Fafo og Norce permitterer, Sintef holder koken

Både Fafo og Norce sender til varsler om permitteringer. Sintef holder aktivitetene gående og har foreløpig ingen umiddelbare planer om permitteringer.
Alexandra Bech Gjørv og Elisabeth Støle, administrerende direktører i Sintef og Norce i Brussel, pre korona-tider: Nå må Støle gå til permitteringer mens Gjørv avventer. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

Alexandra Bech Gjørv og Elisabeth Støle, administrerende direktører i Sintef og Norce i Brussel, pre korona-tider: Nå må Støle gå til permitteringer mens Gjørv avventer.  Foto: Tore Oksholen

Sintef etterlyser nå ekstra grunnbevilgninger til forskningsinstituttene (se slutten av artikkelen).

- Når vi mister muligheten til å jobbe praktisk og empirisk, så påvirker det oss i høyeste grad, sier daglig leder i Fafo, Tone Fløtten, til Forskerforum.

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som blant annet forsker på vilkårene for deltakelse i arbeidslivet, organisasjonsliv og sammenhengene mellom politikk og levekår. Den nye situasjonen med hjemmekontor, isolasjon og reiserestriksjoner, påvirker forskningsinstituttet som samler data på en måte som gjør de avhengig av å komme seg ut for å snakke med folk.

– Vi har mye empirisk forskning, og vi henter ofte data direkte i de miljøene vi undersøker. Vi er avhengige av å kunne gjøre datainnsamling, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er det vanskelig å få til nå som det er sterke kontaktbegrensninger. Vi kan for eksempel ikke gjøre intervjuer med mennesker med rus- eller psykiske problemer på Teams, sier hun.

Rammer forskningsinstituttene

Forskningsinstituttet har derfor vært nødt til å kutte kostnader, noe som tidligere denne uken endte med permitteringer av 9 av de rundt 80 ansatte.

Fra før har forskningsinstituttet Norce besluttet å sende ut meldinger til 40 ansatte om mulige permitteringer, ifølge Khrono.

Agnes Landstad, daglig leder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), sier til Forskerforum at korona-viruset går hardt utover forskningsinstituttene. Mens Norce i større grad samarbeider med aktører i næringslivet, består Fafos oppdragsgivere primært av offentlig sektor, som departementer og direktorater, samt organisasjoner.

Sintef: Ingen permitteringer

- Vi håper ikke det, og vi gjør alt vi kan for å hindre det, skriver Sintefs direktør for strategi og kommunikasjon, Vincent Fleischer, i en epost til UA, på spørsmål om det er aktuelt å gå til permitteringer der.

- Mange bedrifter holder fullt trøkk i aktivitetene sine. Og vårt forskningsarbeid enten det skjer hjemmefra eller på labbene, går stort sett som normalt. Vi ser stor lagånd internt i Sintef nå, ifølge Fleischer.

Han mener teknologiutvikling og kompetanseheving er viktigere for norsk næringsliv enn noen gang nå.

- Norske forskningsinstitutter fungerer som FoU-avdelinger for norske bedrifter. Om bedriftene stopper sitt utviklingsarbeid, stopper vårt FoU-arbeid også. Dette vil kunne merkes særlig hos de teknisk-industrielle forskningsinstituttene, skriver Fleischer.

- Ekstra grunnbevilgning behøves

Forskningsinstituttene er i all hovedsak prosjektfinansiert, med bare åtte prosent i grunnbevilgning. Mer enn sytti prosent av Sintefss inntekter kommer fra prosjekter med bedrifter.

 - Vi synes at Regjeringen nå bør foreslå for Stortinget å gi en ekstraordinær grunnbevilgning til de instituttene som jobber mest med norske bedrifter. Dette tiltaket vil sikre fortsatt trykk i norsk omstilling og teknologiutvikling, og vil sikre at vi har tilgang til høy kompetanse og sterk innovasjonsevne til å komme raskere og styrket ut av denne krisen, ifølge Vincent Fleischer.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Koronamedisin kan være klar i sommer

Forskningssjefen som leder den globale koronastudien, har tro på at effektive legemidler mot koronaviruset kan være på plass til sommeren.

Ingen undervisning på campus før til høsten

All undervisning ved NTNU skal foregå digitalt ut vårsemesteret.

– Jeg må endre masteroppgaven min helt

Koronaviruset gjør at masterstudentene ved NTNU må nøye seg med datainnsamling fra hjemmekontor. For Sara Thoreby og resten av studentene ved sosialantropologi er det lettere sagt enn gjort.

Koronatiltak:

Lyser ut 15-20 stillinger: - Vi må se fremover

IE-fakultetet ved NTNU lyser ut opp mot 20 stipendiatstillinger som et mottiltak mot konsekvensene koronapandemien har påført arbeidslivet, ifølge dekan Ingrid Schjølberg.