Campusprosjektet skal vurdere kontorlandskap

Nye NTNU-bygg har åpne kontorlandskap eller «aktivitetsbasert areal», men campussjef Merete Kvidal avviser at det er bestemt at dette er normen fremover. Snart skal en prosjektgruppe vurdere behovene i NTNUs nye campus.

Det nye Teknologibygget på Kalvskinnet har allerede fått åpent kontorlandskap, og det nye bygget i Elgeseter gate 10 ser ut til å få «aktivitetsbasert areal», men det betyr ikke at det blir slik i alle nye NTNU-bygg, ifølge campussjef Merete Kvidal (bildet).
Publisert Sist oppdatert

Elgeseter gate 10 er det første nybygget som planlegges etter NTNU-fusjonen. Her legges det opp til at det skal bli såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser og veiledning av studenter skal blant annet skje i fellesareal, slik UA skrev mandag. I det nye Teknologibygget har også ansatte blitt plassert i åpent landskap.

NTNUs campussjef, Merete Kvidal, avviser at aktivitetsbaserte arbeidsplasser eller åpne kontorlandskap er bestemt som en norm i NTNUs fremtidige bygg.

Hun forteller at et prosjekt som skal se på arealbehov og tilpasning av arealer i NTNUs nye campus er under oppseiling, men at campusprosjektet per nå ikke har noen mening om det skal være åpent landskap eller ikke i NTNUs nye bygg.

- Vi ser på den aktiviteten NTNU har, og den egenarten fagene har, sier hun.

LES OGSÅ: Ingen cellekontorer tegnet inn i det nye helsebygget

Krav til fremtidige byggeprosjekter

I NTNUs overordnede mål for campusutviklingen heter det at det skal være mest mulig delte arealer. Kunnskapsdepartementet har tidligere skrevet i et brev til NTNU om campussamlingen at effektiv bruk av arealer er et sentralt virkemiddel både i et klimaperspektiv og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Regjeringen har satt en arealnorm på 23 kvadratmeter brutto per ansatt for kontordelen av framtidige statlige byggeprosjekter.

Denne arealnormen ligger til grunn for Statsbyggs planer for det nye Regjeringskvartalet. Bygget skal romme 5000 ansatte, og Statsbygg ønsker at de skal sitte på aktivitetsbaserte arbeidsplasser og følge «clean desk»-konseptet - altså at ingen av de ansatte får egne plasser, ifølge Aftenposten.

I rapporten «Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal -miljø, teknologi og samhandling» skriver arbeidsgruppen at deres erfaringsinnsamling viser at utviklingen av fremtidens arbeidsmåter og arbeidsplassutforming går i retning av såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Der heter det at begrepet er basert på en viktig erkjennelse av at man i hverdagen benytter et mangfold av arbeidsformer, og at den fysiske utformingen av arbeidsplassen bør ses i sammenheng med disse.

Aktivitetsbaserte arbeidsformer kjennetegnes ved at arbeidstakeren i stor grad selv kan velge når og hvor i arbeidslokalene arbeidet skal utføres, ifølge rapporten om Regjeringskvartalet.

LES OGSÅ: Slik er planene for nytt idrettsbygg
LES OGSÅ: Slakt av åpent landskap ble liggende i skuffen

- Det er iallfall behov for effektive arealer

- Det er forskjell mellom oss og Regjeringskvartalet. De driver ikke med forskning og utdanning, sier Kvidal.

- Hva vil arealnormen på 23 kvadratmeter si for NTNU?

- Staten eier NTNU og har naturlig nok krav. De har også sett kvalitetskravene våre.

- Mener du at arealnormen ikke gjelder for NTNU?

- Vi har en helt annen virksomhet en annen statlig virksomhet. Jeg tror at vi som universitet må se på vårt behov.

- Må ikke NTNU følge regjeringens krav?

- Det er iallfall et behov for effektive arealer, sier Kvidal.

LES OGSÅ: Frykter åpent landskap i nytt helsebygg
LES OGSÅ: Statsbygg vil ha åpent landskap for 5000 ansatte

Bygget skal kunne tilpasses

I kravspesifikasjonen til anbudskonkurransen for det nye bygget i Elgeseter gate 10, legges det føringer for hvordan utformingen skal bli. Der går det frem at det skal være 237 arbeidsplasser i delen av bygget som rommer helse- og sosialfagene. Disse skal utformes som aktivitetsbaserte arbeidsplasser. I tillegg skal det være god tilgang på møterom og ulike typer multirom.

Campussjefen forteller at behovene til de ansatte som skal inn i Elgeseter gate 10 er kartlagt gjennom samtaler og undersøkelser.

- Har dere konkludert med at det er mest hensiktsmessig med aktivitetsbasert areal fremfor cellekontorer?

Hvis vi tenker på ordet «aktivitetsbasert areal» for vår virksomhet – hvordan klarer vi uten videre å konkludere med at det ikke blir cellekontorer? spør Kvidal.

- Det er ikke tegnet inn noen cellekontorer i noen av forslagene (..)?

- Det er kanskje en utfordring for dem som har tegnet. Det skal kunne tilpasses dem som skal flytte inn, sier campussjefen.