle teknologier og samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden.

Regjeringens hovedprioriteringer for 2019

I tillegg til de nevnte punktene er det også flere punkter regjeringen omtaler som hovedprioriteringer for 2019.

En økning på 15 millioner kroner til programmet Forny2020som skal øke den næringsmessige ytnyttelsen av offentlig finansiert forskning.

15 millioner kroner til prosesser for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing i sektoren som skal bidra til å støtte opp om pågående strukturprosesser.

11,3 millioner kroner til videreføring og opptrapping av studieplasser i sykepleie.

103,3 millioner kroner til videreføring av rekrutteringsstillinger ved universiteter og høyskoler.

Powered by Labrador CMS