Flere med over én million i studielån

Antall studenter som skylder Lånekassen én million kroner eller mer, har økt de siste årene.

Andelen studenter som sitter med over en million kroner i gjeld til Lånekassa øker raskt.
Publisert

562 personer begynte å nedbetale en studiegjeld på én millioner kroner eller mer i fjor. Dette utgjør bare 0,6 prosent av alle som begynte å nedbetale gjeld i 2020, men gruppen vokser raskt. I 2013 var det ni personer som begynte å betale ned studiegjeld i millionklassen, viser tall Dagens Næringsliv har fått fra Lånekassen.

Tidligere har norske gradsstudenter i utlandet fått mye oppmerksomhet for å betale store summer skolepenger, men i 2020 hadde én av fem med milliongjeld kun studert i Norge.

Ingenting av det man får av Lånekassen til skolepenger i Norge blir omgjort til stipend, og studenten sitter derfor igjen med dette som rent lån.

Andelen studenter som har søkt om å dekke skolepenger til et norsk lærested, har økt med 20 prosent siden 2013. I denne perioden har norske studenter fått 530 millioner kroner mer i lån til å dekke skolepenger i Norge. Totalt ble det utbetalt to milliarder kroner til dette.

En omlegging i Lånekassens rapporteringssystem gjør det vanskelig å sammenligne med gjeldsstatistikk før 2013.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.