Midlertidighet:

Styret sa nei til å straffe ledere økonomisk

Det er nødvendig med tøffere tiltak, mente organiasjonsdirektør Ida Munkeby. Det var ikke NTNU-styret enig i.

Ida Munkeby orienterte om hvilke nye tiltak NTNU-ledelsen mener må til for å få ned midlertidigheten.
Ida Munkeby orienterte om hvilke nye tiltak NTNU-ledelsen mener må til for å få ned midlertidigheten.
Publisert Sist oppdatert

- Dette kan jeg ikke støtte, sa styremedlem Tim Torvatn da styret skulle vedta tiltak for å få ned midlertidigheten ved NTNU.

Flere av styrerepresentantene var svært skeptiske til følgende formulering i tilrådinga: «Evnen til å kunne redusere midlertidigheten ved en enhet vil inngå som ett av flere forhold lederen vil bli vurdert på»

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby konstaterte at NTNU strever med å få ned midlertidigheten. Den har stagnert og til og med økt noe fra 2017 til 2018.

- Nå har vi ei tilråding som innebærer at vi skrur til skruen ekstra hardt. Det er nødvendig. Vi har også fått en marsjordre fra statsråden, sa hun.

LES OGSÅ: Midlertidigheten øker ved NTNU

LES OGSÅ: Ledere kan bli straffet økonomisk hvis midlertidigheten ikke går ned

- Vi skjønner ikke problemet

Kjersti Møller likte ikke språkbruken i styrenotatet:

- Den er problematisk i disse krevende tider. Jeg leser mellom linjene at her er det noen ledere som ikke har gjort jobben sin og at ledere må ta mer ansvar. Vi anerkjenner ikke de reelle dilemmaene lederne faktisk står i, mente hun.

Hun trakk fram at det er store variasjoner i rammebetingelsene mellom enhetene. Noen har en stor andel av eksternfinansiering, mens andre har en liten andel. Noen har økonomiske buffere. Hva gjør NTNU for å gjøre lederne dyktige og støtte dem i det arbeidet de gjør med ansettelser. Har vi vært tydelige på at kompetanse på dette må bygges opp? spurte hun.

Tim Torvatn hevdet flertallet av lederne er enige i at uønsket midlertidighet er et problem og veit hva man burde gjøre. Likevel skjer det ikke noe. Da er det noen strukturer vi ikke ser og ikke skjønner i dag, som hindrer lederne i å gjøre det vi burde gjøre, resonnerte han.

- Vi må innse at vi har et samlet ansvar. De foreslåtte tiltakene bærer preg av at vi har et problem, vi blir presset fra høyere hold, og vi skyver ansvaret ned på lederne. Det gir ikke effekt, sa han.

Torvatn argumenterte for at NTNU må gå grundigere til verks. Alle nivåer må se hvilke ledere det er som tilsetter midlertidig, hvorfor de gjør det og om de har andre alternativer.

- Vi må forstå problemet. Vi veit målet, men vi veit ikke midlene fordi vi skjønner ikke problemet godt nok. Med tiltakene skjærer vi alle over en kam. Det kan være noen ledere hos oss som har funnet løsninger. Forkast tiltaksplanen, vi skjønner ikke hva vi ser. Vi har sett på problematikken med overordnede tall. Det gir ikke god nok forståelse og kan vi ikke heller løse problemet, mente han.

Normen er fast ansettelse

Rektor Gunnar Bovim pekte på at NTNU har en midlertidighet på rundt 17 prosent og at det var ingen grunn til at NTNU skal ha høyere midlertidighet enn offentlig sektor.

- Arbeidstakerne våre har godt av å være fast ansatt. Det er et paradigmeskifte som nå skjer. Vi skal få ned midlertidigheten. Vi gjøre ikke dette for å piske hardtarbeidende instituttledere. Vi har prøvd mange ulike tilnærminger. Vi tror dette er et godt virkemiddel, sa han.

Kristin Melum Eide ville til bunns i hva denne problematikken handler om:

- Det skader ikke oss i styret å ta innover oss at dette er skjebnene til enkeltmennesker og familier. Når folk er i en sårbar situasjon, så går det utover autonomi på jobben, ytringsfriheten og det å være kritisk til. Folk blir så sårbare at de ikke har de samme arbeidstakerrettighetene som oss andre ansatte. Det er problematisk, mente hun.

Ida Munkeby svarte at den menneskelige siden av saken absolutt står sentralt, også hos NTNUs ledelse.

- Vi møter mange som er midlertidige. Vi ser menneskene mer enn det som kommer fram her.

Videre mente hun at spørsmålet om midlertidighet ikke handler om lojalitet.

- Instituttlederne er en gjeng med lojale folk som jobber godt. Det handler om kultur, tradisjon og en stor grad av midlertidighet. Det jobber vi med å forandre på. Når vi rekrutterer, skal vi tenke at normalen er fast ansettelse. Vi jobber for å få reelle forandringer, understrekte hun.

Styremedlem Tim Torvatn fikk gehør for å fjerne den nevnte formuleringa. Det aktuelle punktet lyder nå som følger:

«Det må tydeliggjøres at arbeid knyttet til midlertidighet er et ledelsesansvar.»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS