Alle skal på kurs i smittevern

Det blir nå et obligatorisk kurs i smittevern for alle ansatte og studenter ved NTNU.
Rotasjonsordning og smittevernkurs må til før flere slipper til på campus, varsler rektor Anne Borg.  
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Rotasjonsordning og smittevernkurs må til før flere slipper til på campus, varsler rektor Anne Borg.   Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Nå skal alle ta et e-læringskurs, i tråd med at NTNU nå gradvis åpner campusene for grupper av studenter og ansatte.

NTNUs rektor skriver i en e-post til ansatte at kurset skal lære deltakerne hvordan hver enkelt må ta personlig ansvar for å unngå smittespredning. Dette for å sikre tilstedeværelse på campus.

20. mai får alle ansatte tilsendt e-post med emnet «Obligatorisk kurs i smittevern». Oppfordringa er da at man tar kurset så fort som mulig.

Dagen før får studentene tilgang til samme kurs.

Rotasjonsordning

Forrige fredag fortalte NTNU-ledelsen på et digitalt allmøte at alle ansatte innen 25. mai skal få beskjed om når de kan vende tilbake til campus.

Om det blir hver ansatt med navns nevnelse som får beskjeden, eller om det er snakk om grupper, visste ikke ledelsen på fredag. Nå har de konkretisert hvordan det blir: Grupper av ansatte og studenter får gradvis adgang til campus, og ei rotasjonsordning for ansatte er til vurdering.

Før gjenåpning av NTNU skal enhetene gjøre risikovurderinger og sette i verk lokale smitteverntiltak. Selve undervisninga i høst vil foregå delvis på campus og delvis digitalt.

NTNU-ledelsen har også bestemt at det er lederne ved de enkelte enhetene som skal vurdere antall ansatte og studenter som får tilgang til lokalene, vurdere rotasjonsordninger for bruk av arealer og vurdere hvem som kan bruke hjemmekontor. Før åpning skal risikovurdering være gjennomført, og smitteverntiltak satt i verk og gjort kjent. 

Mange har bekymret seg for hvordan det blir for førsteårsstudentene i høst. På allmøtet understreket prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, at de blir prioritert når det skal vurderes hvem som skal ha fysisk undervisning.

Det som begrenser full åpning av campus er blant annet kravet om en meters avstand mellom folk. Det gjør at færre får innpass i auditorier og andre undervisningsrom.

Følg UA på FacebookTwitter og Instagram.

Dette må gjøres:

NTNU skriver på Innsida tirsdag:

«Ansatte i risikogrupper eller som bor sammen med personer i risikogrupper, eller de som ønsker og klarer å jobbe hjemmefra, bør fortsatt gjøre det.»

Videre blir folk oppfordret til å gå og sykle til campus hvis mulig og unngå rushtrafikk hvis de må reise kollektivt.

Retningslinjene som nå gjelder, lister opp hva ansatte og studenter skal gjøre og er gjengitt på Innsida:

* Avklare bruk av arealer (kontor, kontorlandskap, laboratorier, verksteder, fellesareal, m.m.) med leder.

* Ikke oppholde seg på campus dersom det ikke er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver, opprettholde studieprogresjon, eller fullføre utdanning, jf. covid-19-forskriften §§ 12 – 12d.

* Ansatte og studenter i risikogrupper, eller som bor sammen med noen som er i en risikogruppe, bør fortsatt ha hjemmekontor. Avklare evt. dette med fastlege og nærmeste leder

* Følge råd fra Folkehelseinstituttet (FHI)

* Sette seg inn i NTNUs retningslinjer og tiltak som fremkommer av risikovurderinger, og følge disse.

* Gjennomføre smittevernkurs.

* Umiddelbart forlate campus og melde fra til instituttleder, evt. nærmeste leder med personalansvar ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon.

* Melde fra til instituttleder, evt. nærmeste leder med personalansvar ved påvist Covid-19.

* Følge råd til passasjerer ved bruk av kollektivtransport.

* Holde minimum 1 meter avstand til andre.

* Ikke bevege seg inn i fysisk avstengte områder på campus.

* Ved laboratoriearbeid, eksperimentell virksomhet i tillegg følge retningslinje for lab- og verkstedarbeid.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Helseinnovatører får dansk forsterkning

Nå blir Universitetet i København med i Helseinnovatørskolen, sammen med NTNU, Karolinska og UiO.

Svensk universitet sier opp 180 ansatte

Det svenske universitetet Chalmers sier opp 180 ansatte på grunn av store pensjonskostnader.

Sykepleierutdanningen i Gjøvik får ingen nye studieplasser

Årsaken er at Sykehuset Innlandet ikke hadde kapasitet til flere praksisplasser.

Gratis parkering ved NTNU

Fra 15. juni kan ansatte ved NTNU i Trondheim parkere gratis.