- Samskipnadene holder tilbake penger

Studentpolitikere er opprørte over at vedlikeholdsbudsjettet for studentboligene i Gjøvik og Ålesund ikke blir med når SiT tar over boligmassen. - De har ikke forstått hva det dreier seg om, sier styreleder Vegard Vikøren i Studentsamskipnaden i Oppland.
Leder Jonathan Sørfonden ved Studentparlamentet i Gjøvik mener Studentsamskipnaden i Oppland ikke lengre tenker på Gjøvik-studentene. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Leder Jonathan Sørfonden ved Studentparlamentet i Gjøvik mener Studentsamskipnaden i Oppland ikke lengre tenker på Gjøvik-studentene.  Foto: Sølvi W. Normannsen

Når HiG, HiÅ og HiST blir en del av NTNU fra nyttår, tar også Studentsamskipnaden i Trondheim over virksomheten til de to byenes studentsamskipnader - SOPP i Oppland og SfS på Sunnmøre.

Sammenslåingen ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet 28. september. SOPP betjener imidlertid også studentene i Lillehammer, på samme måte som SfS betjener studentene i Volda. Derfor må samskipnadene deles opp (fisjoneres), før de fusjoneres med SiT.

Ifølge Velferdstinget i Trondheim og studentparlamentene i Ålesund og Gjøvik, holder SOPP og SfS tilbake vedlikeholdspenger til studentboliger i Ålesund og Gjøvik når virksomheten og eiendommene i de to byene skilles ut.

LES OGSÅ: Navnet endres, bokhandlere består - og 5 600 får dyrere semesteravgift
LES OGSÅ: Oppgitt over KDs hastverk

Frykter å bli nedprioritert

I en samlet pressemelding skriver studentorganisasjonene at ”det har vært bekymringer for at en slik fisjon-fusjon skal gå ut over studentene”.

Leder Jonathan Sørfonden ved Studentparlamentet HiG mener SOPP ikke lengre tenker på Gjøvik-studentene, men prioriterer å ta avgjørelser som er best for Lillehammer-studentene. 

Vedlikeholdsposten i SOPPs budsjett har dekket både Gjøvik og Lillehammer, men budsjettposten blir ikke med når samskipnadens Gjøvik-fasiliteter blir en del av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

- Lillehammer har høyere dekningsgrad av studentboliger enn Gjøvik, men Trondheim har lavere enn begge. Vi skulle ha hatt både oppussing og nye boliger på Gjøvik de kommende årene, men frykter at Trondheim blir prioritert. Vi føler oss lurt av SOPP, sier Sørfonden, som forteller at deler av boligmassen i Gjøvik har behov for oppgradering.

Han mener SOPP ikke bryr seg om studentene ved Gjøvik lengre, men er opptatt av å sikre seg selv. Studentparlamentet i Gjøvik mener også at SOPP ikke har fulgt føringene fra KD, som sier at verdiene i Gjøvik og Ålesund skal overføres til SiT.

- Vi får ingen gode svar fra SOPP når vi konfronterer dem med dette, sier Sørfonden.

LES OGSÅ: KD beordrer fusjon mellom samskipnader
LES OGSÅ: Bygger modell for felles samskipnad

- Studentene forstår ikke

Men styreleder Vegard Vikøren i SOPP sier samskipnaden har forsøkt å forklare mange ganger, men at studentene ikke forstår. Han mener det er direkte feil at de holder tilbake penger.

- Dette er ikke fysiske penger på en konto. Det er regnskapsmessige avskrivninger. Gjøvik-studentene tror det er fysiske penger, men vi har flere ganger forsøkt å forklare dem at det ikke er tilfelle, sier Vikøren, som legger til at SOPP stiller seg uforstående til kritikken.

- De skjønner ikke hva vedlikeholdsfondet vårt er. Det er både rart og uryddig at denne kritikken kommer nå. Det har vært en åpen prosess hele veien, sier han.

Vikøren avviser også at SOPP ikke lengre bryr seg om Gjøvik-studentene.

- SOPP jobber som vanlig fram til nyttår. Vi jobber for å sikre best mulig studentvelferd, som vi alltid har gjort, sier Vikøren.

Styrelederen er uenig i at deler av boligmassen i Gjøvik har behov for oppgradering.

- De fleste boligene i Gjøvik er nye, og trenger per dags dato ikke oppussing, sier han.

SiT skulle gjerne hatt vedlikeholdspenger

Administererende direktør Knut Solberg i SiT sier samskipnaden gjerne skulle ha hatt med vedlikeholdspengene til boligmassen i Gjøvik og Ålesund i overføringen, men sier at det ikke følger med penger som et resultat av en totalløsning de tre partene har blitt enige om.

- Det viktige for oss var å få en god og rask gjennomføring av avtalen, slik at vi raskt kan komme i gang med å lage en god felles samskipnad, sier han.

- Kan Gjøvik og Ålesund bli lavere prioritert enn Trondheim i forhold til oppussing og utbygging?

- Det vil jeg ikke kommentere. Nå tar vi over en stor boligmasse, og prioriteringsrekkefølgen har ikke vært tema ennå.

Solberg opplyser at bokført verdi på bygninger, tomter og eiendom de overtar fra SfS er på 206 millioner kroner, mens tilsvarende tall for SOPP er 169 millioner kroner. Til sammenligning har SiT verdier for 1,9 milliarder kroner.

Som følge av samsskipnadsfusjonen, kan den nye samskipnaden få nytt navn. Solberg forteller at det er satt i gang en prosess for dette nå, men at det er usannsynlig at et nytt navn er på plass til nyttår.

- Gagner student-velferd

De samme premissene har blitt brukt i avtalen mellom SiT og SfS, som i avtalen mellom SiT og SOPP, men kritikken er ikke like kraftig fra Ålesund:

- Denne fisjon-fusjonen gjøres for å ivareta studentenes velferd. Hadde studentboligene vært eldre, ville dette kunne hatt en mye større konsekvens for studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Hva dette vil ha å si for dagens studenter, vil vi ikke kunne si enda, men langsiktig vil det gi konsekvenser, sier leder av Studentparlamentet HiÅ, Kaja Holmesland, i pressemeldingen.

Administrerende direktør Jan Hennig Egset i SfS var ikke tilgjengelig for å kommentere saken onsdag.

Administererende direktør Knut Solberg i SiT sier at det ikke følger med vedlikeholdspenger som et resultat av en totalløsning de tre partene har blitt enige om. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Administererende direktør Knut Solberg i SiT sier at det ikke følger med vedlikeholdspenger som et resultat av en totalløsning de tre partene har blitt enige om.  Foto: Sølvi W. Normannsen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.