- Hun har full støtte i styret

- Det har vært en meget omfattende prosess, med oppgaver til kandidatene og personprofilanalyser, sier styreleder Svein Richard Brandtzæg.

Fornøyd. Svein Richard Brandtzæg konstaterer med stor tilfredshet full oppslutning i NTNU-styret om valget av Anne Borg som ny, fast tilsatt rektor.
Publisert Sist oppdatert

- Det var full støtte i styret for beslutningen. Det var meget hyggelig å erfare, sier Brandtzæg i intervju med Universitetsavisa minutter etter at styremøtet ble avsluttet.

Ved siden av å være styreleder har Brandtzæg ledet tilsettingsutvalget.

I den endelige innstillingen ble det innstilt to kandidater, Anne Borg og Dag Rune Olsen. Den tredje kandidaten som har sin identitet unntatt offentlighet trakk seg i aller siste runde.

Omfattende

- Har det vært en vanskelig prosess?

- Det vil jeg ikke si, men det har vært en ganske omfattende prosess. Mye arbeid har vært lagt ned i dette. Innstillingsdokumentet har et betydelig omfang. Vi har gjort intervjurunder i to omganger, først med samtlige kandidater, så med en utvelgelsesprosess deretter. I runde to ble det også gitt en oppgave til kandidatene i tillegg til nok et intervju. Vi har foretatt personprofilanalyser ved hjelp av eksterne konsulenter, sier styrelederen.

Brandtzæg opplever stor støtte i styret for det grundige arbeidet som har vært gjort, og til det endelige resultatet man kom fram til.

Styret møttes over telefon

- Dere valgte å gjennomføre dette ansettelsesmøtet som telefonmøte og ikke ved fysisk oppmøte. Hva var grunnen til det?

- Det er fordi vi framskjøv det opprinnelige styremøtet, og da var det mange av medlemmene som ikke hadde anledning til å møte fram i Trondheim.

- Det ble også gjennomført ganske seint på en fredag?

- Det stemmer. Det har vært ganske mye som skulle prosesseres. Vi hadde et langt og meget grundig utvelgelsesmøte i utvalget på onsdag, hvor vi holdt på til langt på natt. Vi behøvde tida for å få alt på plass, det er svært viktig at alt er på plass før beslutningen ble fattet, sier Svein Richard Brandtzæg.