Studenter på Gjøvik hedret for de beste bacheloroppgavene

Eurekaprisen 2020 ble fredag delt ut til studentene bak de fem beste bacheloroppgavene.

Stolte vinnere av Eurekaprisen 2020, som har skrevet de beste bacheloroppgavene.
Stolte vinnere av Eurekaprisen 2020, som har skrevet de beste bacheloroppgavene.
Publisert Sist oppdatert

Eurekaprisen er en årlig prisutdeling ved NTNU i Gjøvik for å fremme kvalitet i bacheloroppgavene. Én oppgave ved hvert av de fem fakultetene plukkes ut.

De nominerte bacheloroppgavene vurderes ut fra kriterier om vitenskapelig kvalitet, grad av innovasjon, kreativitet og dristighet, samt nytteverdi og betydningen av resultatene for forskningsfeltet, praksisfeltet og samfunnet ellers, melder Gjøvik i ei pressemelding.

I tillegg til prisen får studentene et gavekort på 10 000 kroner.

Seansen foregikk som følger: Først gikk representanter fra tilhørende institutt på scenen og leste opp begrunnelsene for hvorfor denne gruppa av studenter fortjente prisen.

Imponerende, innovativ og nytenkende var ord som gikk igjen. Etter heder og ære med gavekort og pris presentere de uteksaminerte studentene oppgaven sin og alt det arbeidet som lå bak.

Her kommer det en presentasjon av hver av oppgavene, hentet fra pressemeldinga.

Fakultet for økonomi

Dilan Said og Sondre Aasbø fra Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibelt løp, vant med oppgaven «Verktøy for håndtering av valutarisiko hos en stor norsk importør»

Studentene har hatt en reell norsk virksomhet som case, som av konkurranseårsaker er anonym. Virksomheten er innenfor dagligvare og har et stort importvolum, særlig fra EU og er dermed eksponert for risiko knyttet til svingninger av eurokursen. Studentene har arbeidet med ulike teorier og analyser for å belyse hvilke sentrale faktorer man bør se på i norske bedrifter som er eksponert overfor valutakursrisiko.

Said og Aasbø har levert en kvantitativ studie på et veldig høyt nivå, ifølge juryen. I begrunnelsen for prisen trekkes det frem at oppgaven er et modig valg av tema som har stilt store krav til studentene. Oppgaven er et ypperlig eksempel på bruk av avansert tidsserieanalyser og kvantitative konsekvensstudier basert på scenarioer for å studere tematikk og problemstillinger.

Fakultet for arkitektur og design

Thea Christine Romsås og Angelika Catharina Dybendal Kristiansen fra Bachelor i Interaksjonsdesign vant med oppgaven «iTjeneste - Konseptforslag med mikrolæring og spillelementer for soldater i førstegangstjeneste».

Studentene har laget et konseptforslag på en app der målet har vært å gjøre noe med de vernepliktige mannskapene i Cyberforsvarets våpenskole sin bruk av digitale plattformer. På den måten blir de vernepliktige mer robuste og kan beskytte både seg selv og Forsvaret mot digitale trusler.

Oppgaven er svært samfunnsrelevant og av høy faglig kvalitet, fremkommer det av juryen. I begrunnelsen trekkes det frem at dette kan få betydning for hvordan Forsvaret møter fremtidige generasjoner og evner å ta i bruk plattformer de unge er kjent med.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Guro Løvlien og Katrine Haanshuus Sjødin fra Bachelor i sykepleie vant med oppgaven «Hvilke sykepleietiltak kan iverksettes ved hørselstap for å redusere risikoen for utvikling av demens?».

I oppgaven påpeker studentene at hensiktsmessige sykepleietiltak ved hørseltap kan medvirke positivt til pasientens livskvalitet og velvære, og i enkelte tilfeller bidra til å forebygge en demensutvikling.

Bedømmelseskomiteen påpeker at oppgaven viser evne til nytenkning i sitt valg og trekker frem at oppgavens tema kan være aktuelt å videreføre inn i videre forskningsprosjekter.

Fakultet for ingeniørvitenskap

Jakob Giske Skjong, Siri Holmslet og Herman Wenstad fra Bachelor i Teknologidesign og ledelse vant med oppgaven «ZEB – Zero Emission Barge. En energibærende lekter».

Studentene har i denne oppgaven jobbet med problemstillingen: «Utvikle et designkonsept til en energibærende lekter som tilbyr cruiseflåten mulighet til å seile utslippsfritt i Geirangerfjorden».

Et ekstraordinært arbeid, med en klar målsetting om å ta bærekraftmålene på alvor, sier juryen. Oppgaven representerer instituttets grunnleggende verdier og mål, og tydeliggjør at breddekompetanse er nødvendig innen innovasjon for å løse omfattende utfordringer knyttet til bærekraft.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Mari Fjermestad, Sigrid Anne Hafsahl Karset og Tea Høvik Knudsen fra Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet vant med oppgaven «Måling av Informasjonssikkerhet ved hjelp av Scorecard».

I oppgaven har studentene utviklet en skreddersydd, men fleksibel modell for å måle informasjonssikkerheten til en bedrifts kunder, og hjelpe dem til å oppnå et tilfredsstillende nivå.

Et stykke arbeid av imponerende omfang, både hva gjelder bredde og dybde, ifølge juryen. De trekker frem at gruppen løste den gitte oppgaven på en elegant måte gjennom utvikling av en egen modenhetsmodell. Totalt sett reflekterer bacheloroppgaven, en grundighet og vitenskapelig modenhet som minner om en masteroppgave.

Herman Wenstad og Siri Holmslet fra Bachelor i Teknologidesign og ledelse. Jakob Giske Skjong var ikke tilstede under prisutdelingen.
Herman Wenstad og Siri Holmslet fra Bachelor i Teknologidesign og ledelse. Jakob Giske Skjong var ikke tilstede under prisutdelingen.