IHS-konflikten til NTNU-styret:

- Vi i administrasjonen er ikke blitt hørt

To i administrasjonen ved Institutt for historiske studier sitter på gangen og venter på å få høre hva styret ved NTNU vil gjøre med instituttet deres.

Venter på dommen. Hva kommer styret til å gjøre med instituttet deres? Øyvind Thomassen, Birgitta Wentzel og Rune Hansen er blant IHS-ansatte som venter på gangen for å slippe inn når den åpne debatten starter.
Venter på dommen. Hva kommer styret til å gjøre med instituttet deres? Øyvind Thomassen, Birgitta Wentzel og Rune Hansen er blant IHS-ansatte som venter på gangen for å slippe inn når den åpne debatten starter.
Publisert Sist oppdatert
Rune Hansen, Øyvind Thomassen og Birgitta Wentzel venter på hva som komemr til å skje med instituttet deres.
Rune Hansen, Øyvind Thomassen og Birgitta Wentzel venter på hva som komemr til å skje med instituttet deres.

Da NTNUs styremedlemmer gikk inn i styrerommet i dag torsdag en stund før halv ni passerte de blant annet professor Øyvind Thomassen, mannen NTNU-ledelsen fram til for en uke siden hadde innstilt på at skulle ordensstraffes. I så tilfelle ville dette vært tema for møtets første del, som holdes lukket.

I siste liten ombestemte ledelsen seg, og ønsker å gi ham en skriftlig advarsel i stedet. Dette må ikke fremmes for styret, men det er likevel satt av en og en halv time til å diskutere «personalmessige tiltak» ved instituttet.

Thomassen er imidlertid ikke alene om å vente spent på hva NTNUs øverste forsamling kommer fram til. Også to administrativt ansatte ved IHS, seniorrådgiver Rune Hansen og førstekonsulent Birgitta Wentzel, har tatt turen fra Dragvoll til Hovedbygget for å overvære diskusjonen om hva som skjer med instituttet deres. Etter den lukkede delen skal nemlig ledelsens forslag til reorganisering av IHS diskutere for åpen scene.

- Wentzel, de administrativt ansatte ved instituttet har i liten grad ytret seg, eller blitt utspurt om hva de mener om situasjonen og hva som bør gjøres. Hvorfor sitter du her?

- Jeg er her for å få et førsteinntrykk av hva som skjer på møtet, hva de kommer fram til.

Wentzel legger ikke skjul på at hun er ganske spent på utfallet.

- Det er klart jeg er.

- Føler du at dere som jobber i administrasjonen på IHS er blitt hørt godt nok?

- Nei, virkelig ikke.

- Hvordan da?

- For eksempel hvordan en eventuell oppdeling vil påvirke organiseringen av virksomheten ved instituttet – forskningsadministrasjon, undervisning – framfor alt hvordan det blir med studentene.

- Hva håper du man kommer fram til?

- Jeg håper virkelig partene samles, og begynner å samtale med hverandre, gjerne med en profesjonell tilrettelegger. Magne Arve Flaten, som overtok etter at Fagerland trakk seg, er en god mann her. Jeg mener dette er den eneste rette måten å bryte opp de stivnede skillelinjene, sier førstekonsulent Birgitta Wentzel.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.