Studentcamp skal gi råd om fusjon

I august blir det studentcamp på NTNU. I ti dager skal 30 studenter fra de fire fusjonspartnerne dypdykke i utfordringer og komme opp med gode råd. Bonusen blir fusjonskompetanse på CV-en.
Elise Landsem er gudmor og prosjektleder for studentcampen. Dessuten representerer hun  studentene i NTNU-styret sammen med Christian Tangene. 

Elise Landsem er gudmor og prosjektleder for studentcampen. Dessuten representerer hun studentene i NTNU-styret sammen med Christian Tangene. 

Ideen oppsto på et allmøte for studieavdelinga på NTNU i mars med rektor Gunnar Bovim som arrangør. De ansatte hadde mange spørsmål og tanker om arbeidsbelastningen knyttet til fusjonen. Dette skjedde samtidig med at avisene var fylt av overskrifter om de mange tusen som ville ha sommerjobb i Statoil. Derav oppsto ideen om å slå to fluer i én smekk: En studentcamp som kan bidra i fusjonsprosessen og i tillegg deltakerne en fusjonskompetanse som er relevant for alle sektorer i arbeidslivet.

Vedtatt uten debatt

Veien fra idé til godkjenning har vært rimelig kort. Elise Landsem, den ene av studentenes to representanter i NTNUs styre, er prosjektets gudmor. På rekordtid laget hun en prosjektbeskrivelse som var så overbevisende at styringsgruppa for fusjonen godtok prosjektet uten dikkedarer på sitt møte i forrige uke. Budsjettet er på 250 000 kroner. Av dette vil 100 000 gå til bespisning og til reise og innkvartering for tilreisende studenter. Tanken er at ti av de 30 skal komme fra Ålesund og Gjøvik.

40 000 er satt av til lønn og 10 000 til trykking av rapportene med studentenes anbefalinger.

Prosjektet har ambisjoner om å bidra til det faglige grunnlaget for fusjonen. Særlig er målet å kunne støtte arbeidsgruppene for faglig utvikling og for administrative forhold.

På veien håper studentene å bidra til byggingen av en felles identitet. Prosjektet har fått navnet NTNUVi, der de to siste bokstavene kan bety både Vårt initiativ, Vår identitet og Våre verdier.

Fra kvalitetssikring til regnskog

Deltakerne kommer til å bli delt opp i grupper som skal arbeide med en rekke tema. Temaene er ikke endelig fastsatt, men skal ha til felles at de er relevante for fusjonsprosessen og institusjonene som deltar. På forslagslista så langt står blant annet studentene og kvalitetssikringssystemet KVASS, utveksling, internasjonale studenter, mobilitet, alternative vurderingsformer, Regnskogfondet og TV-aksjonen, studiemiljø og mye mer.

Må søke om plass

Elise Landsem er prosjektleder for NTNUVi, men vanskelig tilgjengelig i skrivende stund fordi hun oppholder seg i utlandet. Derfor tyr Universitetsavisa til Synne Grønvold, studentenes representant i styringsgruppa for fusjonen, for å få vite hvorfor deltakerne på studentcampen må søke om plass. I prosjektbeskrivelsen står det eksplisitt at håpet er kniving om plassene, med minst dobbelt så mange søkere som det er plass til.

- Dette er en slags sommerjobb som vi ønsker at alle skal ha mulighet til å søke på. Riktig nok får ikke deltakerne lønn, men alle utgifter blir dekket. Dessuten er jeg sikker på det vil være en fordel å ha skaffet seg ekstra kompetanse om fusjoner, slik denne campen vil gi. Mange kan være redde for endring. Vi burde heller være glade for endring, for da kan vi påvirke framtida vår. Deltakerne på campen kommer til å skaffe seg en solid dose organisasjonskunnskap og forståelse for hvordan fusjoner fungerer.

- Hvem skal velge ut deltakerne?

- Det vet jeg ikke ennå, tilstår Synne Grønvold. Derimot er det avklart at den formelle utlysingen kommer seinest 4. mai med søknadsfrist 22. mai.

Ikke i stedet for

- Da lederne for studentparlamentene hos fusjonspartnerne møttes for en måned siden snakket dere om en konferanse for studenter fra alle fusjonerende institusjoner i hele UH-sektoren. Ambisjonen var å samle et hundretalls studenter fra hele landet. Kommer studentcampen til erstatning for denne konferansen?

- Nei, det gjør den ikke, men vi innser at vi ikke har kapasitet til å få gjennomført en sånn konferanse før sommeren slik ambisjonen var opprinnelig. Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon leverte en klar bestilling i handlingsplanen sin om at NSO må ta ansvar i den omfattende fusjonsprosessen i UH-sektoren. Dermed er det slett ikke umulig at NSO kan ta tak i en slik idé, sier Synne Grønvold.

- Deltakerne på campen kommer til å skaffe seg en solid dose organisasjonskunnskap og forståelse for hvordan fusjoner fungerer.

Synne Grønvold
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.