IHS-konflikten til NTNU-styret:

Varselet om ordensstraff er frafalt

En person hadde fått varsel om ileggelse av ordensstraff. Varselet skulle til behandling på kommende styremøte. Vedkommende person bekrefter nå overfor UA at varselet er frafalt.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby (til høyre) er sentral når IHS-konflikten legges fram for NTNTU-styret kommende torsdag. Konstituert rektor Anne Borg (til venstre) får en vanskelig sak på bordet.
Publisert Sist oppdatert

(Saken er oppdatert med opplysninger fra personen som mottok varselet.)

Det var ventet at NTNU-styret ville få en sak om ordensstraff til behandling i møtet 31. oktober. Men da møteinnkallingen gikk ut i dag torsdag ved lunsjtider, hadde punktet fått ordlyden «Status personalmessige tiltak ved IHS.» Ordet «varsel» var ikke med.

Universitetsavisa var torsdag ettermiddag i kontakt med personen som hadde fått varsel om ordensstraff. Vedkommende bekrefter overfor UA at hen har fått skriftlig melding om at varselet er frafalt, og at ordensstraff dermed ikke lenger er aktuelt.

Bitter strid

Den langvarige og bitre striden ved Institutt for historiske studier (IHS) kommer opp som to punkter på kommende styremøte. Den store saken er rektors innstilling når det gjelder reorganisering av instituttet. Her får styret velge mellom om forskergruppen Fate of Nations skal skulles ut som et senter lagt under fakultetet, eller etableres som eget institutt.

Første punkt på styrets agenda handler også om IHS. Dette punktet behandles bak lukkede dører. Det var ventet at styret her skulle få til behandling forslag om ordensstraff.

- Reaksjoner vil komme

I et intervju med UA i september slo HR/HMS-sjef Arne Kr. Hestnes den gang fast at det ville komme tjenestemessige reaksjoner mot en eller flere medarbeidere ved Instituttet. For en uke siden uttalte stedfortredende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø til Khrono at «det er én sak som har en slik alvorlighetsgrad at ledelsen vil legge den fram for styret 31. oktober.» Slike saker faller i kategorien ordensstraff.

Ifølge ordlyden i møteinnkallingen som nå er lagt ut på NTNUs nettsider er ordet «ordensstraff» ikke brukt.

På spørsmål fra UA ved lunsjtider hvorvidt punktet om ileggelse av ordensstraff er frafalt, svarte organisasjonsdirektør Ida Munkeby da at dette er personalsaker som hun ikke ønsker å kommentere.