Høythengende utmerkelser til NTNU-forskere

May-Britt og Edvard Moser tildeles Gunnerusmedaljen mens Heidrun Åm mottar DKNVS’ vitenskapelige pris for yngre forskere innen Humaniora.
Heidrun Åm, Edvard og May-Britt Moser beæres med utmerkelser fra DKNVS. 
        
            (Foto: Universitetsavisa)

Heidrun Åm, Edvard og May-Britt Moser beæres med utmerkelser fra DKNVS.  Foto: Universitetsavisa

Gunnerusmedaljen er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn. I år tildeles den May-Britt Moser og Edvard Moser får Gunnerusmedaljen, skriver selskapet på sine hjemmesider.

Gunnerusmedaljen er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste hederstegn. og deles ut på DKNVS høytidsdag 28. februar 2020. Medaljeserien ble innstiftet i 1926, og sies å være Norges eldste. Det er kun medlemmer av DKNVS som kan nominere kandidater, og forslaget må støttes av to andre medlemmer av selskapet.

May-Britt Moser er den tredje kvinnen i medaljens historie til å motta den.

Slik ser den ut, utmerkelsen som sies å være Norges eldste medalje. 

Slik ser den ut, utmerkelsen som sies å være Norges eldste medalje. 

 

«Talentfull og produktiv»

Gunnerusmedaljen er ikke den eneste prisen NTNU henter hjem fra høytidsmøtet i slutten av februar. DKNVS´vitenskapelige priser til yngre forskere deles ut til to forskere, innen humaniora og naturvitenskap. Prisbeløpet er på 75.000 kroner. NTNUs Heidrun Åm mottar prisen innen humaniora, og Evandro Fei Fang fra UiO mottar prisen innen naturvitenskap. Åm er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

På sine hjemmesider begrunner DKNVS beslutning om å gi Åm prisen blant annet med at hun «er en talentfull og produktiv yngre forsker. Hennes forskningsfelt er teknologi og samfunnsendring. Gjennom sin forskning viser hun stor bredde, selvstendighet og originalitet, med spesielt fokus på koblingen mellom humaniora og teknologi.»

Digitalt Liv

Åms forskning omfatter kunnskapsproduksjon og demokratisk deltakelse knyttet til nano- og bioteknologi, bærekraftig energi og forskningspolitikk. Ifølge hjemmesidene retter prismottakeren sine forskningsspørsmål mot store og viktige samfunnsutfordringer: Hva skal Norge leve av i framtida, og hvilke tekniske, økonomiske og sosiale omstillinger vil det kreve?

Åm har ledet flere store forskningsprosjekter, blant annet i satsingen Digitalt Liv, og hun er med i NTNUs Stjerneprogram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjesteskribenten:

Kallelse – ikke gjør det

Kallelse for å bedre kjønnsbalanse, er en dårlig løsning på et vanskelig problem, skriver gjesteskribent Helge Holden.

- At fagfolk styrer seg selv, er en fane vi må holde høyt

Den norske modellen passer som hånd i hanske med den akademiske kulturen, sa Emil A. Røyrvik da han innledet om kvalitetskultur og god ledelse for NTNUs ledere.

Styringsideologi et hinder for kvalitet i utdanningen

Styringsideologien som samles i begrepet New Public Management fungerer som en barriere mot utdanningskvalitet.

Ledersamling på Oppdal:

Diskuterte indikatorer som middel for å bli bærekraftig

Oppdal: Er bærekraftsindikator det som skal gjøre susen for at NTNU skal ta ned klimaavtrykket? Eller blir det nok et kulepunkt å hake av?