Bergen:

Sju av ti studenter gjør en dårligere innsats under korona

En undersøkelse fra UiB viser at sju av ti studenter sier studieinnsatsen har blitt dårligere etter nedstengingen. - Studentene må tilbake på campus i størst mulig grad, sier UiB-professor Frode Ulvund.

Nøyaktig hvordan undervisningen blir til høsten, er fortsatt uklart både ved NTNU og UiB. Dette bildet ble tatt i 2019, lenge før énmetersregelen var et begrep.
Nøyaktig hvordan undervisningen blir til høsten, er fortsatt uklart både ved NTNU og UiB. Dette bildet ble tatt i 2019, lenge før énmetersregelen var et begrep.
Publisert
Det er tydelig at studentene synes det er vanskelig å studere hjemmefra, sier Frode Ulvund, professor UiB.
Det er tydelig at studentene synes det er vanskelig å studere hjemmefra, sier Frode Ulvund, professor UiB.

Ulvund har som undervisningskoordinator stått i spissen for en undersøkelse blant studentene ved institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

– Vi har pleid å spørre studentene våre hva de synes om studiekvaliteten. Denne gangen var det naturlig å spørre om hvordan de har opplevd korona-nedstengingen, sier Ulvund.

Og svarene fra 200 studenter viser at de fleste synes ting var bedre før. 78 prosent synes studiesituasjonen har blitt dårligere etter nedstengingen.

– Studiesituasjonen oppleves helt klart som dårligere. Mange bor i kollektiv, andre har kanskje ansvar for barn som har vært hjemme i denne perioden. Det blir flere distraksjoner, sier Ulvund.

Prorektor ved NTNU, Berit Johanne Kjeldstad, er enig i at effektivitet og konsentrasjon blir dårligere når studentene sitter hjemme. Se kommentar fra Kjeldstad nederst i saken.

80 prosent synes studiekvaliteten har blitt dårligere - da er studiekvalitet definert som mulighetene og tilretteleggingen for at studentene skal kunne lære.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Dårligere innsats

Studentene ble også spurt om sin egen innsats i denne perioden.

– Hele 70 prosent av studentene sier at innsatsen har blitt dårligere. 32 prosent sier nedstengingen har ført til langt dårligere studieinnsats, sier Ulvund.

Dette synes han er det mest bekymringsfulle ved undersøkelsen.

– Det bør bekymre oss. Det er tydelig at studentene synes det er vanskelig å studere hjemmefra, og at de foretrekker fysisk undervisning og har behov for studierutiner. Jeg mener derfor at studentene bør i størst mulig grad tilbake på campus, selvsagt innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer, sier Ulvund.

Samtidig viser undersøkelsen at studentene er mer misfornøyde med studiesituasjonen enn med selve undervisningstilbudet de har fått. Halvparten synes tilbudet er like godt eller bedre enn før nedstenginga, like mange synes det er dårligere.

Undersøkelsen har også sett nærmere på den gruppen som har brukt det digitale undervisningstilbudet i stor grad.

– De som har brukt det mye, er mer positive enn de som har brukt det lite. I dette utvalget er det faktisk 40% som synes det er bedre enn før nedstengingen, sier Ulvund.

Mest mulig oppmøte

Universitetet i Bergen planlegger en semesteroppstart med studentene på campus, men det vil være behov for digital tilpasning i undervisningen for større grupper. Hvor store gruppene kan være, vil smittesituasjonen ved oppstart avgjøre. En revidert plan for oppstart er ventet denne uken.

Ulvund foreslår at studentene kan rullere når det gjelder oppmøte til store forelesninger.

– For eksempel kan halvparten møte opp til forelesning én uke, den andre halvparten neste uke, avhengig av hvor store grupper som kan samles. Så kan alle forelesningene tas opp og legges ut digitalt, slik at man kan se de forelesningene man har gått glipp av, sier Ulvund.

I Bergen er nå lesesalene i ferd med å åpnes igjen for studenter i sluttfasen. Universitetsbibliotekene åpner i neste uke.

– Det er viktig for studieprogresjon, studiesituasjon og studentenes psykiske helse at de har mulighet til å være på campus og få regelmessig undervisning her, samtidig som vi følger smittevernreglene, sier Ulvund.

200 studenter svarte på undersøkelsen, 164 på bachelornivå, 31 på master og fem på poststudie.

– Vi ønsker studenter på campus

Kjeldstad, konstituert prorektor for utdanning ved NTNU, sier det virker som om resultatene fra undersøkelsen ved UiB harmonerer med funnene fra undersøkelsen til Sit.

– Det er mer krevende å studere hjemme, det er vanskelig å bruke nok tid på studiene, og effektiviteten blir dårligere. De viktigste årsakene er mangel på struktur, konsentrasjon og motivasjon, sier Kjeldstad.

Hun sier NTNU arbeider med å se på hvordan man får flest mulig studenter på campus til høsten innenfor trygge smittevernregimer.

– Vi ønsker studenter på campus. Vi ser på ulike muligheter for å få til dette på en faglig god måte for både studenter og fagmiljø. Varierte undervisningsformer vil bli et viktig tema i høstens undervisnings- og timeplanleggingsarbeid, sier Kjeldstad.

Powered by Labrador CMS