Studentene samlet seg for å vise sin støtte til klinikkene

Om lag 100 studenter fra Institutt for psykologi møtte opp for å vise sin motstand mot å flytte klinikkene.
Psykologistudenter med klart budskap til Rektor: - Ikke rør klinikkene.  
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

Psykologistudenter med klart budskap til Rektor: - Ikke rør klinikkene.   Foto: Kristoffer Furberg

Den lange trappa ned mot inngangen til poliklinikkene er i ferd med å fylles opp av studenter. Kristin Tange Harbø ser forbløffet på den jevne strømmen av studenter som kommer gående og finner sin plass på toppen, nedover trappa og i vrimlearealet. Kommer det virkelig så mange?

Harbø er tillitsvalgt for profesjonsstudentene på instituttet. Torsdag morgen hadde hun lest UAs artikkel fra NTNUs styremøte dagen før. Der redegjorde NTNUs rektor for hvorfor han ønsker å få utredet om klinikkene bør forbli ved instituttet, eller overføres til St. Olavs hospital. Det er på disse klinikkene studentene får sin terapiopplæring, som en del av studiet. Denne morgenen får Harbø en idé: Hva med å samle studentene til en liten markering for å vise hvor stor støtten er for å beholde klinikkene ved instituttet?

LES OGSÅ: Bovim mener flytting gjør undervisningen mer praksisnær

Noen få timer seinere vrimler det av studenter - fra profesjonsstudiet, fra masterutdanningen, bachelorutdanningen og årsstudiet. Et par faglærere dukker også opp og blir fristet til å menge seg med studentene. Her er også Hanne Martnes, som er fakultetstillitsvalgt for studentene. Hun sitter i i styringsgruppa som skal ha et overordnet blikk på utredningsgruppas arbeid. Ved siden av henne står Philip Lautin Jackson, som er medlem av Studenttinget.  

Nå står Kristin Tange Harbø på toppen av trappa og påkaller studentenes oppmerksomhet:

- Vi forstår ikke hvorfor det er nødvendig med en utredning nå og støtter instituttets argumenter i denne saken, sier hun utover folkemengden.

Like etterpå er fotoseansen over og studentene går hver til sitt.

LES OGSÅ: Rektor åpner for flytting, men det ønsker ikke psykologene

LES OGSÅ: Avgjør skjebnen for psykologiklinikkene

LES OGSÅ: Instituttet: - Det er ikke behov for en slik utredning

- Er beslutningen tatt?

- At så mange møtte opp på kort varsel, viser hvor viktig denne saken er for studentene og at engasjementet er stort. Vi kan ikke la uttalelsene fra rektor gå upåaktet hen, sier Harbø til UA.

Kristin Tange Harbø er tillitsvalgt for profesjonsstudentene, som er dem som bruker de tre klinikkene i sin terapiopplæring. 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

Kristin Tange Harbø er tillitsvalgt for profesjonsstudentene, som er dem som bruker de tre klinikkene i sin terapiopplæring.  Foto: Kristoffer Furberg

 

Gunnar Bovims uttalelse på styremøtet om at det ikke er avklart om denne saken blir behandlet i NTNU-styret eller hos Rektor, vekker bekymring:

- At rektor nå sier dette, og på forhånd har sagt hva hans prinsipielle syn er, gir grunn til å spørre om beslutningen allerede er tatt, sier Harbø, som er psykologistudent på femte året i tillegg til å være tillitsvalgt.  

På styremøtet forsikret Bovim at mandatet er åpent. Fordeler og ulemper skal veies opp mot hverandre før det tas en beslutning.

Samtidig poengterte han at en flytting av klinikkene til St. Olavs vil gjøre undervisningen mer praksisnær.

- Vi må lære å sy før vi kan operere. Nå lærer vi grunnleggende terapeutiske ferdigheter før vi skal ut i den store verden å praktisere. Vi er tett på veilederen vår. Dette er veldig praksisnært, sier Kristin Tange Harbø.

Hun opplyser at mange av studentene har praksis i spesialisthelsetjenesten hele det siste semesteret. Terapiopplæringen på instituttets klinikker i 4. og 5. semester handler om å behandle pasienter med moderate plager, som ellers ikke ville fått et helsetilbud.

- Hvis vi skal starte terapiopplæringen i spesialisthelsetjenesten, mister vi den grunnleggende opplæringen som nettopp forbereder oss til praksisen i spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Videre mener hun at det er viktig å bevare universitetsfokuset til profesjonsutdanningen:

- Vi utdannes til å bli en kritisk student og er nært koblet opp til forskning. Dette er positivt for innovasjon, nytenkning og sikrer at vi har oppdatert faglig kompetanse.

Det er viktig for henne å få fram at studentene er fornøyde med å bli involvert, både i utredningsgruppa og i styringsgruppa.

- Men utdanningskvaliteten vår ivaretas best ved å ha klinikkene på universitetet, sier hun.


Tillitsvalgte for studentene diskuterer hvordan de skal engasjere seg videre i saken. Fra venstre: Hanne Martnes, fakultetstillitvalgt, Jasmin Eide og Kristin Tange Harbø, begge studenttillitsvalgt og Philip Laurin Jackson, medlem i Studenttinget.  
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

Tillitsvalgte for studentene diskuterer hvordan de skal engasjere seg videre i saken. Fra venstre: Hanne Martnes, fakultetstillitvalgt, Jasmin Eide og Kristin Tange Harbø, begge studenttillitsvalgt og Philip Laurin Jackson, medlem i Studenttinget.   Foto: Kristoffer Furberg

 
De tre klinikkene

Institutt for psykologi har tre klinikker som hvert år tar imot pasienter for gratis behandling. Det er en poliklinikk for barn og unge og en for voksne, samt en nevropsykologisk klinikk.

Instituttet utdanner psykologer på profesjonsstudiet i psykologi. De to klinikkene brukes for å gi viderekomne studenter terapiopplæring.

Studentene begynner å ta imot pasienter fra fjerde studieår. Da har de en terapidag i uka.

De arbeider i gruppper på fire. Hver pasient får sin egen behandler i terapi-rommet, mens de andre tre studentene følger pasienten via et enveisspeil fra naborommet. I løpet av dagen veksler de på å behandle pasienter.

En psykologspesialist/veileder sitter også i naborommet for å observere og veilede etter samtalen.

Det tas videoopptak av behandlingen. Dette blir slettet etter avsluttet behandling.

Om lag 150 pasienter er innom klinikkene årlig. Dette er pasienter som ellers ikke ville fått et tilbud. 

Klinikken for barn og unge kan blant annet behandle problemer som angst, uro, tilbaketrekning, tristhet, lærevansker, mobbing, spiseproblemer, traumer, utviklingsforstyrrelser, samspillsvansker med venner, atferdsvansker, langvarige konflikter mellom foreldre og barn.

Klinikken for voksne kan blant annet behandle pasientene for angstplager som sosial fobi, panikk, agorafobi, tvangstanker- og handlinger, PTSD og traumer, helseangst, depressive plager og livskriser.

Den nevropsykologiske klinikken tilbyr nevropsykologiske undersøkelser til barn og voksne ved mistanke om kognitive vansker som følge av ervervet hjerneskade eller andre nevrologiske eller nevropsykiatriske tilstander.

Klinikkenes undersøkelser og behandling er forskningsbasert. Det kan derfor hende at pasientene må svare på flere spørreskjemaer enn i offentlige klinikker.

Kilde: Institutt for psykologi, NTNU

 

 

 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sykehus kan bli tvunget til å gi stipendiater fast jobb

Forskerforbundet og Tekna har sagt opp avtalen som gjør at helseforetakene kan ansette stipendiater og postdoktorer midlertidig.

Norske studenter er godt fornøyd med studiene sine

Norske studenter er stort sett fornøyd med studiehverdagen. Det er likevel stor variasjon i hvor mye tid heltidsstudenter bruker på studiet

Ytring:

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning. Hvis ikke risikerer vi å svekke Norge som kunnskapsnasjon.

Studiebarometeret:

NTNU er dårlige til å informere studentene om trakasseringsvarsling

Bare én av fem NTNU-studenter har fått informasjon om varslingssystemer for trakassering. Åste Hagerup, leder for Studenttinget, mener NTNU må ta grep og ikke bare vente på at «Metoo-knappen» skal komme.