Fire NTNU-ansatte melder om seksuelle overgrep

Fire NTNU-ansatte har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, eller har følt seg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang de siste 12 månedene.

– Funnene i kartleggingen er alvorlige. Det skal være trygt å være ansatt hos oss, sier NTNUs prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus Hernes, som leder NTNUs likestilling- og mangfoldsutvalg. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
– Funnene i kartleggingen er alvorlige. Det skal være trygt å være ansatt hos oss, sier NTNUs prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus Hernes, som leder NTNUs likestilling- og mangfoldsutvalg. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Publisert Sist oppdatert

En kartlegging av mobbing og trakassering ved NTNU ble offentliggjort torsdag ettermiddag, like etter at den nasjonale kartleggingen ble presentert.

Undersøkelsen viser at fire NTNU-ansatte oppgir å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep. de siste 12 månedene.

Ingen har anmeldt forholdene

På landsbasis er det 18 personer som har svart ja på spørsmålet «Har du i løpet av de siste 12 månedene, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?»

Rapportskriverne presiserer at ordlyden i spørsmålet ligner straffelovens paragraf 291 a-c og som i loven refereres til som voldtekt.

På landsbasis er stipendiater i særklasse oftest utsatt, ifølge den nasjonale undersøkelsen. I NTNU-rapporten heter det at «av anonymitetshensyn oppgis ingen bakgrunnsvariabler».

Ingen av de 18 på landsbasis svarer ja på at de har anmeldt forholdet. Noen vil ikke svare på dette.

Ytterligere 35 respondenter svarer vet ikke/usikker, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet, ifølge rapportskriverne. NTNU-rapporten viser at ni av disse er fra NTNU.

12 prosent av de NTNU-ansatte som har deltatt i undersøkelsen oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de 12 siste månedene.

Totalt 1,8 prosent av respondentene svarer at de har blitt seksuelt trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold, i løpet av de 12 siste måneder.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Svært alvorlig

NTNUs prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus Hernes, leder NTNUs likestilling- og mangfoldsutvalg. Hun understreker at det er nulltoleranse for alle former for trakassering og annen maktmisbruk ved NTNU.

– Funnene i kartleggingen er alvorlige. Det skal være trygt å være ansatt hos oss. Vi beklager sterkt at ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering, sier hun i en melding til NTNUs ansatte.

Hun ser spesielt alvorlig på at fire ansatte oppgir at de har opplevd seksuelle overgrep.

– Dette er svært alvorlig og skal ikke skje. Det er viktig å understreke at de som har opplevd straffbare handlinger bør melde dette til politiet. Dersom man i første omgang har behov for en uformell og uforpliktende samtale om hendelser kan man kontakte bedriftshelsetjenesten, sier Hernes.

NTL-leder: - Uakseptabelt

Sturla Søpstad, hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved NTNU, sier i likhet med Hernes at resultatene av undersøkelsen er alvorlige.

– Det er alvorlig at fire NTNU-ansatte melder om seksuelle overgrep, og at 1,8 prosent har blitt utsatt for seksuell trakassering. Spesielt med tanke på alt fokuset vi har hatt på metoo den siste tiden, sier Søpstad.

Han mener NTNU må sette fokus på de ulikhetene i makt som eksisterer.

– Jeg ser at stipendiatene oftere melder om seksuell trakassering, det er uakseptabelt at dette foregår, sier NTL-lederen.

Han mener også at det er alvorlig når 12 prosent av dem som har svart på undersøkelsen ved NTNU melder om mobbing og trakassering. Han mener arbeidsmiljø må jobbes med kontinuerlig, og at NTNU ikke har prioritert denne kontinuerlige jobben høyt nok.

- Viktig at dekanene blir målt

– Det må bli flere og bedre samtaler på instituttene rundt hvordan det er greit å oppføre seg, hva som ikke er greit, og hva folk har rett til å reagere på.

Søpstad mener også at i hver eneste ledersamling bør dekanene utfordres på hvordan arbeidsmiljøet er på deres institutter akkurat nå.

– Det er viktig at dekanene blir målt på dette - da blir de nødt til å forhøre seg med instituttlederne sine jevnlig. Det er nødvendig for å sette nok fokus på arbeidsmiljø og mobbing, sier han.

Her er noen av funnene i NTNU-rapporten:

* 12 prosent av de NTNU-ansatte som har deltatt i undersøkelsen oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de 12 siste månedene.

* 14 prosent av kvinnene som har svart har blitt mobbet eller trakassert, mot 9 prosent av mennene.

* En sjettedel av dem som har blitt mobbet eller trakassert svarer at dette har skjedd ukentlig.

* Nær en av seks svarer at dem er blitt mobbet eller trakassert på grunn av sitt kjønn.

* Fire av fem som har blitt mobbet eller trakassert, svarer at trakasseringen har vært verbal.

* Nær halvparten av dem som har blitt mobbet eller trakassert, har blitt det av en sideordnet kollega.

* Totalt 1,8 prosent av respondentene svarer at de har blitt seksuelt trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold, i løpet av de 12 siste måneder.

* Fire prosent av stipendiatene svarer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering.

* En femtedel av dem som har blitt seksuelt trakassert svarer at det skjer ukentlig.

* 75 prosent av dem som opplever seksuell trakassering, blir trakassert verbalt.

* 57 prosent av de som er seksuelt trakassert, svarer at det er en sideordnet kollega som har utsatt dem for trakasseringen.

* Fire av fem som er utsatt for seksuell trakassering, svarer at det er en mann som har utsatt dem for det.

LES OGSÅ: Mener spørsmålene gjør at viktig info går tapt
LES OGSÅ: Ny teknisk løsning skal håndtere alle slags varsler