Ytring:

Forskerforbundet ved UiB gir 40 000 i advokatbistand til Kristian Steinnes

«Selv er jeg veldig glad for å være tillitsvalgt ved Universitetet i Bergen og ikke ved NTNU,» skriver Forskerforbundet ved UiB i denne ytringen.

Forskerforbundet gir Steinnes 40 000 i hastestøtte til dekning av advokatutgifter. - Vi gjør dette ikke bare for å støtte Steinnes i denne vanskelige saken, men for å få bedre belyst hvilket rettsvern man har når man som tillitsvalgt eller talsperson utsettes for represalier fra en arbeidsgiver som oppleves som stadig mer autoritær, skriver Steinar Vagstad.
Publisert Sist oppdatert

Historieprofessor Kristian Steinnes, tidligere lokallagsleder for Forskerforbundet ved NTNU, er blitt tvangsflyttet til et annet institutt mot sin vilje, etter å ha gjort noe som arbeidsgiver ikke vil fortelle hva er fordi de har definert det som en personalsak og dermed unndratt det offentlighet.

Det er mye i denne saken som utenforstående vanskelig kan vite noe om. Det vi vet, er at Steinnes har opptrådt som tillitsvalgt og talsmann for en gruppe ansatte ved Institutt for historiske studier, og i den rollen formidlet kritikk av arbeidsmiljø/arbeidsforhold til sine overordnede (instituttleder/dekan). Som svar på dette blir han innkalt til møte med instituttledelsen. Tema for møtet er «hvem har sagt hva», og han får klar beskjed om å møte alene. Bare en slik reaksjon burde få alle varsellamper til å blinke.

Steinnes avslo å møte instituttledelsen på slike vilkår, og det er grunn til å mistenke at dette kan ha vært utslagsgivende for beslutningen om å flytte han. Jeg er ikke jurist og kan ikke vite om dette er innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett – jeg vet imidlertid nok til å slå fast at instituttleder Fagerland her opptrer sterkt kritikkverdig og utviser det jeg vil karakterisere som grov uforstand i tjenesten.

Saken har vært kjent siden juni. Steinnes har fått juridisk bistand fra Forskerforbundet, men har ikke vært helt fornøyd med denne – han har kort fortalt fått beskjed om at dette er noe man bare må finne seg i. Han synes dette er urimelig og har derfor søkt forbundet om støtte til å engasjere en uavhengig advokat til å gjennomgå saken.

Søknaden har ligget hos Forskerforbundets generalsekretær i et par uker nå. Jeg skjønner at søknader må behandles skikkelig og vil ikke legge meg opp i forbundets saksbehandling. Sett herfra veier imidlertid hensynet til Steinnes tungt, så Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen har besluttet (på ekstraordinært styremøte i dag) å garantere for inntil 40.000 kroner for utgifter til å engasjere en uavhengig advokat til å gjennomgå saken. Hvis generalsekretæren avslår søknaden om støtte vil vi gjerne betale.

Vi gjør dette ikke bare for å støtte Steinnes i denne vanskelige saken, men for å få bedre belyst hvilket rettsvern man har når man som tillitsvalgt eller talsperson utsettes for represalier fra en arbeidsgiver som oppleves som stadig mer autoritær. Selv er jeg veldig glad for å være tillitsvalgt ved Universitetet i Bergen og ikke ved NTNU.