Mer enn tusen HMS-avvik på NTNU i 2019

164 avviksmeldinger handlet om personskade i 2019. Trøndelag brann- og redningstjeneste rykket ut 58 ganger til NTNU.
I forbindelse med metrobussprosjektet var det fare for at personer lett kunne havne i veibanen, ifølge avviksmeldinger. To avviksmeldinger som handlet om dette i 2019 ble kategorisert som svært alvorlig/kritisk. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

I forbindelse med metrobussprosjektet var det fare for at personer lett kunne havne i veibanen, ifølge avviksmeldinger. To avviksmeldinger som handlet om dette i 2019 ble kategorisert som svært alvorlig/kritisk.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

I 2019 ble det meldt 1081 HMS-avvik ved NTNU, ifølge årsrapporten fra HMS-seksjonen. Dette er en økning på 87 avvik sammenlignet med året før.

Som tidligere år er det grunn til å anta at det er en underrapportering av HMS-avvik ved NTNU, ifølge seksjonen. De mener det er flere årsaker til dette. Blant annet tidsbruk og manglende kjennskap til hva avvik er eller hvordan det meldes. Avvikene som blir meldt inn er som regel reelle avvik.

Definisjonen på et HMS-avvik er «mangler eller hendelser som kan medføre/har medført skade på menneske, miljø eller materiell».

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

17 svært alvorlige/kritiske avvik

17 av avvikene som ble meldt i 2019 vurderes i kategorien svært alvorlig/kritisk. To av disse handlet om fare for at personer lett kunne havne i veibanen grunnet kort avstand fra en av NTNUs bygninger til veien, kombinert med manglende barriere. Situasjonen oppsto i forbindelse med metrobussprosjektet og omlegging av veien som går over Gløshaugen. Tre av de svært alvorlige/kritiske avvikene var knyttet til laboratorieaktivitet. To av disse handlet om eksponering for gass og det siste om strømgjennomgang som førte til brannskade.

Ifølge HMS-seksjonen er det gjennomført flere tiltak ved de aktuelle laboratoriene for at tilsvarende hendelser ikke skal kunne skje igjen.

Fall, kutt og kjemikalier

Det var 259 avvik som ble kategorisert som alvorlige i 2019. Ifølge årsrapporten handlet flere av disse om fall- og kuttskader og håndtering og bruk av kjemikalier og gasser.

Den største kategorien er mindre alvorlige avvik. Blant disse er det saker som gjelder blokkerte rømningsveier, bruk av kjemikalier, inneklima, samt fall-, stikk- og klemskader.

604 avvik kategoriseres som mindre alvorlig. 567 av disse er lukket. Blant disse avvikene er det flere avvik som gjelder blokkerte rømningsveier, bruk av kjemikalier, inneklima samt fall-, stikk- og klemskader.

Flere personskadesaker

164 av de 1081 avvikene handler om personskade. Dette er en økning på 10 tilfeller fra året før. Det er registrert 47 skademeldinger som er eller vil bli sendt til NAV. HMS-seksjonen mener antallet saker som sendes til NAV er en bedre indikator på personskade eller sykdom av en viss alvorlighetsgrad enn avviksmeldinger kategorisert som personskade. Personskadeavvik skiller nemlig ikke på om man har blitt eller kunne blitt skadet eller syk. De aller fleste registreringene gjelder mindre alvorlige kutt, klem og stikkskader, ifølge årsrapporten.

Ifølge årsrapporten registrerte Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) 58 utrykninger til NTNU i 2019. 47 av dem ble vurdert som «unødig». Unødige brannalarmer skyldes i hovedsak støvende arbeid (36 %), teknisk svikt (22 %) og matlaging (16 %), ifølge HMS-seksjonen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

– Et virus skal ikke stoppe meg!

To ganger i året går Klovneløpet av stabelen i studentbyen Trondheim. På grunn av koronaviruset gjennomføres vårens etappe med én mann – og ikke i Trondheim.

Kommentar:

Åpne landskap post covid-19

Det skal bli interessant å følge NTNU-ledelsens kamp for å tvinge ansatte med cellekontor ut i åpne landskap til høsten. Pleksiglassprodusentene kan gå gode tider i møte.

Forskningsleder går av etter konflikt med EU

Professor Mauro Ferrari går av som leder for Det europeiske forskningsrådet (ERC) i frustrasjon over måten koronapandemien håndteres på i EU. Men han var allerede bedt om å trekke seg.

Doktorkandidat overlevar på under 3000 kroner i månaden

Når han har betalt husleiga, har doktorkandidat Seid Mussa Ahmed 2648 kroner igjen å leva av. Statsråd Henrik Asheim vil no ta opp situasjonen til internasjonale studentar.