Fra Elgeseter gate til bulevard

Kommunen vil gjenopplive gamle drømmer fra 30-tallet om en bulevard i Elgeseter til erstatning for dagens støy- og støvforpestede innfartsåre. En 34 meter bred, urban velkomst til byen, med en ny universitetscampus på begge sider av bulevarden.

Publisert Sist oppdatert


Lite attraktivt: Elgeseter er et lite populært boområde i dag. Det vil kommunen gjøre noe med. I likhet med Innherredsveien nord ut av byen, skal innfatrsåren sydfra i større grad tilpasses kollektivløsninger, gående og syklende.
Lite attraktivt: Elgeseter er et lite populært boområde i dag. Det vil kommunen gjøre noe med. I likhet med Innherredsveien nord ut av byen, skal innfatrsåren sydfra i større grad tilpasses kollektivløsninger, gående og syklende.
Utstrekningen av planområde - fra Samfundet til Lerkendal stadion, samt Høyskoleparken.
Utstrekningen av planområde - fra Samfundet til Lerkendal stadion, samt Høyskoleparken.
Skisse, Elgeseter: Arkitekt Sverre Pedersens idé om det brede, urbane, med grønne innslag på hver side av bulevarden.
Skisse, Elgeseter: Arkitekt Sverre Pedersens idé om det brede, urbane, med grønne innslag på hver side av bulevarden.

Planene ble diskutert i Plangruppen for campus og byutvikling sist fredag. Plangruppen er et forum bestående av representanter fra universitetet, høyskolen, kommunen og næringslivet i Trondheim.

Gjenoppliver gamle drømmer

Trondheim kommune legger ut høringsutkast for en ny, 34 meter bred Elgeseter gate. Dette kan gjenopplive en våt arkitektdrøm fra 30-tallet: Sverre Pedersen var mangeårig professor ved NTH, men før dette også byplanlegger i Trondheim kommune. Hans tegninger dannet grunnlaget for reguleringsplaner for sentrumsområdene, og han skal i følge Store Norske Leksikon ha tegnet den første løsningen for campus Blindern i Oslo.

Dagens høringsutkast omfatter blant annet en 21. århundreløsning med tunnel under Hovedbygget og Høyskoleparken på NTNU. 300 millioner korner fra Miljøpakken II skal bidra til å skape en bredere, luftigere, grønnere og langt mindre trafikkert portal til byen, tilrettelagt for småbutikker og restauranter. Elgeseter skal omskapes til å bli et attraktivt boområde med «parklignende anlegg», som det heter i høringsutkastet.

LES OGSÅ: Tunge aktører møtes på Lerkendal stadion- Norges viktigste campus

NTNU og HiST blir portvaktene til byen, med campus på begge sider av gaten.

«Elgeseter gate bør fremstå som en flott gate gjennom Norges viktigste campus som ønsker velkommen til Trondheim».

En ide om en superbuss – en bybane light – er allerede lansert. Elgeseter skal bli langt bedre tilrettelagt, ikke bare for kollektivtrafikk, men også for syklende og gående.

34 meter bred

En bulevard krever plass. Derfor foreslår kommunen å utvide gaten til 34 meters bredde. Tre bygårder står i veien for dette. Disse tenkes revet.

Dette frigjør areal for nye universitetsbygg, om Kunnskapsdepartementets konseptvalgutredning lander på éncampus-løsningen.

Trondheim kommune må selv stille opp med egenkapital, men ønsker seg NTNU og HiST med på laget for å utløse statlige bevilgninger.

Tunnel under Gløs

Flere alternativer kastes opp i luften for å avhjelpe de trafikale utfordringene. Blant annet et tunnelløp under Høyskoleparken.