Akademisk frihet i Kina:

Ny lov forbyr «krenking av martyrer»

«Lov til beskyttelse av helter og martyrer» er den foreløpig siste i en rekke forordninger som legger føringer på hva det er lov å si og ikke si for kinesiske akademikere.

Wang Zhigang, Kinas minister for vitenskap og teknologi, holdt åpningsforedraget da norske universitetsledere ble tatt i mot i Kina i april. Wangs regjeringskollega, utdanningsminister Yuan Guiren, listet for noen år siden opp for kinesiske universitetslærere hva de får lov til å undervise om - og hva som er forbudt.
Wang Zhigang, Kinas minister for vitenskap og teknologi, holdt åpningsforedraget da norske universitetsledere ble tatt i mot i Kina i april. Wangs regjeringskollega, utdanningsminister Yuan Guiren, listet for noen år siden opp for kinesiske universitetslærere hva de får lov til å undervise om - og hva som er forbudt.
Publisert Sist oppdatert

I følge Washington Post ble loven vedtatt av det kinesiske kommunistpartiets folkekongress tidligere i vår. Loven innfører nye reguleringer for hva kinesiske historikere tillates å problematisere hva angår offisiell kinesisk historieskriving.

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, omgitt av norske UH-rektorer i Shanghai: I motsetning til sine kolleger i landet de besøker behøver ikke norske universitetsrektorer bry seg om hva statsråden dere måtte ha for politiske oppfatninger om hvilken undervisning de tilbyr sine studenter.
Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, omgitt av norske UH-rektorer i Shanghai: I motsetning til sine kolleger i landet de besøker behøver ikke norske universitetsrektorer bry seg om hva statsråden dere måtte ha for politiske oppfatninger om hvilken undervisning de tilbyr sine studenter.

Loven forbyr «fornærmelser og ærekrenking» av «helter og martyrer» i Kinas historie. I følge Washington Post er det særlig heroiske fortellinger fra landets kamp mot blant annet japanske okkupanter som kinesiske skolebarn lærer om, som det nå gjøres eksplisitt forbudt å problematisere sannhetsgehalten ved.

Det vil heretter bli forbudt å stille spørsmål også ved fortellingene om den heltemodige innsatsen som ble lagt ned da kommunistene kjempet mot nasjonalistene under den kinesiske borgerkrigen.

LES OGSÅ: Ja, Kina er et totalitært samfunn

LES OGSÅ: Ikke sett noe til universitetsdemokrati

«Ta marxismen som etternavn»

Nyheten kom kort tid etter at Kinas mektige leder Xi Ping i en tale ved Beijing-universitetet oppfordret universitetet til å ta «marxisme som etternavn,» på samme måte som han tidligere har krevd at landets medier tar «partiet som etternavn.» Formuleringen tolkes som et ufravikelig krav til lojalitet, skriver Dagens Nyheters Kina-ekspert Torbjörn Petersson.

I talen proklamerte Xi at Kina skal bygge universiteter i verdensklasse – universiteter med kinesisk særpreg, forberedt til å «fostre mennesker slik at de forberedes til å forene seg med det sosialistiske idealet,» i følge det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Syvpunkts forbudsliste

For fem år siden ble det avslørt at den kinesiske utdanningsministeren Yuan Guiren hadde utferdiget et notat som listet opp 7 punkter over «vestlige verdier» som var forbudt å undervise i ved eller omkring kinesiske universiteter.

Disse verdiene, omtalt i «Dokument nummer 9» bærer etter manges oppfatning Xi Pings avtrykk, og omfatter:

1. Ideer om universelle menneskeretter

2. Vestlige forestillinger om uavhengige medier

3. Sivilsamfunnets rett til fri organisering

4. Sivile rettigheter

5. Ny-liberalistisk kapitalistisk økonomi

Følg med. Studenter ved Fudan-universitetet i Shanghai på vei til forelesning. Underviserne deres må holde seg oppdatert på hva de får lov til å undervise dem om.
Følg med. Studenter ved Fudan-universitetet i Shanghai på vei til forelesning. Underviserne deres må holde seg oppdatert på hva de får lov til å undervise dem om.

6. Nihilistisk kritikk av partiets traumatiske fortid

7. Juridisk uavhengighet.

- Tillat aldri vestlige forestillinger å slippe til i auditoriene. Ingen oppfatninger som baktaler partiledelsen eller som tilsmusser sosialismen skal tillates å komme til syne ved våre universiteter, uttalte utdanningsministeren i 2015, i forbindelse med at 7-punktslista ble kjent.

Ny lov om etterretning

I april redegjorde PSTs ledelse i Midt-Norge i et intervju i Universitetsavisa for en ny lov som påbyr kinesiske statsborgere i utlandet å bistå egne myndighetsinstanser ved forespørsler om informasjonsinnhenting. I et innlegg i UA benektet talsperson Liang Heng ved den kinesiske ambassaden i Oslo ethvert kjennskap til eksistensen av en slik lov.

Imidlertid er UA blitt gjort oppmerksom på en ny etterretningslov vedtatt den 27. Juni 2017 av den kinesiske folkekongressen. En uoffisiell oversettelse av lovteksten viser at forholdene som PST framlegger berøres i to paragrafer, 7 og 14. Den engelskspråklige oversettelsen lyder som følger:

*Article 7: All organizations and citizens shall support, assist, and cooperate with national intelligence efforts in accordance with law, and shall protect national intelligence work secrets they are aware of.

*Article 14: National intelligence work institutions lawfully carrying out intelligence efforts may request that relevant organs, organizations, and citizens provide necessary support, assistance, and cooperation.

Universitetsavisa har gjort flere henvendelser til Kinas ambassade i Oslo om kommentarer, men så langt ikke mottatt svar.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS