Arbeidsmiljøet ved IHS:

Rapport legges fram for ansatte torsdag

Den langvarige og dype konflikten ved Institutt for historiske studier (IHS) får sin foreløpige utløsning torsdag. Da får de ansatte presentert funnene i en omfattende kartlegging av arbeidsmiljøet ved instituttet.

Forventningene ansatte ved IHS har til hva rapporten kan avstedbringe varierer, fra forsiktig optimisme til uttrykk for skepsis.
Publisert Sist oppdatert

Som Universitetsavisa rapporterte i januar, har NTNU-ledelsen nedsatt en egen, særskilt sammensatt arbeidsgruppe som har fått mandat til å ta rede på den betente situasjonen ved IHS. Gruppen ble av NTNU-ledelsen gitt navnet «Faktakartleggingssgruppen», av medarbeidere ved instituttet raskt omdøpt til «Havarikommisjonen.»

Den har vært i arbeid i drøye fire måneder nå, med omfattende og til dels gjentatte intervjuer med ansatte ved instituttet, samt noen ved fakultetet.

LES OGSÅ: Historien om et varslet havari

LES OGSÅ: Kriseinstituttlederen

Etter hva Universitetsavisa erfarer, vil de faste og de midlertidig ansatte få seg forelagt hovedfunnene i rapporten torsdag morgen. Til stede vil blant annet organisasjonsdirektør Ida Munkeby være, som eier av undersøkelsen.

Rapportens del to vil bli presentert i neste uke, eventuelt sammen med NTNU-ledelsens tiltak for å løse opp i situasjonen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

«Uforsvarlig arbeidsmiljø»

I mandatet for kartleggingen, heter det: «Med bakgrunn i en rekke bekymringsmeldinger fra ansatte ved IHS er det grunn til å anta at noen ansatte samlet sett utsettes for uforsvarlig arbeidsmiljø og at enkeltpersoner kan ha opplevd/opplever trakassering.»

Gruppens mandat er å «kartlegge om det psykososiale arbeidsmiljøet ved instituttet er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav…» heter det videre. Arbeidet med denne faktainnsamlingen er besluttet gjennomført av Det humanistiske fakultet ved dekanen. Det er organisasjonsdirektør Ida Munkeby som står ansvarlig for den videre oppfølging av gruppens arbeid.

- Forverret situasjonen

Universitetsavisa har snakket med flere fast ansatte på ulike deler av konfliktlinjene ved instituttet. Forventningene man har til rapporten varierer, fra forsiktig optimisme til uttrykk for skepsis for hva som kan komme ut av dette. Man synes samstemte om at mye står på spill. Ledelsen har «investert mye tid og penger,» som én sier, i at kommisjonens rapport skal ende i noe konstruktivt. Likevel: «Det virker som prosessen har forverret situasjonen,» sier en annen.

Langvarig konflikt

Konfliktene ved IHS har utviklet seg over en årrekke, men fikk en ny omdreining fjor vår, da professor Kristian Steinnes ble besluttet tvangsflyttet, og en gruppe ansatte sendte brev til dekan, rektor og universitetsdirektør med beskyldninger om «illegitim maktbruk.» Instituttleder Tor Einar Fagerland og dekan Anne Kristine Børresen ble beskyldt for å forårsake en «fryktkultur» ved Instituttet.

Senere skrev en annen gruppe ansatte et brev med støtte til instituttleder Fagerland og hans håndtering av situasjonen, samtidig som andre ansatte gikk ut mot beskyldningene om fryktkultur ved instituttet.

Gjennom høsten forsterket konflikten seg til et hittil ukjent nivå. Den toppet seg da Fagerland trakk seg på dagen fra jobben som instituttleder, og begrunnet det med at en epost han sendte til et konsulentbyrå som hadde blitt koplet inn for å løse problemene ved Institutet, var blitt gjort kjent.

Magne Flaten ble konstituert som instituttleder ved IHS.