Bovim avlyser flytting av psykologiklinikkene

Etter å ha ventet et halvt år på svar fra Helse- og omsorgsdepartementet gir Bovim opp og begraver planene om å flytte psykologiklinikkene ved NTNU til St. Olavs hospital. I hvert fall foreløpig.
NTNU-rektor Gunnar Bovim vil ikke presse gjennom flytting av psykologklinikkene. Her møter han psykologstudenter under et allmøte på Institutt for psykologi i 2018. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

NTNU-rektor Gunnar Bovim vil ikke presse gjennom flytting av psykologklinikkene. Her møter han psykologstudenter under et allmøte på Institutt for psykologi i 2018.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

I 2018 ba rektor Gunnar Bovim om at lokaliseringen av internklinikkene ved Institutt for psykologi skulle utredes. Han mente det var fornuftig å flytte klinikkene til St. Olavs hospital.

Forslaget har møtt stor motstand blant studenter og ansatte ved Institutt for psykologi. Nå snur rektoren i spørsmålet, og sier at han ikke kommer til å presse gjennom en flytting av psykologiklinikkene til St. Olavs hospital.

– Vi har ennå ikke mottatt noe svar fra departementet, selv om vi har purret. Derfor avslutter vi utredningsprosessen nå, uten å vente mer på dette svaret, sier Bovim.

Han sier saken ikke kommer til å gå til styrebehandling nå.

– Vi lar internklinikkene ligge der de er foreløpig. Jeg kommer ikke til å presse gjennom en flytting. En flytting vil bare bli aktuelt hvis vi på sikt blir enige med miljøene om at det er det beste, sier Bovim.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Instituttleder fornøyd med avgjørelsen

- Vi er veldig fornøyd med at prosessen avsluttes. Dette er en problemstilling som har skapt stort engasjement i fagmiljøet, og de faglige argumentene har vært tydelige, sier Ute Gabriel, instituttleder ved Institutt for psykologi.

- Det at disse arguementene har blitt tillagt vekt er i tråd med universitetets natur, nemlig at faglig argumentasjon er selve grunnmuren i akademia. En levende faglig diskusjon og stort engasjement er en forutsetning for å ivareta akademias ideal og som leder av instituttet ønsker jeg dermed å takke alle som har bidratt i prosessen.

Også psykologi-professor Roger Hagen er glad for at striden med dette ser ut til å være over.

- Hvis dette stemmer er jeg veldig glad. Det er en fornuftig avgjørelse av Bovim, og jeg er lettet over at en lang kamp er over, sier han.

Fornøyde studenter

– Vi er veldig glade for at det nå ser ut til at flyttingen ikke blir noe av. Det er mange som har vært engasjerte i denne saken. Denne avgjørelsen kan bygge tillit til systemet. Jeg vil kreditere Bovim for å ta de faglige rådene inn over seg, sier psykologistudent og lokallagsrepresentant for Psykologiforeningen, Marte Sandbukt Pettersen.

Hun og medstudent Ida Maria Brennhaugen forteller at det har vært slitsomt å ha denne saken i bakhodet hele tiden.

– Vi har ikke fått noen informasjon det siste halvåret, sier instituttstillitsvalgt Brennhaugen.

Pettersen mener demokratiet her blir satt på en prøve.

– Ansatte og studenter ved instituttet har sagt tydelig ifra om at vi mener internklinikkene bør bli ved NTNU. Vi har fått støtte fra Psykologforeningen og psykologistudentene i Oslo, som har vært gjennom det samme. Den demokratiske avgjørelsen er å la klinikkene bli på NTNU, sier hun.

Psykologistudentene Ida Maria Brennhaugen (til venstre) og Marte Sandbukt Pettersen forteller om lite informasjon det siste halvåret, og en følelse av at saken har blitt halt ut i tid.  
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Psykologistudentene Ida Maria Brennhaugen (til venstre) og Marte Sandbukt Pettersen forteller om lite informasjon det siste halvåret, og en følelse av at saken har blitt halt ut i tid.   Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Viktig seier

Pettersen mener det å la internklinikkene bli på NTNU er en viktig seier for prinsipielle verdier som faglig autonomi og studentmedvirkning.

– For oss oppleves det som at Bovim har vært personlig engasjert i denne saken fra dag én, og han har ikke lagt skjul på at han ønsker å legge klinikkene under St. Olavs hospital. Men han som rektor og NTNU som institusjon har mye å vinne på å lytte til de faglige argumentene - det blir en seier for demokratiet, sier hun.

Bovim sier det er riktig at han har ment det ville være en bedre løsning å flytte klinikkene til St. Olavs hospital.

– Jeg har ment at det ville være bedre å ha undervisningen i helsetjenesten, og også at NTNU burde omdisponere arealene de bruker til internklinikkene. Men som sagt vil jeg ikke presse dette igjennom. Vi tar nå høyde for at klinikkene fortsatt vil ligge på NTNU, sier Bovim.

Han sier at det uansett vil være plass til klinikkene i det nye Senter for psykisk helse, dersom det på sikt skulle bli aktuelt.

– Hvis vi tar opp saken igjen, er det naturlig at fagmiljøenes vurderinger tillegges betydelig vekt, sier Bovim.

Han tror imidlertid ikke diskusjonen vil bli tatt opp igjen i nærmeste framtid.

Bekymret for kvaliteten ved sykehusene

Tidligere har Institutt for psykologi pekt på at dagens ordning er velfungerende, og at det ikke er behov for en utredning.

Studentene har også møtt Bovim i allmøte, og uttrykt sin uenighet. 

Selv har de følt seg som demokratiets vaktbikkjer i denne saken.

– Vi studentene står friere enn de ansatte til å si vår mening, sier de.

Lang saksbehandlingstid

St. Olavs hospital var uenig i enkelte aspekter som kom fram i en juridisk rapport om saken, og saken gikk derfor til Helse- og omsorgsdepartementet for en vurdering i fjor høst. Denne vurderingen har ennå ikke kommet.

UA har spurt Helse- og omsorgsdepartementet hvorfor saksbehandlingen har tatt så lang tid.

Kommunikasjonsavdelingen i departementet responderer at det ennå ikke foreligger noen vurdering - men gir ikke noen forklaring på tidsbruken i saken.

Psykologklinikkene
 • Rektor Gunnar Bovim har tatt til orde for å flytte klinikkene fra NTNU til St. Olavs hospital
 • En rapport fra PwC hevdet at en flytting vil medføre at utdanningshensyn blir nedprioritert til fordel for pasientrettigheter
 • St. Olavs hospital er uenige med PwC i at dette er et problem, og saken ligger nå hos Helsedepartementet til vurdering
 • Studenter og ansatte ved Psykologisk institutt ønsker å beholde klinikkene ved NTNU
 • Hovedrapporten er satt i bero i påvente av svaret fra Helsedepartementet
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Ap, Sp og FrPs lek med spåkula

Vi stiller oss spørrende til hvem som skal ha denne definisjonsmakten på hva som er arbeidsrelevant, og hvordan man kan vite hva arbeidslivet har behov for i de kommende årene?

Dette er medisin mot frafall i videregående

Gjennom solidaritetskorpset kan ungdom mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa. Det ga meg tryggheten jeg trengte, skriver Sondre Hansen.

Gjesteskribenten:

Hvordan har vi klart oss på NTNU under pandemien?

Hvordan har vi klart oss på NTNU så langt? spør Helge Holden. Her diskuterer han noen av erfaringene med å holde det gående under en pandemi.

NTNU etterlyser mindre styring i innspill til ny styringspolitikk

NTNU advarer mot for mange lover og regler i innspillene til ny UH-lov og ny styringspolitikk.