Asheim vil ha litt mindre Brisbane og litt mer Bayern for norske studenter

Regjeringen mener det er for tilfeldig hvor norske studenter reiser på utveksling. De vil bruke Lånekassen til å lokke studenter til attraktive land.

Statsråd Henrik Asheim vil ha mer målrettet utveksling.
Statsråd Henrik Asheim vil ha mer målrettet utveksling.
Publisert Sist oppdatert

Fredag legges stortingsmeldingen om studentmobilitet «En verden av muligheter» fram.

– Vi ser nå at tallet på hvor mange studenter som reiser ut ligger stabilt på 16 prosent, sier minister for høyere utdanning, Henrik Asheim (H).

I 2019 reiste over 7.000 norske studenter på utveksling. Norge har forpliktet seg via Bologna-prosessen med EU til et mål om at 20 prosent av studentene som fullfører en grad, skal ha hatt studieopphold i utlandet. Regjeringen har også lansert et eget mål om at halvparten av alle gradsstudenter skal reise på utveksling.

– Det betyr at vi har ganske mye å gå på for å få flere ut, sier Asheim.

– Mer Bayern, mindre Brisbane

I stortingsmeldingen tar regjeringen til orde for endringer i hvilke land norske studenter reiser til.

– Det er for tilfeldig hvilke land norske studenter velger. Det er for mye Brisbane og for lite Bayern, for å si det litt enkelt, sier Asheim.

Regjeringen ønsker at flere utvekslingsstudenter skal velge land som Norge prioriterer samarbeid om kunnskap med, som Tyskland, Frankrike og Japan.

– Dette er ikke-engelskspråklige land som er viktige handelspartnere for Norge, så det er viktig å få flere studenter til å reise dit.

– Kan ikke et utvekslingsopphold i Australia også være verdifullt?

– Jo, absolutt! Jeg forstår godt at man ønsker å dra til Australia. Det er fint og varmt og alle snakker engelsk, men vi ønsker å motivere flere av studentene til å også reise til disse landene.

Vil bruke Lånekassen

For å få studenter til det, foreslår regjeringen å bruke Lånekassen.

– En mulighet er å sørge for at man kan få et større stipend hvis man reiser til de prioriterte landene. Hvis man tar en hel grad i disse landene, kan man se for seg at man kan slette noe av studielånet. Det kan gjøre at flere studenter vil vurdere å reise hit.

Asheim sammenligner forslaget for utveksling med ordningen som i dag eksisterer for utdannede lærere i Nord-Norge.

– Lånekassen sier at de har systemer som gjør at de enkelt kan tilpasse en slik ordning, så må vi komme tilbake i budsjett til hvordan vi skal dekke det.

Vil ha attraktive studenter til Norge

I 2019 hadde norske universiteter og høyskoler rundt 12.300 internasjonale gradsstudenter, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Landene med flest gradsstudenter var da Kina, Sverige, Tyskland, Danmark, Syria, Nepal, India og Iran.

– Når man ser på hvem som kommer til Norge, ser det ut som om det er veldig tilfeldig. Det er jo litt pussig at for eksempel Nepal er så høyt oppe, mens Japan og Sør-Korea ikke er det, som er land vi har prioritert samarbeid med.

Asheim sier Norge ønsker å tiltrekke seg studenter fra samarbeidsland som Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea.

– Vi håper at institusjonene våre og næringslivet kan markedsføre bedre de tilbudene vi har i Norge.

Tilbake til en hverdag med utveksling

Akkurat nå er det ikke så mange som får reise på utveksling, uansett hvor mye statsråden oppfordrer til det. Det har koronapandemien satt en stopper for.

– Nå er litt unntakstilstand, men vi skal tilbake til en hverdag hvor vi ønsker at flere studenter reiser ut og tar deler av studiet eller hele grader i utlandet.

Powered by Labrador CMS