Ytring:

Vi vil være mer inkluderende

Vi tror ikke at linjeforeningsopptakene gjennomføres med intensjon om å skape frykt eller ekskludere noen. Når det er sagt er det viktig å få tilbakemeldinger på hvordan opplegget fremstår for andre.
Er det slik et stadig mer internasjonalt NTNU vil vise seg fram på overfor gjester og kolleger? spurte stipendiat Saara-Maria Kauppi. Her svarer Studenttinget. (arkivbilde) 
        
            (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Er det slik et stadig mer internasjonalt NTNU vil vise seg fram på overfor gjester og kolleger? spurte stipendiat Saara-Maria Kauppi. Her svarer Studenttinget. (arkivbilde)  Foto: Sølvi W. Normannsen

You can read an English version below.

I lys av det leserinnlegget som ble publisert i Universitetsavisa fredag 4. oktober, ønsker vi å vise forståelse for at synet av opptaket på campus kan oppleves som støtende. Som student ved NTNU skal du føle deg trygg, inkludert og ivaretatt. Tradisjonene rundt opptak til linjeforeningene står sterkt i kulturen vår, men det må ikke gå på bekostning av disse verdiene. Vi setter veldig pris på linjeforeningene våre, og opplever at i majoriteten av arbeidet som blir gjort er med på å bygge opp om den inkluderende kulturen vi ønsker. De har kommet langt med en kulturendring for blant annet å oppnå mindre alkoholfokus og samtidig enda mer inkluderende arrangementer, da særlig i oppstartsperioden. Dette er en tid som vi vet er utfordrende for mange.

Faddere og linjeforeninger gjør et unikt stykke arbeid for å sikre studentenes trygghet, og vi ønsker å tydeliggjøre at opptakskulturen varierer i stor grad. Studentene som drifter linjeforeningene har et stort engasjement for sine medstudenter, og bruker tid og ressurser på å gjøre studiehverdagen så god som mulig.

Vi tror ikke at linjeforeningsopptakene gjennomføres med intensjon om å skape frykt eller ekskludere noen. Når det er sagt er det viktig å få tilbakemeldinger på hvordan opplegget fremstår for andre. Vi har en jobb å gjøre videre slik at vi sammen kan endre denne oppfattelsen. Vi setter pris på kommentarer om hvordan vi kan bli bedre på å ivareta studentene våre. Vi har en lang vei å gå, men det går i riktig retning.


We want to be more welcoming

Universitetsavisa published a commentary on the 4th of October regarding the welcoming events at NTNU. We would like to show our understanding regarding these rituals being perceived as offensive. As a student at NTNU, you should feel safe and included. The traditions surrounding admission to the student organizations are strong in our student culture, but it should not come at the cost of these values. We appreciate our student organizations, and the majority of their work do indeed build the inclusive culture we want. We have come far in changing our culture, amongst other things towards less focus on alcohol and even more inclusive events, especially in the welcoming weeks. This is a time we know can be challenging for many students.

Student organizations and “faddere” is doing an amazing job in securing the students safety and we wish to emphasize the fact that there are huge variations regarding the admissions culture. Students running the student organizations hold a great engagement for their co-students, and spends time and resources in making their daily life as good as possible

We do not believe that the welcoming events are carried out with the intent of creating fear or to exclude someone. This being said, it is important to receive feedback on how the practices are perceived by others. We have a job to do, so that we together can change this conception. We appreciate the comments on how to better take care of our students. We have a long way to go, but we are headed in the right direction.

Cecilie Bjørnsdotter Raustein
Leder, Studenttinget NTNU

Annbjørg Pasteur Stø,
Nestleder og fagpolitisk ansvarlig, Studenttinget NTNU

Åste Solheim Hagerup
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Studenttinget NTNU

Tobias Røed,
Internasjonalt ansvarlig, Studenttinget NTNU

Relaterte artikler

Ytring:

The unwelcoming welcoming event

Being more and more international, NTNU should be mindful about the image it wants to present to the outside world and therefore ensure that hazing is not part of the working environment that NTNU promotes.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU Samfunnsforskning vil kjøpe forskningsinstitutt for én krone

NTNU Samfunnsforskning ser på Trøndelag Forskning og Utvikling som faglig svakt, men vil likevel kjøpe det. Avgjørelsen fører til uro internt.

NTNUs smittemodell møtt med kald skulder hos FHI

NTNU Covid-19 Task Force har utviklet en matematisk modell fra bunnen av. Folkehelseinstituttet vil heller lage sin egen modell.

Forskere nyter størst tillit blant befolkningen

Det norske folk stoler mest på forskere, viser en ny undersøkelse. Også dommere, jurister og advokater nyter stor tillit blant befolkningen.

Slik gikk det da vi dro til campus for å treffe folk

En god del NTNU-ansatte er nå tilbake på kontorene sine. Er det endelig noe som skjer på campus? Vi måtte sjekke.