Planla arrangementet siden september - måtte utsette

Studentene fikk godkjent booking av rom til arrangementene sine. Først da de selv tok kontakt med NTNU fikk de kontrabeskjed.

Joakim Erique Carli og Josefine Bolette Virik Fusdahl i YATA har sett seg nødt til å utsette Sikkerhetspolitisk dag.
Joakim Erique Carli og Josefine Bolette Virik Fusdahl i YATA har sett seg nødt til å utsette Sikkerhetspolitisk dag.
Publisert

Joakim Enrique Carli og Josefine Bolette Virik Fusdahl har begge verv i YATA - Youth Atlantic Treaty Association og har siden september planlagt arrangementet Sikkerhetspolitisk dag sammen med Leviathan, linjeforeningen for statsvitenskap. Sikkerhetspolitisk dag er et forholdsvis nytt arrangement som ble startet første gang i fjor. Mye av fokuset ligger på utenrikspolitikk, men med årets arrangement var planen å også finne tematikk som ville være av interesse for studenter også utenfor statsvitenskap. Ambisjonen var derfor å ikke bare øke kapasiteten fra fjoråret, men å appellere til større deler av studentmassen.

Joakim Carli i YATA forteller at de får gjennomført et arrangement, selv om resten av Sikkerhetspolitisk dag flyttes til høsten.
Joakim Carli i YATA forteller at de får gjennomført et arrangement, selv om resten av Sikkerhetspolitisk dag flyttes til høsten.

Skuffelsen var derfor stor da de nå har sett seg nødt til å utsette arrangementet til høsten. Årsaken er blant annet at de ikke får bruke lokaler på campus. De er heller ikke den eneste studentorganisasjonen som sliter med å få gjennomført sine arrangement på grunn av manglende tilgang til lokaler.

- Det eneste som blir gjennomført nå i vår er en bedriftspresentasjon 9. mars. Vi får se på det som en trøstepremie for at vi ikke fikk gjennomført resten. Det er bedre enn å ikke få gjennomført noe, sier Carli.

Han håper også at dette kan være et godt tilbud til studenter på sisteåret av en bachelor- eller mastergrad, som nå går en usikker framtid på jobbmarkedet i møte.

Fikk først ja – ble et nei da de selv dobbeltsjekket

For å gjennomføre Sikkerhetspolitisk dag med størst mulig kapasitet gikk Carli, Fusdahl og de andre arrangørene inn for å booke større auditorier på Dragvoll. På kveldstid skulle arrangementet flyttes til Nova kino, blant annet for å gjøre det lettest mulig for studenter som ikke har tilhørighet til campus Dragvoll til å delta.

Bookingen av auditorier ble godkjent, og planleggingen gikk dermed videre. Det var først da de selv tok kontakt med NTNU for å forsikre seg om at alt var på plass, at kontrabeskjeden kom. Auditoriene kunne likevel ikke brukes til arrangementet.

Annikken Løe, leder ved Avdeling for Studieadministrasjon NTNU, sier at de har forståelse for at det kan skape vansker når det kommer kontrabeskjed om booking av rom.

- Det er nok slik at vi i enkelte situasjoner det siste året har måttet reversere tildelinger rett og slett fordi regler og retningslinjer for hva som er tillatt på campus er blitt endret på kort varsel. Nesten ukentlig kommer det nye føringer enten fra nasjonalt hold, fra Trondheim kommune, eller fra NTNU selv.

Hun sier videre at plangruppa i Avdeling for studieadministrasjon forsøker å holde tritt, men legger ikke skjul på at det er krevende.

- Hver dag får denne gruppa svært mange henvendelser om booking av rom og ikke minst spørsmål om hvordan de til enhver tid gjeldende reglene skal tolkes. Underveis har det nok noen ganger skjedd at et ja senere er blitt til et nei, men vi gjør vårt beste for å tillate så mye aktivitet som vi har lov til innenfor smittevernreglene.

Løe påpeker også at alle som reserverer rom er pliktige til å holde seg oppdatert på de til enhver tids gjeldene retningslinjene for smittevern før man bruker lokalet.

Fusdahl forteller at de vurderte å flytte hele arrangementet til Nova Kino, men at dette ikke lot seg gjennomføre av økonomiske årsaker.

Digital gjennomføring ikke et alternativ

Gjennom vervene i YATA skulle Carli og Fusdahl vanligvis ha arrangert flere mindre foredrag og arrangementer gjennom semesteret, man har i år stort sett jobbet med Sikkerhetspolitisk dag. At arrangementet nå må utsettes til høsten er derfor skuffende, men nødvendig.

- Det eneste som blir gjennomført nå i vår er en bedriftspresentasjon 9. mars. Vi får se på det som en trøstepremie for at vi ikke fikk gjennomført resten. Det er bedre enn å ikke få gjennomført noe, sier Carli.

Han forteller også at selv om muligheten for et digitalt arrangement ble vurdert, måtte de spørre seg selv hva de ønsket å oppnå med Sikkerhetspolitisk dag. Ved å gå for en digital variant mener han ville vært å senke kvaliteten på arrangementene.

Resten av arrangementene har de derfor utsatt heller enn å gå for et digitalt alternativ, noe Fusdahl forteller er et valg de til dels har tatt basert på egne erfaringer som studenter: Det er slitsomt å følge digitale forelesninger i lengden. I tillegg vil en digital variant heller ikke gi den samme muligheten til uformell diskusjon som ved fysisk oppmøte. Det sosiale aspektet forsvinner også om alle sitter hver for seg.

- Hadde vi gjennomført arrangementet digitalt, er det også en fare for at det hadde druknet i mengden nå som alt er digitalt, forteller Carli.

Lite ros for å følge reglene, mye kritikk å hente ved smitte

Hva om studentene hadde reagert som da man stengte Vinmonopolene i Oslo? spør Josefine Fusdahl.
Hva om studentene hadde reagert som da man stengte Vinmonopolene i Oslo? spør Josefine Fusdahl.

Med usikkerheten rundt smittesituasjonen følger det et stort ansvar for arrangører, og avgjørelsene kan fort bli vanskelige. Også før bookingen av rom falt gjennom, var smittevern en faktor som måte vurderes nøye.

- Man stiller seg jo spørsmålet om man skal gjennomføre selv om man følger reglene? Det går jo også på egen samvittighet, for hva om noen ble smittet på vårt arrangement? Sier Fusdahl.

Som både studenter og arrangører har de likevel merket seg at det er lite å hente av ros når smittevernregler følges og planer avlyses, men potensielt mye kritikk å hente om noe skulle gå galt.

- Vi som studenter har kjent konsekvensene av pandemien. Alt er digitalt, og det er lite sosialt som foregår, men det har jo vært smittetilfeller likevel, sier Carli.

- Likevel er det lite skryt å hente når vi studenter klarer å gjennomføre arrangementer uten smitte, mens det trolig hadde blitt mye kritikk og og hauset opp i media om vi hadde gjennomført arrangementet og det ble smitte.

Selv om de har full forståelse for at smittevern er viktig, påpeker Fusdahl at studentaktiviteter blir hardt rammet av smitteverntiltakene.

- Jeg har jobbet på kjøpesenter, og det er tøft å oppleve at vi må avlyse, mens hundre kunder kan gå rundt på et kjøpesenter uten problem. Hva om studentene hadde reagert på samme måte som da Vinmonopolet stengte i Oslo?

- Studentene har dessverre lite å stille opp med, skyter Carli inn.

- Om vi streiker går det bare ut over oss selv og egen utdannelse.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS