Bystyret krever at NTNU utreder alternativ til riving i Grensen

Trondheimpolitikerne forlanger å få på bordet et konkret alternativ til riving av bebyggelse i Grensen. Det ble klart etter Bystyrets møte torsdag kveld.
Bystyremøte torsdag. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Bystyremøte torsdag.  Foto: Tore Oksholen

Bystyret gir NTNU klarsignal med klare forbehold i det videre arbeidet med campusplanleggingen. Et viktig forbehold kom fram i det siste av fire punkter i kveldens vedtak:

«Planprogrammet utfordrer viktige kulturminneverdier og eksisterende grøntstruktur. Reguleringsarbeidet må vise til og vurdere reelle alternativer til riving av bevaringsverdige bygg og bygging på grøntområder, som tar hensyn til både universitetets og byens behov og mål for utbyggingen.»

- En klar bestilling til NTNU om å komme opp med et alternativ til riving, sa Venstres Trond Åm.

Forslaget ble vedtatt mot FrPs 4 stemmer.

LES OGSÅ: Campus-prosjektet til behandling i Bystyret

Et forslag fra SV, MDG, Sp, PP, Rødt om å avvise byggeplanene i Høgskoleparken sør ble nedstemt. Dette forslaget hadde følgende ordlyd: «Den foreslåtte byggingen i parkarealer i Høgskoleparkens søndre del tillates ikke. Gode universelt utformede forbindelseslinjer mellom Hesthagen og Gløshaugenplatået må planlegges uten bygg. Overbygde løsninger kan vurderes.»

Langdrygt møte

Etter en lang og kronglet avvikling av møtet, som startet klokka 17, var klokka passert 20.30 innen man begynte på den ordinære sakslista. Flere representanter, blant annet Ottar Michelsen og Geirmund Lykke, kommenterte det uheldige i at viktige saker som campusspørsmålet, som man hadde til hensikt å underkaste en grundig debatt, først kom på bordet klokka 21 på kvelden.

Valborg Sund fra AP kommenterte i sitt innlegg at når NTNU kommer byen i møte ved å bygge seg mot den, må også byen komme NTNU i møte.

- Jeg tror NTNU er seg bevisst hva byen og byens politikere forventer av dem, sa Sund.

Geirmund Lykke fra KRF karakteriserte campusplanene som Trondheims viktigste byutviklingsprosjekt på mange år.

- Prosessen fram til i dag har vært konstruktiv etter min mening, og jeg vil gi NTNU, og rektor Gunnar Bovim, honnør for sin imøtekommenhet og konstruktive holdning i prosessen vi har vært igjennom, sa han.

Lykke benyttet likevel anledningen til å uttrykke bekymring for skjebnen til de verneverdige bygningene i Grensen, samt Statsarkivet.

- NTNU må snu alle steiner for å unngå riving i dette området, mente KrFs representant.

Marte Løvik fra SP kommenterte at hun har vokst opp i området, som hun karakteriserer som en viktig del av byen.

- Det er også demokratiet. Jeg tror saken som den står nå, er formulert slik at byen, og universitetet, tåler den.

Hun gav uttrykk for at parken er svært viktig for beboerne der. Grøntområdene er av stor verdi for alle som beveger seg i området. Derfor er SP mot bygging i parken, og skeptisk til riving.

Ikke overbevist om riving

Trond Åm betonte betydningen de verneverdige områdene i Grensen, samt grøntområdene, har for byen og beboerne der.

Venstres representant kommenterte at visjonsprosjektet NTNU satte i gang ikke hadde premissene avklart med kommunen. Det er uvanlig for slike saker, og førte til at man ikke diskuterte det man burde i tilstrekkelig grad.

Åm er ikke overbevist om at det er nødvendig å rive i Grensen. Derfor argumenterte han sterkt for punkt fire i forslaget som lå på bordet, som uttrykker en sterk og klar bestilling til NTNU om å komme opp med et alternativ til riving.

- Nasjonalt prosjekt

Ingrid Skjøtskift fra Høyre minnet om årsaken til at campusprosjektet er satt i gang:

- Det er at kunnskap er et prosjekt for Norge. Dette er viktig for nasjonen, sa hun.

Høyre har hele tida vært klar på ønsket om å trekke NTNU mot sentrum. I dette er det viktig å balansere ulike hensyn mot hverandre.

Med dette slo Skjøtskift fast at Høyre støtter innstillingens punkt fire.

Bente Aina Ingebrigtsen fra MDG var sterk og klar på at man der ikke ser bygging i parken som alternativ.

- Sa de Challenge?

Ottar Michalsen uttrykte skuffelse over partier som tidligere har vært klar og tydelig på at man ikke ønsket bygging i park, nå etter hans oppfatning er på gli.

- Det er et paradoks at NTNU som har kjørt en profilkampanje med tittel «Challenge Everything» ikke er i stand til å tenke alternativer til riving, sa han.

Rødts Arne Byrkjeflot kom med et frustrert utbrudd på tampen av debatten, over hva han oppfattet som uklarhet fra AP med hensyn til hva de mener om bygging i parken.

- Hva mener dere egentlig? Har dere gitt opp Grensen? Dere er jo totalt uklare her, hevdet Byrkjeflot.


Venstres Trond Åm argumenterte sterkt for at NTN_U måtte utfordres på å komme opp med alternativer til riving i Grensen. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Venstres Trond Åm argumenterte sterkt for at NTN_U måtte utfordres på å komme opp med alternativer til riving i Grensen.  Foto: Tore Oksholen

 

LES OGSÅ: Ytring: Verdien for byen er mulighet for campus

LES OGSÅ: Ytring: NTNUs aggressive campusutvikling

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor ved UiB tiltalt for å ha levert falske reiseregninger

En professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri.

Rekordlav flytende rente hos Lånekassen

Fra 1. september vil den flytende renta på studielån ligge på 1,539 prosent. Så lav har den aldri vært før.

Digital fotoautomat skal opprettholde smittevern på campus

En nettbasert løsning skal hindre kø blant studenter og ansatte som trenger adgangskort til semesterstart.

Ytring:

Kan vi gjøre Norges framtid til NTNUs sommervisjon?

NTNU-tankesmien bør ikke bare studere virkeligheter, men få nye virkeligheter til å oppstå, skriver Arne B. Johansen.