Tåkelegging om Nord på Stortinget

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), står i fare for å videreformidle feilinformasjon fra Nord Universitet til Stortinget.
Catrine Hole er talskvinne for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland. 
        
            (Foto: Hans Petter Sørensen)

Catrine Hole er talskvinne for Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.  Foto: Hans Petter Sørensen

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (A) rettet 21. august følgende spørsmål til Nybø:

«Hvordan har søkertallsutviklingen vært ved Campus Nesna sammenlignet med andre studiesteder for lærer, barnehagelærer i Nord Universitet, og hvilke søkertall hadde ifølge regjeringen vært tilstrekkelig for å opprettholde Nesna som studiested?»

«I svaret til statsråden ber jeg om at hun legger fram søkertallsutviklingen for disse lærer- og barnehagelærerstudiene fra 2015 og fram til i dag sammenlignet med andre lærer- og barnehagelærerstudier innenfor opptaksområdet til Nord Universitet. Det er ønskelig at statsråden vurderer hvilke søkertall som hadde vært høye nok for at Nesna kan bestå som studiested.» 

Statsråden unngår å svare direkte på spørsmålet fra Tuva Moflag. Hun sier ikke noe om søkertallene, heller ikke gjør hun noe forsøk på å sammenligne studiene ved Nesna med Bodø eller Levanger. Dermed får man heller ingen vurdering av hva som ville vært bra nok til å la Nesna overleve. Ministeren henviser til et vedlegg som skal vise søkertallsutviklingen til barnehage- og grunnskolelærerutdanningen ved universitetet. I stedet for å svare på spørsmålet om søkertallsutviklingen fra 2015, altså de fire siste årene etter fusjonen, viser hun til utviklingen av antall ferdig utdannede grunnskolelærerkandidater på studiested Nesna fra 2006 til 2018.

Det er to åpenbare problemer med svaret fra statsråden:

1. Det å vise til tallmateriale som gjelder årene før fusjonen, er å vise lite respekt til gjennomførte fusjonsforhandlinger og vurderinger som lå til grunn for de tidligere styrenes vedtak om å fusjonere. Det var nettopp datamateriale fra årene før fusjonen, sammen med blant annet økte opptaks- og kompetansekrav, som lå til grunn for de fremforhandlede fusjonsplattformene og -vedtak som førte til opprettelsen av Nord universitet. Og med bakgrunn i nettopp dette datamaterialet ble det vedtatt at studiestedene skulle videreutvikles og være en del av det nye universitetet. Nå blir dette eldre materialet i stedet brukt som argument for å legge ned. Denne tallbruken har vært karakteristisk for Nords argumentasjon og feilinformasjon.

2. Tallmaterialet i vedlegget fra ministeren er vanskelig å lese. Ved å strukturere dataene i vedlegget litt ryddigere er det mulig å utarbeide grafiske fremstillinger som viser utviklingen i antall nye studenter på de ulike studiestedene har vært etter fusjonen. Disse fremstillingene viser at Nesna ikke har noen særskilte utfordringer i forhold til øvrige studiesteder ved Nord universitet.

I svaret til Tuva Moflag tar statsråden opp to andre forhold som også er svært problematiske:

1. Statsråden skriver at universitetet ved årets opptak har kompensert for de studieplassene som tidligere var i Sandnessjøen. Dette referer til rektor Hanne Solheim og dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Trine Karlsen, som påstår at «I år har vi tatt opp 70 nye sykepleierstudenter i Mo. Vi mer en kompenserer for bortfallet ved at utdanningen i Sandnessjøen er avviklet.» (Khrono.no, 27.08. og Nord.no, 15.08.2019).

Sannheten er at i årene før fusjonen ble det tatt opp flere sykepleiestudenter på Helgeland enn hva som er tilfelle i tiden etter fusjonen i 2016, da Nesna gikk inn i Nord. Som kjent avsluttet Nord opptak av nye studenter i Sandnessjøen det året. Søknadstallene har faktisk ikke vært lavere på ti år! Dette er lett å dokumentere ut fra DBH (Database for høyere utdanning):

 
 

Kort sagt: Rektor og dekan driver altså med villedende markedsføring. Nedleggelsen av Sandnessjøen skaffer Helgeland 30 % færre sykepleiere, selv med tidenes høyeste søknadstall i Mo i Rana.

2. Statsråden skriver at universitetet vil øke antall utdannede lærere i regionen. Det er mulig at dette er et ønske, men å presentere dette som en faktaopplysning at det heretter vil utdannes flere lærere i regionen finnes det ingen holdepunkter til. Når ledelsen ved Nord har så vanskelig for å fortelle sannheten om fortid og nåtid på Helgeland, tror vi ikke de skjønner seg på fremtiden heller.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Godkjenner at ny NTNU-rektor kan ansettes for 5,5 år

Planen er at ny rektor for NTNU skal ansettes tidlig i 2020. Kunnskapsdepartementet godkjenner nå at åremålsperioden kan gå fram til 2025.

Kjøper NTNU TTO sin eierandel i NTNU Accel

Selskapet T:Lab kjøper nå NTNU Technology Transfer sin eierandel i NTNU Accel.

Mener utenlandske ansatte vet for lite om norsk arbeidsliv

En utenlandsk ansatt var i Norge i nesten ni år før han fikk vite at det var mulig å søke om lønnsopprykk.

En av fire forskere med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering

En ny rapport viser at hver fjerde forsker med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering og manglende inkludering. Hver tiende kvinne - uansett bakgrunn- rapporterer om seksuell trakassering.