Dropper evnetest for opptak til medisinstudiet ved UiO i 2020

UiO ønsket å basere opptaket til medisinstudiet på en test. – Prosjektet er inntil videre skrinlagt, sier prodekan Elin Olaug Rosvold.

Medisinsk fakultet Universitetet i Oslo
Publisert Sist oppdatert
Elin Olaug Rosvold. prodekan ved medisinstudiet, synes det er leit at det ikke er mulig å gjennomføre et alternativt opptak.

Planen var å sette igang forsøket med et alternativt opptak til medisinstudiet i 2020.

– Vi ønsket å innføre en evnetest som et alternativt opptak til medisinstudiene, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet ved Universitetet i Oslo.

Hun forklarer at det er rammene til Samordna opptak som er hovedutfordringen.

– Det er dessverre ikke mulig å få det til innenfor dagens rammer. Et av dilemmaene er at vi ikke vil kunne sile hvem som har minst fem i gjennomsnitt og riktig fagkombinasjon før vitnemålene kommer i juli. Dermed vil også de som ikke har mulighet til å komme inn på studiet kunne søke alternativt opptak, dette kan gjøre ordningen så dyr at det ikke er mulig innen våre budsjetter, sier hun.

LES OGSÅ: Flere er skeptiske til egnethetstest

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Må ha tid til klagebehandling

De er også andre formelle ting som gjør saken vanskelig.

– Hvis vi skal avholde en test må det også være en mulighet til å klage på formelle feil. Det krever tid til behandling av klager, og potensielt ny test, før opptaket. Dermed kan vi ikke gjøre testen etter at vi har fått det endelige vitnemålet, sier Rosvold.

Hun synes det er leit at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å gjennomføre et alternativt opptak.

– Vi har gjort et stort stykke arbeid for å se om dette lot seg gjøre. Blant annet har vi pilotert testen med over 100 medisinstudenter. De synes det var lærerikt, og vi så ut fra resultatet at testen viser tydelig hvilke studenter som har de evnene som skal til for å klare å komme seg gjennom et krevende studium, sier Rosvold.

LES OGSÅ: NTNU ønsker ikke egnethetstest

Evaluerer regelverket

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har nå satt igang en utredning, der regelverket for opptak til høyere utdanning skal evalueres. 

– Når den utredningen er klar kan det åpne seg muligheter for å gjøre opptaket på andre måter, som bruk av evnetest. Vi har meldt tilbake at dette er noe vi ønsker, og vi imøteser utredningen hun har satt i gang, sier Rosvold.

Det er Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) som skal evaluere regelverket.

De skal blant annet se på hvordan regelverket påvirker søkermassen til universiteter og høyskoler, om tilleggspoeng har noen effekt på gjennomføringen av studiene og kvaliteten på kandidatene, hvem som når frem til de mest attraktive studieplassene ved universiteter og høyskoler, om dagens opptakssystem legger til rette for en rask gjennomføring av utdanningsløpet, og å se det norske regelverket i lys av hvordan opptak til høyere utdanning gjøres i andre land.

– Vi er i gang med en helhetlig gjennomgang av regelverket for rangering, noe som inkluderer alle kvoter og tilleggspoeng i systemet for opptak. Resultatet av gjennomgangen vil kunne få effekt tidligst ved opptak til studieåret 2021/2022, og resultatet fra undersøkelsen til Nifu vil bli tatt med inn i dette arbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.