Krever egne møter om bemanningssituasjonen

Konflikter og fuskesaker tærer på en enhet som allerede er hardt presset.

Thomas Ferstad er nestleder i NTL NTNU. De krever nå en grundig gjennomgang av situasjonen i Fellesadministrasjonen.
Thomas Ferstad er nestleder i NTL NTNU. De krever nå en grundig gjennomgang av situasjonen i Fellesadministrasjonen.
Publisert

Fra nyttår skal det settes av egne møter i Sentralt samarbeidsutvalg til å gå gjennom økonomien og utfordringene Fellesadministrasjonen står overfor.

- Vi krever egne møter i Sentralt samarbeidsutvalg (Sesam) viet til situasjonen i Fellesadministrasjonen. Vi oppfatter at NTNUs ledelse deler våre bekymringer og innser alvoret, sier Thomas Ferstad, nestleder i NTL NTNU.

Fagforeningen har lenge vært bekymret for bemanningssituasjonen ved Fellesadministrasjonen. Fuskesaker, konflikter og endringer tærer på en bemanning som i utgangspunktet er skåret til benet, mener de.

- Vi vil bruke møtene til å gå gjennom økonomien, samt se hvordan vi kan jobbe for å få løst de utfordringene deler av fellesadministrasjonen står overfor. Dette er også noe av grunnen til at vi mener NTNU må se på lederstrukturen, sier Ferstad.

Personal, IT og utdanning

Det er spesielt ved HR/HMS-avdelingen og IT-avdelingen NTL ser problemer med dagens situasjon. Avdelingene er akkurat såvidt nok bemannet til normalsituasjonen, mener NTL.

Også HR- og HMS-sjef Arne Hestnes har bekreftet at de ikke har den bemanningsreserven som trengs når det oppstår særskilte situasjoner. Både arbeidskonflikter og korona-pandemien fører med seg mye ekstra arbeid.

Når det gjelder IT-avdelingen mener Ferstad det stadig kommer nye ting til som de skal løse, uten at det følger midler med det.

- Den avdelingen har en høy arbeidsbelastning, og de har også selv vært tydelige på at de sitter i en anstrengt økonomisk situasjon, sier han og legger til:

- Jeg opplever ikke at det er kapasitet til å sette i verk for eksempel NTNUs digitaliseringsprogram eller de forskjellige BOTT-prosjektene.

Får nedsiden ved effektivisering

I tillegg mener han IT-avdelingen kommer dårlig ut ettersom mange av effektiviseringstiltakene de gjennomfører gir gevinst andre steder i NTNU-systemet.

- Se for eksempel på reiseregninger og robotiseringen av behandlingene av disse. Økonomiavdelingen blir avlastet, mens støttefunksjonene og merarbeidet som følger med legges til IT-avdelingen.

- Vi har behov for å få ting på bordet. For å få belyst de utfordringene våre medlemmer gir tilbakemelding om at de opplever å ha, sier han.

I tillegg har NTL tidligere uttrykt bekymring for avdeling for utdanning som følge av mye ekstraarbeid knyttet til pandemien, som for eksempel omlegging av eksamensform.

Powered by Labrador CMS