NTNU topper fersk omdømmemåling

NTNU topper undersøkelsen utført av Ipsos MMI. De nye universitetene kommer dårligst ut.

NTNU, her ved Dragvoll, topper ny omdømmemåling.
NTNU, her ved Dragvoll, topper ny omdømmemåling.
Publisert Sist oppdatert

Ipsos MMI gjennomførte i sommer en profilundersøkelse av 88 norske etater, deriblant elleve utdanningsinstitusjoner. Der svarte snaut tusen personer på hvilket inntrykk de har av institusjonene.

Av de elleve utdanningsinstitusjonene som var inkludert i undersøkelsen kommer NTNU klart best ut. 28 prosent svarte at de har et «meget godt inntrykk» av landets største universitet, mens 40 prosent svarte at de har et «ganske godt inntrykk». Totalt var altså 68 prosent av respondentene positive til universitetet. Bare én prosent gikk for alternativet «litt dårlig inntrykk», mens ingen valgte å huke av for «meget dårlig inntrykk».

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

De nye universitetene dårligst

De to resterende pallplassene gikk til Norges Idrettshøgskole og Norges Handelshøyskole. Der svarte henholdsvis 61 og 52 prosent at de hadde et meget eller ganske godt inntrykk av institusjonene.

Videre nedover listen finner vi Universitetet i Oslo på fjerdeplass, Handelshøyskolen BI på femte, Norges miljø- og biotvitenskapelige universitet på sjette, Universitetet i Bergen på syvende og Universitetet i Tromsø på åttende. De siste tre plassene er forbeholdt de nye universitetene. Nord universitet på niende, Universitetet i Stavanger på tiende og Universitetet i Agder på ellevte plass.

Blant de tre siste er det bare henholdsvis 23, 23 og 19 prosent som oppgir at de har et positivt inntrykk av institusjonen, mens nesten halvparten har huket av for «hverken godt eller dårlig inntrykk». Nord universitet og Universitetet i Stavanger har begge fått fem negative svar, mens Universitetet i Agder har fått fire.

Mange mangler kjennskap

Jevnt over er det få som har huket av for undersøkelsens dårligste svar «meget dårlig inntrykk». En prosent har huket av for dette alternativet hos Norges idrettshøgskole, Norges Handelshøyskole, Nord universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder.

Institusjonen med flest negative stemmer er Handelshøyskolen BI. Hele elleve prosent har der huket av for at de har et «litt dårlig inntrykk», og tre prosent oppgir å ha et «meget dårlig inntrykk».

Et annet interessant moment i undersøkelsen er andelen som enten har huket av for at det er umulig å svare på spørsmålet, eller som har latt det stå ubesvart. Dette kan tolkes som at folk ikke vet om institusjonene, og for de som kommer best ut på rangeringen er det et sted mellom 8 og 16 prosent som har svart at de ikke kan svare på spørsmålet. For de fem siste plassene er denne andelen på mellom 22 og 29 prosent.

Powered by Labrador CMS