1,3 milliarder til forskning på miljøvennlig energi

Forventning. - Sentrene vil hente fram det beste i både NTNU og SINTEF, som her får en gylden anledning til å vise hvordan vi gjensidig forsterker hverandre. Jeg forventer å se positive effekter i hele kjeden fra utdanning og til kommersialiserte løsninger, sier Gunnar Bovim som fikk presentert FME-nyhetene sammen med Sintefs toppsjef Alexandra Bech Gjørv torsdag. 
        
            (Foto: NTNU Info)

Forventning. - Sentrene vil hente fram det beste i både NTNU og SINTEF, som her får en gylden anledning til å vise hvordan vi gjensidig forsterker hverandre. Jeg forventer å se positive effekter i hele kjeden fra utdanning og til kommersialiserte løsninger, sier Gunnar Bovim som fikk presentert FME-nyhetene sammen med Sintefs toppsjef Alexandra Bech Gjørv torsdag.  Foto: NTNU Info

Norges forskningsråd har i dag tildelt nærmere 1,3 mrd. kroner i støtte til åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), og med det lagt til rette for at energinasjonen Norge baner vei internasjonalt. Støtten utbetales i årlige bevilgninger i inntil åtte år og utløser like stort beløp i støtte fra næringsliv/industri og FoU-partnere.

Både NTNU og Sintef deltar i alle sentrene som fikk støtte.

- Dette er et tiltak som fungerer svært godt, for vi ser at sentre hvor vi jobber sammen med industrien og næringslivet akselererer utviklingen. Vi må jobbe så hurtig som overhodet mulig med å forsyne samfunnet med miljøvennlige og effektive løsninger for energi, sier NTNUs rektor Gunnar Bovim i en pressemelding.

- I disse sentrene bygger vi landslag, sammen med mer enn 200 bedrifter, som ikke bare vil bidra til mer bærekraft, men også til fremtidens arbeidsplasser og bedre konkurranseevne for norske bedrifter, sier Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

De to topplederne venter mye av de sentrene som i dag har fått tilsagn om støtte.

- Sentrene vil hente fram det beste i både NTNU og SINTEF, som her får en gylden anledning til å vise hvordan vi gjensidig forsterker hverandre. Jeg forventer å se positive effekter i hele kjeden fra utdanning og til kommersialiserte løsninger, sier Bovim.

- Dette samarbeidet mellom industri og forskning har også utviklet søknader av høy kvalitet, som ikke nådde helt opp i konkurransen i denne runden. Dette er likevel tema og samarbeid med stor betydning for omstillingen av Norge, som må videreføres, og det er viktig at myndighetene fortsetter sin plan om å generelt styrke næringsrettet forskning, sier Alexandra Bech Gjørv.

FME-ordningen ble opprettet i 2009. Det finnes i dag 11 Forskningssentre for miljøvennlig energi, hvor NTNU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig for to og deltager i ytterligere fem, mens Sintef er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig for fire sentre og deltaker i ytterligere tre.

Disse sentrene ble tildelt støtte i dag:

Norwegian CCS Research Centre – Industry driven innovation for fast track CCS deployment/NCCS (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (NTNU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, SINTEF er deltaker)

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/ZEN (NTNU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, SINTEF er deltaker)

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (NMBU er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, SINTEF har senterledelsen og NTNU er deltaker)

Centre for intelligent electricity distribution/CINELDI (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future/HighEFF (SINTEF er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, NTNU er deltaker)

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology (IFE er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, både NTNU og SINTEF er deltakere)

Mobility Zero Emission Energy Systems (IFE er vertsinstitusjon/prosjektansvarlig, både NTNU og SINTEF er deltakere)

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.