Digitalt styremøte ved NTNU:

Uttrykker bekymring for studenters psykiske helse

NTNU rigger seg for å hjelpe studenter videre til masterstudier selv om de ikke greier å fullføre bachelor i vår. Styret fikk servert bekymringsmelding om studentenes psykiske helse fra prorektor for utdanning Berit Kjeldstad.

Skjermdump fra styremøtet: Styrets sekretær Beate Reinertsen, styreleder Nils Kristian Nakstad, rektor Anne borg og styermedlem Bjørn Otto Sverdrup. Sistnevnte trådte inn for Nakstad som steppet opp stom styrelder da Svein Richard Brandtzæg fratrådte.
Publisert Sist oppdatert

Det ekstraordinære styremøtet ble holdt torsdag ettermiddag og hadde opprinnelig status for beredskapsarbeidet som eneste punkt på dagsordenen. Rett før møtet tilkom imidlertid enda et punkt – rektor bad om midlertidig fullmakt til å anvende såkalt «betinget opptak» dersom man anser det nødvendig. Dermed kan man blant annet fravike kravet til fullført bachelorgrad ved opptak til masterstudier.

Betinget opptak kan gis til søkere som mangler et gitt antall studiepoeng mot at søker fullfører bachelorgraden i løpet av det kommende høst-eller vårsemesteret. Det vil da også bli behov for å se på hvilke rangeringsregler som skal gjelde for søkere som ikke har fullført grad. 

200 masterstudenter forsinket

Ledelsen ba om at fullmakten ble gjeldende til 15. september, med mulighet for at rektor forlenger den. Dette var ikke styret med på. Etter en kort debatt landet man på at fullmakten må bli forelagt styret på nytt for eventuell forlengelse.

- Vi håper det ikke blir behov for å ta fullmakten i bruk, men det er greit å ha den muligheten i bakhånd, sa prorektor Kjeldstad til styret.

Prorektoren var åpen på at å ta en slik ordning i bruk innebærer en viss risiko for at studenter ikke tar de eksamenene de er forpliktet seg til. Men hver student vil få klar og tydelig beskjed om tidsfristen for å fullføre bachelor i løpet av høst- eller vårsemesteret som masterstudent. Om man ikke overholder fristen vil man miste studieplassen.

Kjeldstad sa at man regner med at de fleste bachelorstudentene vil gjennomføre med litt forlengelse. For masterstudentene tar man høyde for at 170-200 kandidater blir kraftig forsinket.

Totalt har NTNU 1577 emner med eksamen denne våren. Hvor mange som går digitalt og hvor mange som blir utsatt er ennå ikke klart. Opptaket denne våren vil gå som vanlig.

Ber faglærere om å ta kontakt med studentene sine

Prorektoren for utdanning benyttet anledningen til å ventilere en viss bekymring for studenters psykiske helse, og det går ut en oppfordring til faglærerne om å ta hyppig digital kontakt. Hun framholdt at det er mange studenter som sitter rundt omkring på hyblene sine som vi ikke vet hvordan har det.

Studentrepresentant Karoline Abildsnes kommenterte at det var bra dette ble tatt opp. Hun viste også til at studenters boforhold varierer nokså mye, noen bor i kollektiv, andre i trange hybler uten godt fungerende wifi og tilkoblingsmuligheter. Dette vil kunne påvirke hjemmeeksamenssituasjonen. Hvordan tenker man å håndtere dette, spurte hun.

Rektor Anne Borg svarte at dette er noe man kommer til å ha fokus på etter påske.

Ingen har noe i utlandet å gjøre nå

Borg redegjorde for styret for hvordan ledelsen håndterte utviklingen av pandemien fra første fase. Ledelsen var i forkant med tiltak, og det har vært bra for oss, mente rektoren.

- Vårt fokus var å få hentet hjem studentene i utlandet, sa hun.

Per i dag har NTNU 209 studenter utenfor landets grenser. Av disse er 9 på vei hjem.

- Så fikk vi endel pepper innledningsvis for avlysning av ekskursjoner. I dag er det vel ingen som har noe i utlandet å gjøre, så det er ikke tema lenger, kommenterte rektoren.

Det vil ikke være fysiske arrangementer på NTNU fram til og med 20. juni i denne omgang. Det er også mulig at immatrikuleringen i august skjer digitalt, varslet Borg om.

Fly til fratrekk

Når det gjelder hvordan covid-19 har virket inn på NTNUs økonomiske situasjon, fins foreløpig ikke et klart svar. Å hente hjem studenter og forlenge doktorgradskandidatenes lønn med flere måneder kommer på utgiftssiden. Men, som økonomidirektør Frank Arntzen tørt kommenterte det:

- Utgiftene til flyreiser har jo gått ned.

Også bortfallet av fysiske arrangementer kommer til fratrekk.

Det vanket ellers flust med godord til NTNUs ansatte, både fra rektor og fra styret.

- De som jobber ved NTNU har gjort en formidabel innsats i denne tida, sa rektor Anne Borg til styret.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.